Trine Skei Grande har isolert seg heime – Eg er oppriktig redd for sjukdommen

Trine Skei Grande sette viktigheita av partileiardebatten i perspektiv ved å fortelje om si eiga frykt for koronaviruset.

Regjeringa sin nye strategi: – Vi prøver å slå ned spreiinga av viruset

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte forskjellige strategiar. Regjeringa valte den tøffaste av dei.

Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang.

Tror vi kan få lignende koronasituasjon som Italia

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier vi ikke vet når en større koronaepidemi kommer til Norge, men at vi etter hvert kan bevege oss mot omfanget vi ser i Italia og Sør-Korea