Kjempetabbe hos Skatteetaten

Skatteetaten har krysskoblet registre for å ta dem som eier utleiebolig uten å oppgi inntektene i selvangivelsen. Nå risikerer folk å betale tusenvis av kroner for mye i skatt.

Boligpriser

Mange risikerer trolig å betale for mye skatt etter at det er feil i registrene hos Skattetaten.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Skatteetaten har som ett av sine satsingsområder i år at etaten skal ta dem som forsøker å snike seg unna gevinstbeskatning ved salg av bolig.

Men registerkluss hos Skatteetaten gjør at mange risikerer å betale for mye skatt i det kommende skatteoppgjøret.

Skatteetaten har sendt ut 12.000 brev til skattebetalere som etaten mener eier utleieboliger som skal oppgis i selvangivelsen.

Problemet er at Skatteetaten feilaktig hevder at folk leier ut boliger de enten ikke eier, eller selv bor i. Hvor mange av de 12.000 brevene som inneholder feil, aner ikke Skatteetaten.

Utleieinntekter må ioppgis

Dette brevet har Skatteetaten sendt ut tusenvis av. Et stort antall kan inneholde feil opplysninger, som gjør at folk risikerer å betale for mye skatt.

NRK sitter med fem eksempler på at dette har skjedd. Også Skattebetalerforeningen er kjent med problemstillingen.

I egne vedleggsbrev som kommer hjem i postkassen, står det at utleie av boliginntekter må oppgis i selvangivelsen. Samtidig er verdien av den påståtte utleieboligen er oppgitt som formue.

Risikerer å betale 9.000 kroner for mye i skatt

I ett av eksemplene som NRK har fått tilgang til, står en kvinne feilaktig oppført i selvangivelsen med en bolig som hun solgte i 2011.

I selvangivelsen er vedkommende oppført med en sekundærbolig med en likningsverdi på snaue 817.000 kroner.

Vedkommende risikerer dermed å betale nesten 9.000 kroner i ekstra formuesskatt, dersom hun har netto formue, og ikke selv sier fra om feilen.

Også navnet på den påståtte leietakeren er oppgitt.

– Blir veldig irritert

En oversikt over påståtte leietaker følger brevet

Flere har fått brev fra Skatteetaten med uriktige påstander om at de har leietakere i sin egen bolig, eller i en bolig de har solgt.

Kvinnen sier hun blir oppgitt over at en bolig som hun solgte for tre år siden fortsatt står oppført i hennes selvangivelse.

Hun mener det ikke er noe i hennes økonomi som tilsier at hun hadde trengt å sjekke egen selvangivelse, og at hun like gjerne kunne benyttet seg av det såkalte leveringsfritaket.

Vedkommende sier hun blir irritert over at feilen fra Skatteetaten gjør at hun risikerer å betale for mye skatt.

Må si fra selv for å unngå ekstra skatt

Selvangivelser som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp.

Skattedirektør Hans Kristian Holte

– Jeg ser at ordlyden i brevet kan oppleves noe krass for dem som mener det ikke treffer dem, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Johan B. Sættem

I fjor var det 70 prosent som benyttet seg av leveringsfritaket, ifølge Skatteetaten.

Hos Skattebetalerforeningen er de kjent med problemstillingen.

– Vi har vært borti noen tilfeller der folk har solgt boligene sine, og likevel fått dem oppgitt i selvangivelsen. Jeg er usikker på hvor feilen ligger. Det folk må gjøre er å rette opp, stryke ut det som er feil og eventuelt fylle inn det som mangler, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

NRK vet at personer som har kontaktet Skatteetaten om problemet blant annet har fått til svar at det har skjedd en "bom" i kontrollutvalget

– Vi har ikke rotet det til

Skattedirektør Hans Kristian Holte er uenig i at Skatteetaten har tabbet seg ut når etaten kan ha sendt ut en stort antall brev til mange som ikke skulle hatt det, og at folk risikerer å betale for mye skatt.

– Jeg oppfatter det ikke slik at vi har rotet det til. Det er en del av bildet at alle disse offentlige registrene ikke er godt nok oppdatert, sier Holte.

– Men det er ditt ansvar?'

– Det er et ansvar som folk flest har å melde flytting til folkeregistrert når de faktisk flytter. Vi har et ansvar for at kvaliteten i registeret skal være best mulig, men det er et ansvar vi deler med hele Norges befolkning, sier skattedirektøren.

Han sier at området eiendom og bolig er et problemområde når det gjelder beskatning og at etaten er opptatt av å ettergå dette området i år.

– Men hvis det blant disse 12.000 brevene er 500, 1000 eller 5000 som inneholder feil, var det da en heldig aksjon?

– Jeg mener at dette tiltaket er godt. Her går vi inn i forkant og ber folk å levere en riktig selvangivelse heller enn å bruke mye ressurser på mer krevende kontrolltiltak i etterkant, sier han.

Skattedirektøren sier at han er opptatt av at folk må passe på at de ikke betaler for mye skatt.

– Mitt generelle budskap er at folk må sjekke selvangivelsen, sjekk hvilke opplysninger Skatteetaten har om deg slik at du ikke betaler for mye, sier han.

Dersom du har mottatt et slikt brev som inneholder feil må du selv redegjøre for feilen, ved å sende brev eller e-post med navn og fødselsnummer til skatteetaten.no/epost.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger