Nå skal politiet måle når hjelpen kommer til deg

Fra nyttår starter politiet med måling av responstid. Men Politidirektoratet vil verken røpe når du og jeg kan forvente å få hjelp – eller garantere en minstetid for utrykning.

Politiet i Vest-Finnmark politidistrikt på øvelse

INGEN GARANTI: Fra 1. januar starter politiet en standardisert måling for responstid i hele landet. Beredskapsdirektør i Politidirektoratet Kaare Songstad vil likevel ikke garantere for når publikum kan forvente hjelp fra politiet. Bildet er fra en øvelse med Vest-Finnmark politidistrikt.

Foto: Vest-Finnmark politidistrikt / Vest-Finnmark politidistrikt

Fra nyttår starter politiet med måling av responstid, som blir standardisert i hele landet, noe som betyr at målekriteriene blir de samme for alle politidistriktene.

Det kommer frem i et dokument NRK har fått innsyn i.

Politimester Morten Daae i Vest-Finnmark har fått krav om å kutte 20 prosent i overtidsbruk. Dette er et resultat av at politiet må kutte 105 millioner kroner i 2015.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer fra inn- og utland.

Politimester: – Må få ressurser

Morten Daae

HÅPER PÅ PENGER: Politimester Morten Daae i Vest-Finnmark politidistrikt håper at måling av responstid avdekker behovet for mer ressurser i hans distrikt.

Foto: NRK

I tillegg til kutt er ikke Daaes politidistrikt tiltenkt noen av de 350 nye politistillingene neste år. Han håper dermed at responstidmålingen kan belyse behovet for mer ressurser.

– Responstidmåling kan være positivt i den forstand at det ligger klare føringer i ressurstildeling til politiet. Skal vi klare å oppfylle de kravene som kommer er vi nødt til å få tildelt ressurser, sier Daae til NRK.

– Utfordringen i mitt politidistrikt er avstander. Det gjør at en responstid er nødt til å ta hensyn til at vi bor i et grisgrendt strøk, og det er deler av distriktet hvor vi bruker lengre tid på å nå frem til enn andre steder, forklarer politimesteren.

Les også: – Lengre responstid for politiet

Les også: Norge blir et tryggere land, mener Werp

Les også: Regjeringen: Politiet må kutte 105 mill

Beredskapsdirektør, Kaare Songstad

VIKTIG: Beredskapsdirektør i POD Kaare Songstad sier at det i løpet av 2014 er foretatt responstidmålinger i de ulike distriktene. Dette tallmaterialet danner grunnlaget for hva det faktiske kravet til responstid blir.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Kravene på responstiden til de ulike distriktene blir først offentliggjort i desember. Politidirektoratet (POD) nekter å si noe om tider, og vil på ingen måte love noen garantitid for når folk kan forvente å få hjelp.

– Politiet gjør så godt de kan

Men de forsikrer om at politiet alltid gjør sitt beste når en akuttsituasjon oppstår.

– Når alarmen går, eller politiet får en melding som er av en slik art at det er påkrevd med hurtig innsats fra politiet sin side, så gjør alltid politiet det man kan for å komme raskest mulig frem. Så spørsmålet om garanti er nesten umulig å svare på, sier beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad, til NRK.

Han forklarer hensikten med målingene slik:

– Responstidmåling som vi starter med 1. januar er blant annet for at politiet skal ha et datagrunnlag tilgjengelig for å kunne vite mer om hva slags reelle responstider norsk politi leverer.

Differensiert responstid

Politi på kaia i Kristiansand

BLIR MÅLT: Fra 1. januar blir alle politidistriktene målt på hvor rask de er til å rykke ut. Dette bildet er fra i sommer etter at beredskapen ble høynet i forbindelse med mulige terrortrusler.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

– Det er viktig med tanke på de forventningene publikum har til oss. Det er også viktig at vi er åpen på hvilke responstider som rent faktisk er det som leveres fra politiets side.

Politimester Daae mener det er viktig at målingene må ta hensyn til avstander og andre forhold på de ulike stedene i landet.

– Jeg ser noen utfordringer i de kravene som blir stilt til responstid etter hvert. Da tenker jeg særlig på om vi skal ha de samme responstidene som sentrale strøk på Østlandet? Eller skal man differensiere, og hvordan skal dette i så fall gjøres?

Songstad sier til NRK at det blir en differensiert responstidmåling. Det betyr at de ulike politidistriktene får ulike krav til rykketiden, noe som blant annet vurderes ut ifra geografiske forhold og ressursmengde.