Hopp til innhold

Aksjonistene vil ikke la seg stoppe av næringsministeren sitt ja til gruvedrift

Aksjonene holdt frem i Vevring etter at gruveselskapet Nordic Mining fikk endelig driftstillatelse til prosjektet ved Førdefjorden.

Aksjonistar lenkar seg fast i Vevring.

LENKER SEG: Aksjonister har lenket seg til anleggsmaskiner i Vevring etter at vedtaket fra departementet ble kjent fredag morgen.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt at Nordic Minings driftstillatelse opprettholdes, bekrefter Direktoratet for mineralforvaltning.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Selskapet Nordic Mining har jobbet for å realisere et gruveprosjekt for rutil ved Engebøfjellet i Sunnfjord kommune siden 2006.

De siste dagene har aksjonister prøve å stanse anleggsarbeidet på stedet. Ikke lenge etter at avgjørelsen ble kjent fredag, var aksjonister i gang med å lenke seg til anleggsmaskinene

– Det er et stort svik fra Vestre å ikke ta klagen vår til følge, sier Simon Balsnes, første nestleder i Natur og Ungdom.

– Derfor kommer ikke vi til å gi oss i kampen for Førdefjorden, legger han til.

Vevring

POLITI: Politiet var på plass i Vevring også fredag formiddag.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Politiet var på stedet fredag og hentet fem aksjonister fra anleggsområdet.

– Milepæl

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, er glad for at departementet har fattet et vedtak.

– Det er selvfølgelig veldig viktig for oss å få denne bekreftelsen, og vi er veldig lettet over at vi endelig fikk den, sier Fossum til NRK.

Han sier at vedtaket representerer den endelige tillatelsesmilepælen for rutil- og granatprosjekt på Engebø. Nå skal finansieringen av prosjektet ferdigstilles.

– Det har vært en lang venteperiode. Nå kan vi endelig komme videre i prosjektet og finansiere opp det som kreves for å fortsette utbyggingen.

Etter at nyheten ble kjent, har aksjen til Nordic Mining gått opp over 11 prosent.

Skjerper vilkårene

Samtidig som driftstillatelsen opprettholdes, skjerper næringsministeren miljøkravene i driftskonsesjonen.

Jan Christian Vestre (Ap) ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, melder regjeringen i en pressemelding.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon, sier Vestre,

Vestre viser til at klagene ikke har vært forgjeves.

– Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater,

Før selskapet kan starte utvinning må blant annet driftsplanen være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.

– Dette vil kun skje dersom de skjerpede miljøkravene oppfylles. Det kommer jeg til å følge med på at skjer, sier Vestre.

NRK forklarer

Kva er Engebø-prosjektet?

Kva er Engebø-prosjektet?

Selskapet Nordic Mining har jobba for å realisere eit gruveprosjekt ved Engebøfjellet i Sunnfjord kommune sidan 2006.

Kva er Engebø-prosjektet?

Nordic Mining skal utvinne rutil og granat fra Engebøfjellet.

Kva er Engebø-prosjektet?

Engebøfjellet har Noregs største forekomst av rutil. Metallet blir brukt som kvitingsmiddel i tannkrem, mat og måling, og som metall i fly og sportsutstyr.

Kva er Engebø-prosjektet?

Prosjektet har vore omstridd. Konsekvensutgreiingar, reguleringsprosessar og motstand fra miljøinteresser har bidrege til at prosjektet har drege ut i tid.

Ekstremt skuffa

Onsdag ble flere personer arrestert under en demonstrasjon mot planene om å dumpe gruveavfall i fjorden.

– Jeg er ekstremt skuffa. Her svikter næringsminister Vestre både lokalbefolkning, naturen og framtidige generasjoner ved å tillate gruvedumping i Førdefjorden, sier leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver til NRK.

Også leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet uttrykker skuffelse over avgjørelsen fra næringsminister Jan Christian Vestre.

Han har gitt Nordic Mining en ganske omfattende hjemmelekse i å forbedre planene sine, og det blir mye arbeid for dem å gjøre. Men han har ikke sagt endelig nei til sjødeponi, og det er veldig skuffende.

Gina Gylver

ARRESTERT: Flere aksjonister har blitt arrestert i Vevring de siste dagene. Mellom dem leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver.

Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

– Naturhistorisk overgrep

Bellona har ment at Engebø-prosjektet ikke burde fått drifts- og utslippstillatelse slik det er planlagt.

Når konsesjonen nå videreføres, er det avgjørende at kravene til utnyttelse har blitt strammet inn, kommenter seniorrådgiver Martin Sveinssønn Melvær.

Gjøres ikke dette på en god nok måte, må driftskonsesjonen trekkes tilbake. Bellona kommer til å følge nøye med på dette fremover.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Venstre reagerer på vedtaket.

Miljøkravene som nå blir stilt inneholder svært lite nytt, og er i praksis bare å sminke et historisk natur-overgrep, sier Bjørlo.

– Vage krav

Sofie Marhaug i Rødt kaller kravene fra regjeringen «vage».

Selskapet skal fortsatt få dumpe avfallet i fjorden. Kravene er vage, og setter ingen konkrete mål. Når næringsministeren samtidig lanserer at gruvenæringen skal bli mer bærekraftig, er dette en elendig start.

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen må stanse anleggsarbeidet til Nordic Mining.

Regjeringen må kreve at de nye utredningene de ber om er på plass og grundig gjennomgått, før gruveselskapet eventuelt kan fortsette. Stanses ikke arbeidet, har ikke utredningene som skal gjøres ha noen verdi.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen, Reidar Staalesen, er skuffet over at det er gitt grønt lys for prosjektet.

Handlingsrommet var lite og det er ikke overraskende at resultatet ble som det ble. Vi har i en årrekke vært tydelige stemmer for at fjorden ikke skal være et godkjent deponi, uttaler Staalesen.

Han synes likevel det er positivt med de skjerpede miljøkravene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger