Hopp til innhold

Dette er politiets nye responstider

Politiet har innført krav til responstid, slik at befolkningen får vite hva de kan forvente av sitt lokale politi når det virkelig haster.

Politiet i Vest-Finnmark politidistrikt på øvelse

Kravene til politiets responstid gjelder for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Arkivbilde.

Foto: Vest-Finnmark politidistrikt

I 2015 kan ikke lenger politiet bruke så lang tid de vil når de skal rykke ut til ulykker eller andre alvorlige hendelser. Politidirektoratet har innført nye krav om responstid. Fra politiet mottar melding om et hasteoppdrag, skal tiden til første patrulje er på stedet ikke overstige:

  • I byer/tettsteder med over 20 000 innbyggere: 10 minutter i halvparten og 15 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 % av alle tilfeller.
  • I øvrige områder: 22 minutter i halvparten og 45 min i 80 % av alle tilfeller.

– Jeg er fornøyd med at vi nå har satt mål for hvor raskt publikum kan forvente hjelp ved hendelser som krever umiddelbar innsats. Kravene er viktige for å nå målet om et bedre og mer effektivt politi som kommer når folk virkelig trenger det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at kravene er viktige for å nå målet om et bedre og mer effektivt politi som kommer når folk virkelig trenger det.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kun hasteoppdrag

Kravene er satt til å gjelde innenfor dagens politistruktur, organisering og bemanning, opplyser Politidirektoratet i en pressemelding torsdag kveld.

Det er politidirektoratet som etter testkjøring i de forskjellige politidistriktene, har kommet frem til nasjonale standarder for hvordan oppdragene skal vurderes og prioriteres.

Kravene til politiets responstid gjelder for oppdrag som krever umiddelbar utrykning, opplyser politiet. Dette kan være hendelser der liv er direkte truet, hendelser med alvorlig personskade eller hendelser der politiet må sikre bevis eller pågripe i alvorlige straffesaker.

De nasjonale kravene skiller mellom tre tettstedskategorier. Kravene sier hva responstiden skal være under i halvparten av hasteoppdragene, og i 80 % av hasteoppdragene i hver tettstedskategori. I tillegg er det stilt responstidskrav for hvert av de 27 politidistriktene.

Slosskamp i Drammen førte til utrykning

I 2015 kan ikke lenger politiet bruke så lang tid de vil når de skal rykke ut til ulykker eller andre alvorlige hendelser. Politidirektoratet har innført nye krav om responstid.

Foto: Anders Nielsen

Kravene er basert på målinger

Kravene til responstid er basert på hva politiet leverer i dag. Det er målinger fra første halvår 2014 som har dannet grunnlag for kravene. Målingene viser at det er forskjell i responstid mellom distriktene. Det innebærer at det er satt ulike krav til responstiden.

– Felles metode for måling av politiets responstid er innført i alle politidistrikt. Flere og bedre data om hva som kan påvirke responstiden vil gi godt grunnlag for læring, evaluering og bedre styring av politiets operative ressurser, skriver politiet.

På sikt vil Politidirektoratet vurdere å justere kravene basert på målingene.

AKTUELT NÅ