Hopp til innhold

Kommisjonen: Breivik kunne vært stoppet tidligere

En raskere politiaksjon var reelt mulig, slår kommisjonen fast. Anders Behring Breivik kunne ha vært stanset tidligere 22. juli 2011.

Beredskapstroppen går i land på Utøya 22. juli 2011

Beredskapstroppen går i land på Utøya 22. juli 2011.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet, slår kommisjonen fast i rapporten som ble offentliggjort kl. 13 mandag.

Kommisjonen har konkludert med at politiaksjonen kunne vært igangsatt tidligere den 22. juli. Dermed kunne Anders Behring Breivik blitt pågrepet før.

– Med et bredere fokus kunne PST hatt et bedre grunnlag for å pågripe gjerningsmannen tidligere, sier Alexandra Bech Gjørv.

Politiet på Utøya kunne aksjonert raskere

Kommisjonen mener det i seg selv er et spørsmål om det var korrekt å sende den første politipatruljen til Utvika med ordre om å observere framfor å aksjonere.

Kommisjonen mener at patruljen ut fra dens selvstendige handleplikt skulle forsøkt å skaffe seg båt for å gå til øyeblikkelig aksjon selv.

I rapporten slår kommisjonen fast at det var tilgjengelige båter i Utvika ved politiets ankomst. I henhold til instruksen for «skyting pågår», skal politiet snarest mulig gå inn i en farlig situasjon.

Patruljens opptreden etterlater etter kommisjonens mening et entydig bilde av at den ikke var innstilt på å gå til øyeblikkelig aksjon.

– Tidsbruken til politiet ved Utøya er uakseptabel, sier Alexandra Bech Gjørv.

I rapporten presiseres det også at ordrene patruljen hadde fått og informasjonen fra Oslo om at et helikopter og båter var på vei, kan ha vært medvirkende til beslutningen de tok om å kun observere.

«Det ligger i politietssamfunnsoppdrag å beskytte liv og helse. Når politiet er kjent med at skyting av mennesker pågår, må ordren som gis, være at første enhet framme gjør alt som står i dens makt for å stoppe dette, med mindre det framstår som åpenbart utjenlig», heter det i rapporten.

Samtidig mener kommisjonen at helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende på en god måte i akuttfasen.

Kommisjonen presenterer nå sin rapport om myndighetenes og samfunnets håndtering av terroranslagene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Rapporten, som er på 500 sider, gjennomgår i detalj hva som faktisk skjedde den 22. juli.

Les også: – Politimennene skulle ha tatt seg over

22. juli-kommisjonen konkluderer med:

  • Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.
  • Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere 22/7.
  • Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde vært iverksatt 22/7.
  • Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte.
  • Regjeringens kommunikasjon til befolkningen var god. Departementene maktet å videreføre sitt arbeid på tross av skadene.
  • Med en bedre arbeidsmetodikk og et bredere fokus kunne PST ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22/7. Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST dermed kunne og burde ha avverget angrepene.

Kommisjonen har konkludert med seks hovedfunn og kommer med 31 enstemmige anbefalinger til hva myndighetene bør gjøre for at Norge skal være bedre rustet mot nye angrep.

Følg med direkte på overlevering, framleggelse og reaksjoner på rapporten i vårt livesenter nrk.no/227/kommisjonen.

AKTUELT NÅ