Børslokomotiver når ikke kvoteringsmålet i styrerommet

Kvoteringsloven skulle sikre 40 prosent kvinner i norske selskapsstyrer. Likevel er kvinneandelen i børslokomotiver som Statoil og Telenor langt lavere.

Monica Mæland

Monica Mæland (H) jobber for å få opp kvinneandelen i norske styrerom til 50 prosent.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Telenor og Statoil driver i forskjellige bransjer, men de har noen markante fellestrekk:

  • de er deleid av staten.
  • de er blant Norges største selskaper.
  • de har mannlige styreledere.
  • de har nettopp skiftet ut sine tidligere mannlige konsernsjefer med nye mannlige konsernsjefer.
  • andelen av aksjonærvalgte kvinnelige medlemmer i styrene er på under 40 prosent.

Det til tross for at regjeringens faktaark om kjønnskvotering i styrer blant annet slår fast at:

«Norske lovregler sikrer kjønnsbalanse i styrene i allmenn¬aksjeselskaper. Reglene innebærer at det skal være 40 prosent av begge kjønn i styrene.»

Kvinneandel på mindre enn 29 prosent

I Telenor er det tre kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer. Det er lovens absolutte minimum i styrer med åtte medlemmer.

Etter at én av de kvinnelige styremedlemmene i Statoil trakk seg for halvannen måned siden, er kun to av syv i styret kvinner. Det gir en kvinneandel på under 29 prosent. Dette er innenfor lovens krav til når nytt styremedlem må velges.

Dette er, ifølge Foretaksregisteret i Brønnøysund, også innenfor loven.

– Med hele denne kvoteringsloven har vi sett at mange av selskapene velger en minimumstilnæring når det gjelder kvinner i styrene. Det er særlig bemerkelsesverdig når det er selskap der staten er så sentral på eiersiden at man ligger under 40 prosent kvinner i styrene, sier Mari Teigen.

Hun er forskningsleder ved Institutt for Samfunnsforskning og sier at det faktum at selskapene som hovedregel ligger på et minimum av kvinnerepresentasjon viser kvoteringslovens berettigelse.

– Målet er å gjøre loven overflødig

Næringsminister Monica Mæland (H) sier målet er å øke kvinneandelen både blant styreledere og styremedlemmer.

– Dette er innenfor loven. Mitt mål er at det ikke skal være loven som skal sette kravet, men at vi gjør loven overflødig gjennom å få en femti/femti-fordeling som ellers i befolkningen, sier Mæland.

Hun sier også at snittet for kvinnerepresentasjon for selskaper der staten er inne på eiersiden er på 46 prosent.

Næringsministeren sier hun ikke har vurdert noen lovendring, men at staten skal være mer aktive.

– Vi må være like klare på dette som vi er i oppfølgingen av andre deler av styrenes arbeid. Vi som eiere må være mer aktive på dette feltet enn vi har vært tidligere.

SISTE NYTT

Siste meldinger