Hopp til innhold

Debatt: Får mor for lite tid med barnet?

Psykologer, politikere og foreldre er uenige om tredelingen av foreldrepermisjonen etter fødsel er bra eller ikke. Hva mener du?

Mor tar ulønnet perm for å være med babyen. Er fars ordning for raus?

Mor tar ulønnet perm for å være med babyen. Er fars ordning for raus?

I 2018 bestemte flertallet på Stortinget at foreldrepermisjonen skulle deles i tre deler: 15 uker til mor, 15 uker til far og 16 uker som de kan dele som de vil. Dette ble gjort i likestillingens navn og for at far skulle få mer tid hjemme med barnet.

Nå viser det seg at halvparten av kvinnene tar ulønnet permisjon for å få være lengre hjemme med barnet.

Fordelingen av foreldrepermisjon var tema i Debatten tirsdag.

Vi inviterte også til nettdebatt. Her kan du lese hva de som deltok mener om temaet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ