Slik vil 22. juli-kommisjonen endre politi-Norge

Kommisjonen foreslår blant annet å gjøre det straffbart å motta terrortrening, de vil at PST skal være mer pågående, og at den operative virksomheten i politi-Norge må forsterkes.

Eksplosjon i regjeringskvartalet

Kommisjonen kommer med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep.

Foto: Montasje/NRK/NTB-Scanpix

Det er vesentlige endringsbehov i politi-Norge, ifølge 22. juli-kommisjonen.

– Mye fungerte godt 22/7, men på viktige områder sviktet det, sier Alexandra Bech Gjørv, leder i 22. juli-kommisjonen.

Også andre deler av norsk beredskap bør endres slår kommisjonen fast.

Gjørv understreket for sikkerhets skyld flere ganger under pressekonferansen i dag at det er gjerningsmannen, og ingen andre, som har skylden for tapet av 77 menneskeliv 22. juli i fjor.

Kommisjonen kommer med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep. Her er noen av de viktigste forbedringsforslagene:

  • Regjeringen bør ha jevnlige møter med PST, Forsvaret, E-tjenesten og politidirektøren om trussel- og risikobildet i landet.
  • Ved framtidige angrep må et planverk benyttes på alle alle nivåer.
  • Justisdepartementet må sette sikkerhet og beredskap høyere på sin agenda.
  • Det bør gjøres straffbart å motta terrortrening.
  • Kontrollen med våpen og kjemikalier må bli bedre.
  • Politidirektoratet må ta sterkere ansvar for effektivisering i politi-Norge.
  • Kompetansen til å løse skarpe oppdrag i politistyrken må økes.
  • Forsvaret må ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep.
  • Personell i alle nødetater må trenes bedre.
  • PST må vise mer pågåenhet og vilje til å identifisere trusler.

PST må ta mer initativ

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv er leder for 22. juli-kommisjonen og presenterte i dag rapporten som de har jobbet med i et år.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Den største kritikken i 22. juli-kommisjonens rapport er rettet mot politiet og regjeringens håndtering og forberedelser til et terrorangrep. Kommisjonen mener at å vedta økte bevilgninger vil være det enkleste å få til, men da må den politiske viljen være til stede.

Kommisjonen peker på at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har et stort forbedringspotensiale og mener de må ta mer initiativ og vise større vilje til å samarbeide og dele informasjon med andre etater.

Kommisjonen skulle fra PSTs side ønsket seg mer aktivitet rettet mot det høyreekstremistiske miljøet, og at PST ved terrortrusler mot norske interesser må være bevisst på sitt ansvar for proaktivt informere nasjonale myndigheter.

Justisdepartementet og beredskapsdepartementet, politietaten og PST må i vesentlig større grad enn hittil, foreta prioriteringer, sette mål for sikkerhetsoppgavene og styre de betydelige personlaressursene de faktisk besitter. Dette krever lederskap, heter det i rapporten.

(Artikkelen fortsetter under videoen).

«Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak», heter det i rapporten fra 22.julikommisjonen.

SE VIDEO: Kommisjonsrapportens anbefaling etter 22. juli.

– Vil kreve investeringer

Flere av kommisjonens anbefalinger vil kreve investeringer og medføre kostnader, sa Gjørv under pressekonferansen i dag.

– En jobb må gjøres. Det ordinære politi må styrkes med mer robuste operasjonssentraler, gjennom teknologi og øvelser som styrker lederskapet for å håndtere krisesituasjoner, sa Gjørv under presentasjonen av rapporten mandag.

– Det er viktig at norsk politi fungerer godt og at vi har en aktiv målstyring, sa Gjørv.

Forsvaret må få flere oppgaver

Rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norsk jord bør bli en dimensjonerende oppgave for Forsvaret, mener kommisjonen.

Kommisjonen mener det bør vurderes om Forsvaret skal ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep.


AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger