Hopp til innhold

– Dette bør være en vekker for alle hyttekommuner

Hyttekommunene har bedt hyttefolk om å reise hjem i frykt for at helsetilbudet skal knele under koronautbruddet. Prognosesenteret mener dette også bør være en vekker for kommunene som ikke er forberedt på at hytteeiere blir eldre.

Hemsedal har store inntekter på sine mange tusen hytteeiere, men vil ikke ha dem der nå

I Hemsedal er hyttegjester bedt om å forlate hyttene sine fordi kommunen ikke har kapasitet til å behandle flere syke enn sine egne innbyggere

Foto: Halvard Alvik

– De fleste som kjøper hytter er mellom 45 og 55 år, og det er dem som kommer til å utgjøre den største eldrebølgen om få år. De ønsker å bruke hyttene sine 50 dager i året. Dette bør være en vekker for alle hyttekommuner, sier analytiker Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Han mener hyttekommunene ikke er skodd for at hyttefolk blir eldre og planlegger å bruke hyttene mer.

– Den situasjonen vi er i nå er en unntakstilstand. Det forstår alle. Men jeg tror også den vil løfte en debatt om at hyttekommunene takker ja til alle inntekter, men nei til alle kostnader ved hytteutbygging.

Nedringt av ordførere

Leder Hanne Alstrup Velure i Utmarkkommunenes Sammenslutning (USS), der mange hyttekommuner er medlem, er en av dem som blir nedringt av nervøse ordførere om dagen.

– De ber om at noe må skje, at det ikke blir lov å være på hytta, for det er ikke kapasitet til å ta seg av syke hytteeiere, sier hun.

Bare i Innlandet fylke med 180.000 boliger, er det 90.000 hytter. I Bykle kommune er det seks ganger så mange hytter som boliger, ifølge USS:

– Systemet er allerede under press, og hvis det kommer ekstra mange utenfra, bryter jo hele systemet sammen, sier Velure, som også sitter i Høyres sentralstyre.

Rundt to millioner mennesker eier en hytte i Norge

Normalsituasjonen fremover vil være at folk bor femti dager i året på hytta i gjennomsnitt, ifølge Prognosesenteret

Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Helse for de få

Flere hyttekommuner NRK har kontaktet bekrefter at de ikke har planlagt for noen eldrebølge blant hytteeiere.

– For at vi skal få økonomi til det, må de i tilfelle melde flytting hit for at vi skal ta hensyn til det, svarer ordfører Geir Espnes (Sp) i Oppdal kommune i en e-post.

Heller ikke Hol kommune, som nå ber Heimevernet om hjelp for å fjerne hyttefolk, har satt av ekstra skattekroner for å få bedre helsetilbud.

Tjenestetilbudet er dimensjonert for innbyggertallet i kommunen fordi kommunene får sitt rammetilskudd fra staten basert på innbyggertallet, får NRK opplyst.

Ordføreren i Nes kommune, Tore Haraldset (Bygdelista), sier de skiller seg ut fra de andre hyttekommunene ved at de har billigere hytter og yngre hytteeiere:

– Så jeg kan si med sikkerhet at vi ikke har rigget oss godt nok, forteller han.

I Hvaler nesten tidobles innbyggertallet hver sommer. Ordføreren der sier de planlegger inn bedre helsetjeneste, uten at det blir kompensert fra sentralt hold. Hun sier også at de er i gang med å forberede seg på en aldrende hyttebefolkning:

– Vi velger å se fordelene ved denne «eldre-energien». Mange av dem som er eldre er spreke og friske. Vi må utnytte dette. Hvaler kommune bygger fibernett til alle, slik at ny teknologi vil øke både trygghet og sikkerhet til hyttefolket, sier Mona Vauger (Ap).

Velure i USS mener tiden er overmoden for en debatt om hyttebygging versus helsetjenester:

– Å få til et bærekraftig system omkring lokalisering, dimensjonering og finansiering av infrastruktur og tjenesteproduksjon er i absolutt alles interesse – ikke minst hytteeiernes.

Kutte eiendomsskatten

Flere av hyttekommunene har mottatt søknader om fritak fra eiendomsskatten fra hytteeiere som ikke får brukt hyttene sine, blant annet Hemsedal og Hvaler. Vaugen mener det er en dårlig ide:

– Alle er tjent med å ta vare på sin egen hyttekommune. Vi bruker mye ressurser på å være en levende kommune med gode tjenester, tilbud og opplevelser som bidrar til den gode ferietiden på hytta, sier Vauger.

Hol kommune har ikke mottatt søknader om fritak eller utsettelse, og mener en begrenset bruksmulighet i en periode uansett ikke er noen grunn for lettelser i eiendomsskatten.

I Oppdal vurderer likevel ordføreren tiltak:

– Vi har fått noen henvendelser. Det er ikke aktuelt med fritak, men vi jobber med en eventuell utsettelse, sier Espnes. Han sier han i dag har vært rundt på hyttefeltene og ikke truffet en eneste hyttebeboer.

Øye i Prognosesenteret sier det er en dugnadsinnsats nå, hvor folk reiser hjem.

–Alle nordmenn er solidariske og vil bidra, men samtidig må vi ikke glemme at for mange er hytta tryggheten, sier han.

Kragerø sommerliv

Kragerø er en av kommunene som forbyr hytteeiere å oppholde seg på fritidseiendommen

Foto: Geir Olsen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger