Hopp til innhold

Flere oslofolk føler seg utrygge

Oslofolk føler seg mer utrygge i nærområdet sitt på kveldstid enn tidligere. Byrådslederen tror mange ran kan ha skremt dem.

POLITIAKSJON MOT VOLDTEKTER I OSLO SENTRUM

UTRYGGE: Oslofolk føler seg mer utrygge enn før. Folk er også lite fornøyde med politiets innsats og tilstedværelse i nærområdet sitt og i sentrum.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

På dagtid føler folk seg trygge i nærmiljøet der de bor, men tryggheten er betydelig lavere på kveldstid.

Det viser Publikumsundersøkelsen 2014, en spørreundersøkelse gjort av Oslo kommune.

På kveldstid er det færre som føler seg trygge i nærområdet, sammenlignet med forrige undersøkelse i 2010. Da svarte 57 prosent at de følte seg trygge, nå er tallet nede i 54 prosent.

Utviklingen bekymrer

Byrådsleder Stian Berger Røsland er bekymret for utviklingen.

– Jeg synes det er et av de alvorlige funnene vi har i denne undersøkelsen.

Stian Berger Røsland

– Det er alvorlig at flere føler seg utrygge. Det mest positive er 8 av 10 sier de er godt fornøyd med å bo i Oslo, sier byrådsleder Stian Berger Røsland om spørreundersøkelsen.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Oslo skal være en trygg by som man ønsker å bruke og føler seg trygg i, sier Røsland.

Les også: Nesten 1000 ran anmeldt i Oslo

Andelen som er fornøyd med tryggheten i nærområdet om kvelden varierer mellom 36 og 70 prosent i de ulike bydelene.

– Skremt av ran

– Hva tror du årsaken kan være?

– Jeg tror det er en del forhold som har spilt inn. Det har vært stor oppmerksomhet knyttet til ran på offentlig sted, det man kalte en ransbølge. Og det var knyttet en del utrygghet til det, sier Røsland.

– Hva kan kommunen gjøre for at folk skal føle seg tryggere?

– Jeg tror det dreier seg om det gode løpende arbeidet som politiet og kommunen gjør sammen. Så tror jeg det kan dreie seg om lyssetting. Det er en del utrygge mørke områder som vi sammen med lokalmiljøene trenger å gjøre lysere slik at de oppleves tryggere, sier Røsland.

Utsatt for vold

Tre prosent av innbyggerne har vært utsatt for vold eller forsøk på vold i nabolaget, mens seks prosent har vært utsatt for ran eller forsøk på ran i Oslo i løpet av de siste 12 månedene.

Det er personer bosatt i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Grorud som i størst grad oppgir å ha vært utsatt for vold og ran.

De fleste trives

Undersøkelsen tar for seg mange samfunnsområder og byrådslederen finner flere grunner til å glede seg.

– Jeg synes det er veldig gledelig at 8 av 10 osloborgere sier de er svært godt fornøyd med å bo i Oslo og trives i Oslo. De sier også at de er godt fornøyd med de tjenestene kommunen tilbyr, avslutter Røsland.

Det at det er pent i området man bor, at man føler seg trygg, både ute i sentrum på dagtid og hjemme i sitt eget hjem, og at man er en del av et godt nabofellesskap er det som er viktigst for at innbyggerne skal trives i Oslo, ifølge undersøkelsen.

Trivselen er størst i de vestlige bydelene, samt Nordstrand og Østensjø.