Hopp til innhold

Busstreiken er over

Partene i busstreiken har kommet til enighet. Det betyr at streiken er over. Fagforeningene var delt i synet på om de skulle godta avtalen.

Fra Kolumus sin bussgarasje på Forus

KJØRER IGJEN: Busstreiken som har vart siden 20. september er over.

Foto: Erik Waage / NRK

De første bussene vil være i gang fra klokken 12, men man må regne med forsinkelser og driftsforstyrrelser utover dagen torsdagen.

Ikke alle enige

Organisasjonene som forhandlet for bussjåførene var delt i synet på om de skulle godta resultatet. 22 stemte for avtalen, mens 14 stemte mot. Det gjør at streiken nå er over.

De fire forbundene som forhandlet for bussjåførene var Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Det var sistnevntes delegater som stemte mot avtalen. I tillegg var to delegasjoner delt i sitt syn.

– Vi er glade for at streiken kan avsluttes, og at vi igjen kan frakte passasjerene.

Jon H. Stordrange

FORNØYD: Jon H. Stordrange fra NHO Transport er fornøyd med oppgjøret.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

Vi er fornøyde med at oppgjøret også er innenfor årets ramme i frontfagene på 1,7 prosent, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport til NRK.

Resultatet

I en pressemelding fra Yrkestrafikkforbundet står det at lønnsoppgjøret for bussjåførene innebærer et generelt tillegg på fem kroner og femti øre. I tillegg kommer et fagbrevtillegg på én krone i 2020.

Partene har også blitt enige om en garanti på to kroner og femti øre i tillegg til det sentrale tillegget i oppgjøret for 2021. Dette skal, ifølge Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, være med på å sikre ytterligere innhenting for bussjåførene.

Det som ble utslagsgivende for å komme til enighet, var mer penger på bordet enn det opprinnelige tilbudet.

Bussjåførene fikk ikke gjennomslag for kravet om mer tid til sikkerhetskontroll og uttakstid.

– Forhandlingene har vært gode og konstruktive, samtidig har det vært vanskelig. Det viser også tidsbruken, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland

FORHANDLET FERDIG: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland mener forhandlingene har vært konstruktive.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Han sier både økonomi og andre temaer har sittet langt inne hos partene.

– Vi har funnet en pakke som alle partene har sett seg tjent med, sier Ruland.

Han mener begge parter har grunn til å være fornøyd.

Fellesforbundet

– Vi har kjempet hardt for å sikre sjåførene en lønnsutvikling som reduserer gapet til industriarbeiderne, som blir større og større. Det klarer vi med løsningene som nå ligger på bordet, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Han sier at det å gå til streik aldri er et lett valg.

– Men når vi nå ser de forbedringene som er gjort i tilbudet fra arbeidsgiversiden, var dette rett vei å gå.

Leder i Fagforbundet Jørn Eggum

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum er stolt av kampviljen til bussjåførene.

Foto: Kai Rune Kvitstein

Fellesforbundets medlemmer skal ta stilling til resultatet i uravstemning 22. oktober 2020.

Fagforbundet ikke fornøyd

– Jeg er ikke så fornøyd. Jeg er en del av mindretallet, men flertallsbeslutningen for enighet er et uttrykk for at dette var så langt vi klarte å komme på morgenkvisten. Det var i utgangspunktet ikke langt nok for oss, sier Stein Gulbrandsen i Fagforbundet.

Han sier også at mange opplever at de fremdeles kommer til å bruke fritiden til å klargjøre bussene.

Stein Gulbrandsen i Fagforbundet

Leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Stein Gulbrandsen, er ikke fornøyd med resultatet av meklingen.

Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet

– Arbeidsgiverne problematiserer veldig hvor forskjellige bussene og garasjene er. Derfor var det umulig å komme til enighet i forhold til hva som trengs av tid til å klargjøre bussene.

Gulbrandsen sier forbundet likevel respekterer det flertallet har gått inn for.

– Vi er fire forbund som samarbeider. Vi har felles krav, vi forhandler sammen og vi gir felles svar. Vi teller stemmene fra uravstemningen sammen. Det var et flertall og et mindretall. Vi tilhørte i helhet mindretallet.

Doblet tilbud

I en pressemelding sier Yrkestrafikkforbundet at det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver er mer enn doblet. Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i fremtidige samordnede- og mellomoppgjør.

– Vi har vist arbeidsgiversiden at vi mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene. Den viljen er så absolutt til stede også i 2022, Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å bringe bussjåførene videre på den kursen som nå er staket ut, skriver forbundet.

Streiket i 10 dager

Streiken var et faktum da fire arbeidstakerorganisasjoner tok ut 3 800 bussjåfører i streik 21. september. Dette fordi meklingen mellom NHO Transport og Spekter ikke førte frem.

Én uke senere ble nye 4 500 bussjåfører tatt ut i streik. Samtidig truet fagforeningene med å ta ut ytterligere 3 700 bussjåfører ut i streik.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger