Hopp til innhold

Dette er slektningen til omikron: Smitter mer og kan ta over Norge

En slektning av den originale omikron ligger an til å ta over i Norge og resten av verden. Forskerne vet ikke hvilke egenskaper den har, men det ser ut til at vaksinen gir beskyttelse.

Koronavirus i mikroskop

STERKT MUTERT: Koronaviruset fotografert for to år siden. Den nye varianten av varianten omikron, BA.2, er som en fjern slektning å regne.

Foto: NIAID

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den nye varianten av omikron, BA.2, ble oppdaget første gang i Norge rett før jul i fjor. Etter det har den hatt en betydelig vekst. Varianten har flere endringer enn den originale omikron.

Det er det mest endrede koronaviruset forskerne har sett.

– Vi følger denne daglig. Vi ser at andelen av den spesielt i Oslo øker. Nå inneholder over femten prosent av alle prøvene fra hovedstaden vi undersøker denne varianten, opplyser seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet.

Det er til nå registrert 856 tilfeller av BA.2 i Norge, men Folkehelseinstituttet analyserer bare en brøkdel av alle de positive prøvene i landet. Forskerne må undersøke arvematerialet i prøvene for å slå fast at det er varianten BA.2.

Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet

SETT MYE: I over to år har seksjonsleder i Folkehelseinstituttet Karoline Bragstad studert forskjellige utgaver av viruset SARS-CoV-2. Kanskje den merkeligste er BA.2.

Foto: Ole Gunnar Onsøien

Dominerer i Danmark

Den danske helseministeren, Magnus Heunicke, opplyste på et pressetreff onsdag at andelen BA.2 i Danmark var 63 prosent. For seks uker siden var tallet 2,2.

Varianten er til nå oppdaget i 54 land. Den registrerte forekomsten er klart den høyeste i Danmark, men det kan være fordi danskene er flinke til å lete.

– Det ligger an til at den kan bli den dominerende varianten også i Norge, sier Bragstad.

Hun peker på at varianten helt klart er på vei opp også i Sverige, og at det derfor er naturlig å tro den vil overta her.

Den registrerte forekomsten av BA.2

SPREDD: Landene der BA.2 er registrert. Det eneste kontinentet som til nå ser ut til å ha blitt spart for varianten er Antarktis.

Foto: Outbreak info

Kanskje ikke i Norge

Grunnen til at Bragstad ikke er sikker på at BA.2 vil dominere i Norge, er fordi varianten mest sannsynlig kom hit senere enn den kom til Danmark. Det kan være at den originale utgaven av omikron sprer seg så fort i Norge nå at den tar opp plassen.

– Når så mange har immunitet fra en nylig infeksjon, så kan det være vanskelig for BA.2 å slå seg opp, sier Bragstad.

Det som kan avgjøre, er om BA.2 er så forskjellig fra dagens omikron at gjennomgått sykdom med den bare i liten grad gir beskyttelse mot ny infeksjon av BA.2

– Det er det store spørsmålet nå, innrømmer Bragstad.

Bedre til noe

Den danske utgaven av vårt folkehelseinstitutt, Statens Serum Institut, er sikre på at BA.2 har en spredningsfordel i forhold til den utgaven av omikron vi først ble kjent med.

– Foreløpige beregninger tyder på at BA.2 er en og en halv gang så smittsom, står det i den siste danske risikovurderingen.

Danskene poengterer at dette er den effektive smittsomheten. Det betyr hvordan varianten opptrer i Danmark nå. Det behøver ikke være slik i andre land. Danskene vet heller ikke hvorfor varianten har denne fordelen.

  • Den kan være mer smittsom i seg selv.
  • Den kan bruke kortere tid på å spre seg fra én vert til en annen.
  • Den kan være bedre til å unngå immunitet.
  • Det kan også være en kombinasjon mellom to eller tre av faktorene over.

Smittsom i seg selv

Britiske Health Security Agency publiserte fredag en ny variantrapport. I denne rapporten er det tall som peker på hvor stor andel av en husholdning ender opp med å bli smittet dersom smitten først kommer inn i huset.

BA.2 smitter en større andel av husholdningen enn det den originale utgaven av varianten gjør.

Det betyr at noen av endringene i BA.2 gjør den bedre egnet til å gripe fatt i cellene dine, eller trenge seg inn i cellene, eller få cellene til å produsere flere kopier av seg selv. Det kan også være kombinasjoner av dette.

Vaksinen virker

Data som kom fra Storbritannia torsdag tyder på at vaksinene gir omtrent det samme vernet mot symptomatisk sykdom med BA.2 som de gjør med den originale omikron. Det er mye usikkerhet, men det kan se ut til at vaksinene virker litt bedre mot BA.2

Vaksineeffekt mot BA.2

FORTSATT TIDLIG: Dette er tallene fra britene for beskyttelse mot symptomatisk sykdom ved smitte av BA.2. Det kommer fram at den tredje dosen gir et temmelig godt vern.

Foto: UKHSA

Britene har ennå ikke data på hvor godt vaksinen virker mot alvorlig sykdom eller død når en person er smittet med BA.2.

Alvorlighet

Det er ikke kjent om BA.2 gir mer alvorlig sykdom. Danskene melder at risikoen for innleggelse ikke ser ut til å være større.

Samtidig skriver de i sin siste risikorapport at de ikke vet hva forskjellene mellom de to variantene har å si for alvorlighet.

Folkehelseinstituttet virker ikke å være bekymret for at BA.2 skal gjøre folk sykere.

– Vi har så langt ingen indikasjoner på at BA.2-varianten gir noe verre sykdomsbilde blant de smittede enn den opprinnelige omikron-varianten, skriver instituttet i den siste norske risikovurderingen.

Forskjellen på bekymringsvariantene

VELDIG FORSKJELLIG: BA.2 er den lille utstikkeren helt til høyre i bildet.

Foto: GISAID

Ukjent opphav

Omikron deles nå opp i tre undervarianter. Alle tre var kjent tidlig i bølgen, men de ble bare beskrevet som omikron. Den som først førte til den nesten eksplosive spredningen rundt om i verden var varianten BA.1.

Oppmerksomheten rundt BA.2 kom da danskene begynte å melde at den økte i forhold til BA.1 og at den derfor kunne ha en spredningsfordel.

I tillegg finnes det BA.3 som til nå ikke har spilt noen vesentlig rolle. Historien til disse tre variantene av varianten omikron er uklar.

– BA.1 og BA.2 er to ganske så forskjellige virus som har en del felles. Det diskuteres nå om BA.2 skal skilles ut som en egen variant, forklarer Bragstad.

Dersom Verdens helseorganisasjon gir varianten et navn, ligger det an til at vi skal bli kjent med Pi.

Det som virker klart, er at alle tre stammer fra det samme viruset. Når de oppsto er ukjent. Forskere som bare legger forskjellene i mutasjoner til grunn, antyder at BA.2 skilte lag med det som skulle bli BA.1 for godt over et år siden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ