Hopp til innhold

Dette er dei drepne på Kongsberg

Fleire av dei fem drepne på Kongsberg var ein del av byen sitt kunstnarmiljø.

Lystenning etter Kongsberg-drapene

MANGE MINNEST: Dei siste dagane har lys og blomar prega gatene i Kongsberg. Mange kjende dei drepne.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fire kvinner og ein mann blei drepne av ein 37 år gamal mann onsdag kveld. Han innrømmer dei faktiske forholda, men han innrømmer ikkje straffskuld.

Han blei pågripen i Hyttegata på vestsida på Kongsberg, eit gate der fleire av dei drepne blei funne. Området blir skildra som stille og roleg.

Politiet har no stadfesta kven dei døde er. Dei er formelt identifisert, og dei pårørande er varsla.

Hanne Merethe Englund var keramikar, dreiv galleri og budde i Hyttegata. Ho var høgt respektert i byen og ikkje minst kjend for at ho kvart år laga ein spesiell kopp til Kongsberg Jazzfestival.

Nabo Thomas Nilsen beskriv Englund som ein solstråle.

– Viss du hadde ein dårleg dag var det umogleg å ha ein dårleg dag vidare viss du møtte henne. Ein samlande figur i gata, eg kallar henne ein sommarfugl.

Liv Berit Borge var også aktiv i kunstnarmiljøet, ikkje minst gjennom styreverv i den ideelle kunstnarorganisasjonen Labro Art og Galleri Labro på Skollenborg sør for Kongsberg. Ho var også lenge frivillig i Røde Kors.

Veslemøy Fjerdingstad kjende alle dei drepne. Ho og Borge song i kor saman som barn, og heldt fram med å synge saman gjennom «Sang til lunsj»-arrangementa som Fjerdingstad var med på å arrangere.

– Eg vil berre seie at ho var ein engasjert, utåtvend person. Og ho var engasjert i ting som skjedde i lokalmiljøet og elles i verda òg. Ho og Gunnar reiste på ein del lengre turar saman, seier ho.

Blomster utenfor hjemmet til drept på Kongsberg

Fleire har tent lys og lagt blomar utanfor heimane til dei drepne.

Foto: Olav Døvik / NRK

Gunnar Erling Sauve frå Lier var sambuar med Liv Berit Borge. Han hadde ei lang yrkeskarriere som dommar i jordskifteretten i Nedre Eiker. Han jobba også mellom anna i Miljøverndepartementet i fleire år.

Gun Marith Madsen var også kunstnar i mange år, ho blei kjend under kunstnarnamnet Gun Mads. Ho erklærte seg sjølv som sjølvlært, men bileta hennar blei fort selde då dei blei lagt ut for sal.

– Gun var jo, det var ei dame ein ikkje bølla med. Ho hadde skarpe meiningar. Ho var fargerik, og hadde meiningar om mangt og mykje. Alltid ein god replikk, god humor samtidig, seier Nilsen, og legg til:

– Ho var den gamle tanta du ikkje tøysar med, men som hadde eit stort hjarte for deg.

Andrea Meyer var tysk statsborgar, og født i Hannover. Ho hadde berre budd halvannan månad i Hyttegata. Ho jobba frilans og drev med musikk. Naboen Thomas Nilsen omtaler ho som høfleg, imøtekommande og opptatt av menneske og dei rundt seg. Meyer etterlèt seg eit vakse barn.

– Dottera uttrykkjer djup sorg og sakne etter tapet av mor si. Andrea vil bli djupt sakna av både den norske og tyske familien sin. Familien ønskjer elles ro i denne tragiske hendinga, seier bistandsadvokat Knut Fure.

Blomster utenfor hjemmet til drept på Kongsberg

Fleire har tent lys og lagt blomar utanfor heimane til dei drepne.

Foto: Olav Døvik / NRK

Bistandsadvokat Astrid Røkeberg seier det er ein krevjande situasjon for dei pårørande.

– Dei har det utruleg krevjande, veldig traumatisk, og er jo sterkt prega av sjokket dei har fått. Det blir bede om at ein tek omsyn til dette, og at dei får ro og fred, seier ho til NRK.

Måndag blir det oppnemnt totalt fire bistandsadvokatar for dei pårørande. Fjerdingstad seier heile lokalsamfunnet er rokka ved.

– Hyttegata har vore kjend for veldig godt naboskap. Vore eit område der folk har teke vare på kvarandre. Så det er veldig spesielt for dei no å oppleve dette her.

AKTUELT NÅ