Hopp til innhold

Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av pengebruken

For andre gang i sommer sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han vil sette seg ned med bompengeselskapene for å gå gjennom måten de bruker penger på.

Jon Georg Dale sitter i trappa under togdebatt i Arendal

KRITISK: Frps samferdselsminister Jon Georg Dale vil at fylkeskommunene skal gjøre en full gjennomgang av hvordan bompengeselskapene bruker penger. På bildet er Dale med på togdebatt under Arendalsuka.

NRK presiserer: I første versjon av saken sto det at driftskostnadene øker. Tallene var ikke justert for pris- og lønnsvekst, skriver Faktisk.no. NRK har derfor lagt inn også de prisjusterte tallene og totale kostnadstall, og fjernet formuleringer om at kostandene øker. Opplysninger om renteutgifter er lagt til. Intervjuet med Dale ble gjort med de nominelle tallene som viser økning i driftskostnader som premiss.

– Vi har sett at det er bompengeselskap som bruker penger på en måte jeg vil definere som uvettig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i Politisk kvarter tirsdag morgen.

Regjeringens bompengereform skulle gi store besparelser i drifts- og rentekostnader ved å kutte antall bompengeselskaper fra 60 til 5. Men de siste tallene fra Statens Vegvesen viser at samlet driftskostnad har steget med 13 millioner i nominelle kroner, fra 767 millioner kroner i 2017 til 780 millioner kroner i 2018.

Tallene kommer frem i rapporten «Foreløpige tall for bompengeinnkreving 2018», der Statens Vegvesen har samlet inn tall fra bomselskapene for første halvår 2018. De endelige 2018-tallene er først klare tidlig i 2020.

Hvis vi justerer driftskostnadene for lønns- og prisvekst, har kostnadene sunket med åtte millioner kroner – fra 788 til 780 millioner kroner.

Rapporten viser også at bomselskapenes gjennomsnittlige lånerente stiger. Vektet effektiv lånerente for rentesikrede lån steg fra 2,85 til 2,95 prosent fra 2017 til i fjor.

Frps samferdselsminister Jon Georg Dale forklarer utviklingen i kostnader slik:

– Når rentekostnadene går opp, så kan det skje. Vi jobber for å få bedre garantiordninger på bompengelånene, sier Dale, før han altså påpeker at enkelte bompengeselskapers uvettige pengebruk må ta sin del av skylden.

– Med færre bompengeselskaper får vi lavere driftskostnader og lavere finansieringskostnader for selskapene. Det betyr at mer av bilistenes bompenger kan gå direkte til veiutbygging.

Ketil Solvik-Olsen / NRK, 17. april 2015

Vil ha gjennomgang av pengebruken

Tanken bak reformen var at man ved å kutte antall bompengeselskaper fra 60 til 5, skulle bruke mindre penger på administrasjon.

Likevel økte administrasjonskostnadene med 13 millioner kroner fra 2017 til i fjor, viser tall NRK har hentet inn.

Frp-statsråden påpeker at tallene ser «litt bedre ut om man strekker det over et lengre tidsrom», men erkjenner likevel at han har en jobb å gjøre for å rydde opp.

– For det første vil jeg kalle inn bompengeselskapene og be om en forklaring på dette. Det andre jeg vil gjøre er å kalle inn eierne til bompengeselskapene, altså fylkeskommunene, og be dem gå gjennom regnskapene til bompengeselskapene, sier Dale.

Frp-statsråden vil nå be fylkeskommunene vurdere hva som må gjøres for å få kontroll på pengebruken og administrasjonskostnadene.

Bompengeselskap NRK har snakket med er imidlertid ikke sikre på om det er mye å hente på å kutte i administrasjon. Foreløpig har likevel ikke Dale forslag til mer konkrete kuttområder.

– Det er ikke første gang jeg hører at selskaper eid av det offentlige sier at det ikke er noe å gå på. Erfaringen tilsier likevel at det er potensial for effektivisering. Dette er ikke i tråd med mine forventninger, sier Dale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder tale før gjenåpningen av Skjeggestadbrua

Frps tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varslet at bompengereformen skulle kutte driftskostnader. Her åpner han nye Skjeggestad bru i 2016.

Foto: Henrik Bøe

– Relativt konsekvent

NRK fortalte i juni at bompengeselskap har brukt store summer på millionlønninger, flyreiser til Australia, sprit og standup. Også da sa Dale at han krevde opprydning, i form av å be fylkeskommunene gjennomgå bompengeselskapenes regnskaper.

– Jeg vil oppfordre eierne deres, fylkeskommunene, til umiddelbart å få seg forelagt regnskapene, gå gjennom og stramme opp praksis, sa Dale til NRK i juni.

Om bompengeselskapenes festbudsjetter sier Dale følgende på Politisk kvarter tirsdag:

– Det er ikke bare gal pengebruk, det er hinsides pengebruk. Vi har prøvd å få ned kostnadene til administrasjon, og de skal ha en ren innkrevingsfunksjon. Da er det ingen grunn til disse utgiftene.

I sommer skrev Aftenposten at Frps stortingsgruppe brukte nesten 11.000 kroner per person på fest og moro i 2018, klart mest på Stortinget. Beløpet var 23 ganger så høyt som maksbeløpet for statsansatte.

– Hvordan synes du disse sakene ser ut ved siden av hverandre?

– Jeg har alltid sagt at når vi tjener brukbart med penger, så kan vi i større grad betale festene våre selv. Det mener jeg fortsatt.

– Likevel kjefter du på bompengeselskapene. Hva sier det om liv og lære?

– Du hører jo hva jeg sier. Jeg har vært relativt konsekvent på dette. Jeg mener vi kan betale mer selv for fest og moro, vi trenger ikke gi den regningen til skattebetalerne, sier Dale.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger