Hopp til innhold

Dette er Color Line-saken

Redder regjeringen 1.800 arbeidsplasser eller åpner regjeringen for sosial dumping til sjøs? Her er bakgrunnen for den såkalte Color Line-saken.

M/S Color Fantasy til havs

M/S Color Fantasy går i dag i fast rute mellom Oslo og Kiel. Her kan flere hundre ansatte bli byttet ut dersom skipet flyttes til Norsk Internasjonalt Skipsregister.

Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS / Color Line

Striden omkring Color Lines Kiel-ferger har skapt voldsomt engasjement, blant annet i fagbevegelsen og på Stortinget.

Sakens kjerne er 700 norske ansatte på Color Line-fergene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic, som går mellom Oslo og Kiel.

De 700 jobber i hotell- og butikkdelen på skipene. De er kokker, servitører, renholdere og butikkansatte. Disse vil etter alle solemerker bli byttet ut med billigere utenlandsk arbeidskraft dersom regjeringens forslag til oppmykning av dagens regelverk går igjennom.

Så hvorfor vil regjeringen åpne for dette? Svaret på det finner vi gjennom å stille et nytt spørsmål:

Dersom Color Line ikke får lov til å bytte ut 700 norske ansatte om bord på Kiel-fergene med billigere arbeidskraft, vil da rederiet flagge ut hele virksomheten til Danmark?

Regjeringen mener svaret er ja. Andre mener svaret er nei. Derfor blir det bråk.

Ansatte på Color Lines M/S Color Fantasy

FRYKTER FOR JOBBENE: Ansatte på M/S Color Fantasy risikerer å bli erstattet med billigere arbeidskraft.

Foto: NRK

Et spørsmål om flagg og register

Før vi går videre, er det en fordel å vite litt om skipsregistre. Alle båter av en viss størrelse må registreres. Ulike lands registre gir ulike rettigheter og plikter. Her er de tre aktuelle registrene i denne saken:

  • Norsk Ordinært Skipsregister (NOR): Det «vanlige» norske skipsregisteret. Kreves for å gå i fast trafikk mellom norske havner (visse unntak) eller i fast trafikk mellom norsk og utenlandsk havn med norsk flagg. Krever norsk tarifflønn om bord.
  • Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS): Hovedsakelig for passasjer- og lasteskip. Visse begrensninger for hvor skipet kan seile, kan for eksempel ikke gå i fast trafikk mellom norske havner eller i fast trafikk mellom norsk og utenlandsk havn (det er her regjeringen vil gjøre endringer). Ingen krav til norsk tarifflønn om bord.
  • Dansk Internasjonalt Skipsregister (DIS): En dansk variant av NIS, men med krav om blant annet danske lønninger om bord. Mulig å gå i fast trafikk mellom dansk og utenlandsk havn (eller to utenlandske havner). Krever danske lønninger om bord.
Fjord cat

KONKURRENT: Norsk eierskap, dansk flagg: Fjord Line flagget til Danmark og det danske registeret DIS i 2004. Rederiet konkurrerer både direkte og indirekte med Color Line.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Danske fristelser

Så til saken om Color Line. Dette er det eneste rederiet i Norden som seiler under norsk flagg i NOR-registeret. Konkurrentene Fjord Line, DFDS og Stena Line er alle registrert i internasjonale registre. Color Line har lenge hevdet at det er langt dyrere for dem å være registrert i Norge, og har mer enn antydet at det er aktuelt å flagge ut til Danmark (slik Fjord Line gjorde i 2004).

I forbindelse med arbeidet med regjeringens maritime strategi oppga Color Line at det i 2013 var 154 millioner kroner dyrere å ha skipene registrert i det ordinære norske skipsregisteret (NOR) enn i det internasjonale danske registeret (DIS).

Da Fjord Line flagget til Danmark i 2004 mistet rundt 350 norske ansatte jobben. Om Color Line skulle gjøre det samme, vil 2.500 norske arbeidsplasser kunne ryke. Ikke «bare» 700 om bord på Kiel-fergene, men også ansatte på andre Color Line-skip samt store deler av organisasjonen som jobber på land.

Monica Mæland

MOTREKK: Daværende næringsminister Monica Mæland (H) foreslo flere regelendringer som skulle friste Color Line til å bli i Norge.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Norske fristelser

For å unngå at Color Line skal falle for danske fristelser, kom det regjeringsoppnevnte Fartsområdeutvalget og senere regjeringen med flere forslag:

  • Å gjøre det mer lønnsomt å ha passasjerferger registrert i NOR, blant annet gjennom å utvide nettolønnsordningen (skattelette for rederier i forbindelse med utbetaling av lønn)

  • Å tillate skip registrert i NIS å gå i fast trafikk mellom norsk og utenlandsk havn så sant rutelengden er over en viss lengde. Dette vil la Color Line flagge om Kiel-fergene fra NOR til NIS

Ettersom det ikke er noe krav til norsk tariff for skip registrert i NIS, ligger det an til at Color Line vil kutte kostnader på Kiel-fergene ved å bytte ut om lag 700 kokker, servitører og renholdspersonale med utenlandsk arbeidskraft til langt lavere lønninger. Kapteiner og andre offiserer («den maritime kompetansen») vil for det meste forbli uberørt.

Håpet er at disse tiltakene i sum får Color Line til fortsatt å seile under norsk flagg.

Johnny Hansen i Sjømannsforbundet

Leder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet har slåss lenge mot regjeringens foreslåtte regelendring som vil gjøre det mulig å omregistrere Kiel-fergene.

Foto: Kai Jacobsen

Det minste av to onder?

Regjeringen har forsvart de foreslåtte endringene med at det i realiteten finnes to alternativer:

  • Alternativ 1: Kiel-fergene flagger om og 700 norske arbeidsplasser ryker.
  • Alternativ 2: Color Line flagger til Danmark og 2.500 norske arbeidsplasser ryker.

Deler av fagbevegelsen og opposisjonen mener imidlertid at det ikke er så enkelt. Det hevdes blant annet at forutsetningene har endret seg betydelig siden 2013, og at det langt fra er sikkert at Color Line vil flagge til Danmark dersom Kiel-fergene ikke får flagge til NIS.

Saken er blitt utsatt flere ganger, og er nå løftet inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

Det er regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti som forhandler. Både KrF og Fremskrittspartiets stortingspolitikere har uttrykt misnøye med at 700 norske ansatte risikerer å miste jobbene sine.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger