Hopp til innhold

Innfører sentrumsforbud for bråkmakere

Personer som lager bråk på byen i Oslo kan nå få et langvarig forbud mot å oppholde seg i sentrum av hovedstaden. Oppholdsforbudet får bred støtte i utelivsbransjen.

Personer som lager bråk på byen i Oslo kan nå få et langvarig forbud mot å oppholde seg i sentrum av hovedstaden. Oppholdsforbudet får bred støtte i utelivsbransjen.

Politiet vil utelivsvolden til livs ved å stenge ute bråkmakere fra sentrum. Utelivsransjen støtter politiets tiltak.

Antallet voldstilfeller i sentrum av Oslo har gått kraftig ned i løpet av de siste årene. Det ble anmeldt 34,5 prosent færre voldstilfeller i Oslo sentrum i helgene i 2013 sammenlignet med året før.

– Volden har gått ned, men vi er ikke fornøyde. Vi vil ha volden ytterligere ned. Målet er å få et sentrum hvor det ikke forekommer vold, sier Bjørn Åge Hansen, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon.

Helgefylla får skylda for mange av voldsepisodene i hovedstaden. Politiet setter nå i gang et tiltak for å stenge bråkmakerne ute fra Oslo sentrum om kvelden for å få ned antall voldstilfeller knyttet til utelivet i hovedstaden.

– De som lager bråk, vil få et bortvisningsvedtak. Det betyr at de må holde seg unna Oslo sentrum i tidsperioden kl. 21 - 06, natt til lørdag og søndag, forklarer stasjonssjefen.

Langvarig forbud

Gjentatte bortvisninger fra sentrum vil føre til et langvarig oppholdsforbud som kan vare opp til tre måneder.

Bjørn Åge Hansen, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon.

Politisjef Bjørn Åge Hansen vil stenge ute personer som skaper bråk fra Oslo sentrum på kveldstid.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Dette nye tiltaket er rettet mot personer som ikke klarer å oppføre seg på byen. Personer som truer, utøver vold, forstyrrer orden eller hindrer politiets arbeid. Vi ønsker ikke at bråkmakerne skal dominere utelivet og gatene, sier Hansen.

– Kan dette oppfattes som et innskrenkende og inngripende tiltak ovenfor enkeltpersoner?

– Den som eventuelt får et slikt forbud, har selv satt seg i denne situasjonen. De har derfor kun seg selv å klandre, sier stasjonssjefen bestemt.

De som bryter oppholdsforbudet, vil bli pågrepet og bøtelagt. Bortvisning og oppholdsforbud vil også brukes mot personer som gjentatte ganger blir tatt for salg av narkotika, ulovlig sigarettsalg eller lommetyveri.

– Politipatruljene i sentrum vil gjenkjenne de som har oppholdsforbud og håndheve det nye tiltaket, sier Hansen.

(Artikkelen fortsetter etter kartet)

Kart over området som er aktuelt for bortvisning og oppholdsforbud

Kart over området som er aktuelt for bortvisning og oppholdsforbud. Hovedtyngden av vold, ran og ordensforstyrrelser skjer i dette området.

Foto: Sentrum politistasjon

Støtte fra utelivsbransjen

Oppholdsforbud for bråkmakere får også full støtte fra de som organiserer utelivsbransjen.

Hilde Charlotte Solheim – direktør, Virke Reiseliv

Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke Reiseliv, mener politiet må «få vekk bråkmakerne som ikke fortjener å være på byen.»

Foto: Odd Iversen / NRK

– Dette tiltaket støtter vi helhjertet. Vi må få vekk bråkmakerne som ikke fortjener å være på byen Det vil gjøre arbeidsmiljøet for våre ansatte tryggere. Det vil også bli bedre for de som drar på byen for å kose seg og ikke for å lage kvalm, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke Reiseliv.

Solheim sier «bråkmakerne» er hovedproblemet bak voldsepisoder i utelivet.

– Når dørvaktene gjør sin jobb og avviser overstadig berusede personer i døra, kan det oppstå bråk. Vi har til tider hatt svært alvorlige voldsepisoder og trusler rettet mot gjester, ordensvakter og betjeningen, sier Solheim.

– Å dra ut på byen for å oppsøke bråk, er dessverre intensjonen for noen få personer. Politiet bør bruke et slikt virkemiddel for å hindre at de ødelegger for alle andre, sier Solheim.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ