Hopp til innhold

Derfor er myndighetene livredde for korona – ti ganger mer dødelig enn vanlig influensa

Et influensautbrudd tar i snitt rundt 900 liv i Norge hvert år, uten at myndighetene innfører ekstraordinære tiltak. Her er årsaken til at korona er annerledes.

Koronatesting ved Bergen legevakt

FRYKTER SPREDNING: Koronaviruset er mange ganger farligere enn vanlig influensavirus.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

På Folkehelseinstituttets hjemmesider står det at influensa tar livet av rundt 900 personer hvert år. I toppsesongen 2017-2018 estimerer instituttet i en egen rapport at influensarelaterte dødstall kom opp i 1.400 døde.

Likevel ble det ikke innført tiltak som var noe i nærheten av det vi ser i dag.

Det er det gode grunner til.

10 ganger mer dødelig enn vanlig influensa

Frode Forland Koronavirus og Folkehelseinstituttet

BEKYMRET: Fagdirektør for smittevern i Folkhelseinstituttet sier vi alle har ansvar for å hindre spredning av smitte.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Grunnen er at dette er et nyoppstått virus der ingen i befolkningen har immunitet.

Det sier fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, til NRK.

– Dette viruset er mer smittsomt enn et influensavirus, og det har en betydelig større dødelighet. Ut fra de tallene vi har nå, tyder det på at koronaviruset er omtrent ti ganger så dødelig som et vanlig influensavirus, sier Forland.

Når man leser koronascenarioet FHI har bedt helsevesenet forberede seg på, viser de underliggende tallene og estimatene at myndighetene behandler årets koronaepidemi som alt annet enn «vanlig influensa».

Ifølge instituttets egne hjemmesider rammes rundt 10 prosent av Norges befolkning av virus i et normalår. Gitt dagens befolkningstall er dette rundt 540.000 mennesker.

Når det gjelder årets koronapandemi, har FHI bedt helsevesenet forberede seg på at 2.2 millioner skal bli smittet i Norge. Det er mer enn fire ganger så mange som under en «vanlig» influensaepidemi.

Vil ikke anslå dødstall

Av de som blir smittet og utvikler sykdom, kommer noen til å bli så dårlige at de må legges inn på sykehus. I FHIs influensarapporter de siste årene, står det at henholdsvis rundt 7.600 og 4.000 ble innlagt på sykehus med influensa de siste to influensasesongene.

I sitt scenario har FHI bedt helsevesenet forberede seg på at mellom 22.000 og 30.000 kommer til å bli innlagt på sykehus som følge av koronavirus.

Du sier at viruset smitter lettere og er mer dødelig enn vanlig influensavirus. Hvor mange frykter dere at vil dø i denne pandemien?

– Det kan vi ikke estimere på det nåværende tidspunkt. Det kommer helt an på hvor mange som blir smittet, og hvor alvorlig epidemien blir i Norge. Koronavirus arter seg ulik fra en influensasesong og en influensaepidemi, så det går ikke å sammenligne dødelighetstall mellom influensa og korona. I utgangspunktet er koronaviruset mer smittsomt og mer dødelig, og derfor er det viktig å stoppe i forhold til spredning i samfunnet.

Frykter dere mer enn 900 døde?

– Det kommer helt an på hvor mange som blir smittet. Det kan vi ikke si noe om på det nåværende tidspunkt, sier Forland.

Ditt og mitt ansvar å hindre smitte

Fagdirektøren er imidlertid helt klar på hvem som har ansvar for å hindre at smitten sprer seg lenger og hurtigere enn nødvendig.

– Det er du, jeg, helsemyndighetene ... alle sammen. Vi prøver med de beste råd og den kunnskapen vi har å sette i verk tiltak som kan være effektive for hindre spredning i samfunnet. Det er derfor disse stramme tiltakene er iverksatt.

Hva har du å si til dem som velger ikke å følge rådene deres?

– Det er usolidarisk. Nå er vi en fase der det er ekstremt viktig at vi får stoppet den bratte spredningen i Norge. Da må alle ta sitt tak. Det å ikke følge rådene er å utsette andre for unødig smitte, sier Forland.

AKTUELT NÅ