Hopp til innhold

Tidligere ledere: – Jehovas vitner dysser ned overgrep mot barn

Internjustis i Jehovas vitner fører til at overgrep mot barn dysses ned, slår en dom i USA fast. Det samme skjer i Norge, mener tidligere Jehovas vitner-ledere.

Tom Frisvold i Jehovas vitner og regler om to vitner

KREVER VITNER TIL OVERGREP: Minst to vitner, eller saken legges død, slår en intern regelbok i Jehovas vitner fast. – Vi varsler politiet ved overgrep, fastholder pressetalsmann i Jehovas vitner, Tom Frisvold.

Foto: Bjørn Mikkelsen/Enebakk avis, faksimile (montasje)

Candace Conti

Candace Conti fikk 160 mill. i erstatning etter å ha blitt seksuelt misbrukt i Jehovas vitner.

Foto: Privat

– Så lenge det hersker et hemmelighold og en lydighet vil et slikt miljø trekke til seg overgripere. Det vil være mulig for overgripere å utøve sine forbrytelser mer uhindret i slike miljøer, sier en kilde i Jehovas vitner som tidligere har vært en lederskikkelse i menigheten, en såkalt «eldste».

LES: Les hele tilsvaret fra Jehovas vitner her
LES
: Dette er Jehovas Vitner

Faren for å miste venner, familie og hele ens nettverk forsterker regelverket. Dette kalles utstøtelse, og frykten for å bli utstøtt gjør at kildene står frem anonymt.

– Fellesfaktoren er frykt for å komme på kant med organisasjonen. Organisasjonen og Jehova går hånd i hånd. Følgen av å komme på kant med organisasjonen er at man kan bli utstøtt, sier kilden til NRK.no.

Han forteller at Jehovas vitner er opptatt av at menigheten holdes «ren», og at de derfor dysser ned overgrep.

  • Har du tips eller innspill til saker om Jehovas vitner? Kontakt våre journalister her.

USA-offer fikk millionerstatning etter overgrep

Det var nettopp denne frykten for tapt anseelse som førte til at en amerikansk domstol slo fast at Jehovas vitner måtte stå til ansvar for overgrep mot en ni år gammel jente.

Den nå 26 år gamle Candace Conti i California ble i sommer tilkjent hele 28 millioner dollar, nesten 160 millioner kroner, i erstatning etter å ha blitt misbrukt av en leder i Jehovas vitner. Retten slo fast at andre sentrale ledere i menigheten kjente til misbruket, men unnlot å melde fra for ikke å skade omdømmet til Jehovas vitner. Også i Storbritannia har Jehovas vitner fått kritikk for det samme. I Australia rulles nå et gigantsøksmål opp på vegne av hele 6.160 barn, hvor erstatningskravet er på svimlende tre milliarder dollar, fordi menighetens ledere ikke har gjennomgått lovpålagte kurs for å jobbe med barn.

Ifølge NRKs kilder er regelverket til Jehovas vitner det samme over hele verden.

Pressetalsmann i Jehovas vitner i Norge, Tom Frisvold, avviser at overgrep dysses ned i Norge.

– Våre retningslinjer er klare og entydige. Anklager om seksuelle overgrep skal meldes til politiet umiddelbart, skriver Frisvold en i epost til NRK.no.

NRK.no har ønsket å møte Jehovas vitner til et intervju, men Jehovas vitner har kun villet svare på spørsmål over epost.

I dokumentasjonen NRK.no har gjennomgått står det ingenting om å gå til politiet. Jehovas vitner har heller ikke kunnet vise til skriftlige retningslinjer hvor dette fremgår tydelig.

– Hvordan kan dere være sikre på at politiet blir varslet i slike saker dersom det ikke blir oppfordret direkte om dette?

– Det blir det regelmessig gitt informasjon direkte til menighetens tilsynsmenn om at de er pålagt å gå til politiet hvis og når de får kjennskap til anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige. Det blir gjort jevnlig gjennom kurs, brev og besøk av reisende representanter for avdelingskontoret til hver enkelt menighet, sier Frisvold.

LES OGSÅ: Justisdepartementet: Regelverket kan stride mot straffeloven

– La lokk på overgrepssak

En annen kilde i Jehovas vitner som også har vært leder i en menighet, forteller hvordan trossamfunnet ikke ville kontakte barnevernet eller politiet da en mann i menigheten skal ha forgrepet seg på en ni år gammel jente.

– Vi lurte på hvordan vi kunne gi denne jenta hjelp. Svaret fra hovedkontoret var at varslet vi barnevernet, ville myndighetene få vite det, og det ville skade menighetens omdømme. De la lokk på saken, sier han til NRK.no.

Frisvold sier han ikke kjenner til at Jehovas vitner er dømt for å ha skjult overgrep, og at han heller ikke er kjent med at overgrep internt i trossamfunnet ikke har blitt meldt til politiet i Norge. Han reagerer på at to tidligere ledere hevder det motsatte.

– Det er trist å høre at to tidligere tilsynsmenn sier det. Vi vet ikke hvilken sak de eventuelt refererer til. Uansett burde det aldri skjedd og viser nettopp hvor viktig det er å hele tiden være våken for å forbedre rutiner på dette området, sier han.

En rekke personer hevder overfor NRK.no at de har vært utsatt for overgrep som barn i Jehovas vitner. Anmeldelse har ikke vært et tema i noen av sakene.

NRK.no har fått tilgang til den hemmelige regelboken «eldsteboken». NRKs kilder beskrives boken som et oppslagsverk og en bibel for menighetens ledere.

Den hemmelige "eldsteboken" i Jehovas vitner

Den hemmelige regelboken 'eldsteboken' legger føringer for ledere i Jehovas vitner.

Foto: Skjermdump

Boken, som heter «Shepherd – The Flock of God» fra 2010, samt utfyllende tilleggsbrev legger blant annet føringer for hvordan man skal håndtere mistanker om overgrep internt i trossamfunnet:

  • Ingen handling kan foretas dersom det ikke er to eller tre vitner til en ugjerning
  • To ledere skal etterforske saken dersom en «ugjerning» ikke er etablert
  • Overgrepsanklager og informasjon om overgripere skal lagres i menighetens hemmelige arkiv
  • I overgrepssaker skal hovedkontoret kontaktes, men det står ingenting om å varsle politiet

– Varsler ikke politiet

– Ifølge boken skal lederne kontakte Jehovas vitners hovedkontor i Norge ved et overgrep, og ikke politiet, sier kilden til NRK.no.

Han forteller at dersom saken ikke er kjent utover menigheten, etterforsker lederne saken selv, etter prinsippet om å ha to vitner til ugjerningen. Hvis det ikke er to vitner skal saken legges i Jehovas hender. Med andre ord varsles ikke politiet, sier han.

– Man kan ikke tilpasse prinsippet til virkeligheten og andre problemstillinger. Det er et bibelsk prinsipp at man skal ha to vitner, og det prinsippet brukes ved både tyveri og overgrep, sier kilden til NRK.no.

There must be two or three eyewitnesses, not just people repeating hearsay; no action can be taken if there is only one witness

Utdrag punkt 37, side 71, Shepherd The Flock of God

– Hvordan tolker du punktet om at det kreves to vitner for å ta affære i en sak og hvor det også nevnes at overgrep skal meldes inn til hovedkontoret?

– Jeg tolker det slik: Hvis et barn er misbrukt og personen som er anklagd for ugjerningen sier at det er feil så står man med ord mot ord. Da kommer man ingen vei, og saken skal legges død. Den som snakker mer om det i ettertid blir anklagd for å skape splittelse og risikerer utstøtelse.

Ifølge kilden er det ingen rom for tolkning av regelboken til Jehovas vitner. NRK.no har fått tak i den engelske versjonen av boken, men ifølge flere kilder står det nøyaktig det samme i den norske versjonen.

Jehovas vitner sier at boken først og fremst er en intern håndbok som sier hvordan lederne skal behandle personers forhold til menigheten - blant annet om de kan fortsette hvis det foreligger anklager mot dem som bryter med bibelske prinsipper. To vitner-regelen brukes kun i interne saker, ifølge Frisvold.

– Bibelen krever at det skal være mer enn ord mot ord når en person får alvorlige anklager mot seg, før han kan dømmes. Det er for øvrig i tråd med de fleste lovverk i samfunnet i dag, sier han.

If the accuser or the accused is unwilling to meet with the elders or if the accused continues to deny the accusation of a single witness and the wrongdoing is not established, the elders will leave matters in Jehovah's hands. The investigating elders should compose a record, sign it, put it in a sealed envelope, and place it in the congregation’s confidential file.

Utdrag punkt 39, side 72, Shepherd The Flock of God

Bekymret for barns trygghet på stevner

Statusen til regelboken bekreftes av den tidligere lederen NRK.no har vært i kontakt med.

– Den er dessverre nesten like viktig for oss som bibelen selv. Det er et viktig bibelsk prinsipp å ha to vitner til en ugjerning. Det gjelder også ved et overgrep. Et overgrep har neppe to vitner, vi var derfor avhengig av at overgriperen kom med en innrømmelse. Dersom ikke overgriperen kommer med en innrømmelse, legges saken i Jehovas hender og overgriperen slipper unna, forteller han.

Han mener Jehovas vitner fører en politikk som gir muligheter for overgripere, og han er bekymret for barns trygghet på store stevner som Jehovas vitner arrangerer.

– Hvis foreldre ikke varsles om personer som tidligere har begått overgrep i Jehovas vitner, så fører det til at barna er dårlig beskyttet på stevner hvor det er muligheter for at overgrepsmenn slår til. Miljøet skaper dårlig beskyttelse for barn ettersom de som er medlem av Jehovas vitner ikke tror at vi har overgripere blant oss.

Kilden sier at han ikke kjenner til saker hvor personer som på tidligere tidspunkt har begått overgrep er politianmeldt i Jehovas vitner, men han understreker likevel at praksisen kan ha bedret seg etter at han gikk av som leder i menigheten for få år siden.

– Jeg tror ikke Jehovas vitner varsler politiet dersom noen få kjenner til et overgrep, og det ikke er sannsynlig at folk hører om overgrepssaken utenfor menigheten, men dette kan jeg ikke fastslå. Jeg er sikker på at politiet kontaktes hvis det er en større sak, kjent for mange i menigheten og også i lokalsamfunnet, sier han.

Frisvold avviser alle påstandene fra de to tidligere lederne, og sier at menighetene jevnlig opplyses om hvordan overgrep skal håndteres.

– Kan dere vise til konkrete, nedfelte skriftlige eller på annen måte gjengitte formuleringer i deres regelverk som sier at man skal gå til politiet ved mistanke om overgrep?

– Et slikt brev ble i oktober sendt til tilsynsmennene i menigheten, sier Frisvold, og forklarer:

– Der ble det igjen understreket at man her i Norge er pålagt å gå til politiet hvis og når man får kjennskap til anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige. «Mange land, deriblant Norge… pålegger tilsynsmenn å melde fra til myndighetene om en anklage om dette.»

NRK.no har sett brevet som Frisvold referer til. Der står det at alle påstander om overgrep mot barn alltid etterforskes internt dersom kravet om to eller flere vitner er oppfylt. Ved mistanke om overgrep skal man umiddelbart varsle Jehovas vitners egen lovavdeling.

NRKs kilde avviser at brevet er så klargjørende som Jehovas vitner fremstiller det.

– Ifølge et nytt skriv skal Jehovas vitner ikke råde foreldre til å gå til politiet dersom barnet deres blir utsatt for et overgrep, men de skal heller ikke fraråde, sier den tidligere lederen om budskapet i brevet.

In addition, the elders should investigate every allegation of child sexual abuse

Utdrag, brev sendt til alle menigheter 1. oktober 2012

– Jehovas vitner misliker overgrep

Ledere som ønsker endring forsvinner, forteller kilden til NRK.no:

– Det er de som sier at de ville gått til politiet, men det spørs om de faktisk ville gjort det når de føler organisasjonens klamme hånd over seg og får instrukser om at saken er opp til Gud, Jehova. De frie og egenrådige lederne forsvinner raskt ut av rekkene.

Han understreker at Jehovas vitner misliker overgrep like mye som andre mennesker.

– Årsaken til at overgrep blir behandlet på en uansvarlig måte, er informasjonen vi tidligere mottok fra hovedkontoret og veiledningen i boken. Som leder syndet vi grovt hvis vi ikke fulgte veiledningen. Jeg tror behandlingen av overgrep har skapt store bekymringer for mange ledere opp gjennom årene, sier han.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York. Her legges føringer for jehovas vitner over hele verden.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

NRK.no har gått gjennom alle dokumenter som gir treff på «overgrep» i nettbiblioteket til Jehovas vitner fra år 2000 frem til i dag. I artiklene går det tydelig frem at Jehovas vitner tar sterk avstand fra overgrep mot barn og ber foreldre være på vakt, men det står ingenting om å gå til politiet i noen av artiklene. I den grad barna eller offerets foreldre bes henvende seg til noen utenfor sin næreste krets etter et overgrep, er det lederne i menigheten.

– Samhandler med loven i landet man bor i

Frisvold avviser at den manglende henvisningen til politiet i slike saker betyr at man ikke signaliserer dette overfor barn og foreldre.

– Det er et sentralt bibelsk prinsipp for Jehovas vitner at man skal handle i samsvar med lovverket i det landet man bor i. Derfor vil man fra tid til annen finne slike påminnelser i artikler i vår litteratur som omhandler forhold som både er en overtredelse av bibelske prinsipper og samtidig også er et brudd på lovene i de ulike land.

– Hvorfor oppfordres det til umiddelbart å ringe Jehovas vitners egen lovavdeling dersom tilsynsmennene får vite om en overgrepssak? Bør det ikke være politiet som umiddelbart bør varsles?

– Vi ser det som en sikkerhet. Menighetens tilsynsmenn vet at politiet skal varsles. Det er heldigvis svært sjelden at noen tilsynsmenn blir kjent med slike anklager, om det i det hele tatt skjer. Ved at de kontakter avdelingskontoret umiddelbart vil man forsikre seg om at tilsynsmennene følger disse prosedyrene.

– Gitt at en overgrepssak er meldt, og det ikke er to vitner: Vil mistenkte da kunne fortsette i menigheten?

– Det kan ikke gis et generelt ja eller nei-svar til det. Menighetens tilsynsmenn tar stilling til det man vet om saken og vurderer det i lys av de krav Bibelen setter til en som kan være medlem av menigheten.

AKTUELT NÅ