– Klagenemnd vil skjerpe oss

Ikke alle drosjeselskap ønsker å offentliggjøre klager de har mottatt, og mener det er opp til selskapene å sikre sitt forhold til kundene. Drosjesjåførene mener det kan virke skjerpende på arbeidet.

Terje Clausen

Terje Clausen synes det er bra om klagene til de ulike taxiselskapene samles i en felles klagenemnd.

Foto: Kristin Granbo / NRK

I drosjeselskapene Trøndertaxi, Bergen Taxi, Oslo Taxi og Norgestaxi, opplyses det om at de har klare retningslinjer for hvordan klager fra kundene skal behandles.

I alle selskap forteller de at enhver skriftlig klage som kommer inn blir behandlet.

Men selskapene har ulike syn på om en felles klagenemnd ville vært bra for bransjen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Positive om det kan løfte næringens omdømme

– Alt som kan løfte næringens omdømme og styrke konkurransen er vi positive til, sier kommunikasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva.

I Bergen Taxi ser de på sin side ingen grunn til å opprette noen felles klagenemnd, men mener det er opp til hvert enkelt selskap.

– Som i andre bransjer må det enkelte taxiselskap stå ansvarlig for den tjenesten og kvalitet som leveres. I byene er det flere taxiselskap som konkurrerer om kundenes gunst, noe som betyr at kunder som har dårlige erfaringer med et selskap naturlig nok vil velge en annen leverandør neste gang, sier administrerende direktør Jan Valeur.

Han mener forholdet mellom taxiselskapet og deres kunder er noe selskapet selv må ta ansvaret for.

Drosjeholdeplass

Ikke alle drosjeselskap støtter Forbrukerrådets forslag om en felles klagenemnd for drosjenæringa.

Foto: Kristin Granbo / NRK

– Er et konkurranseelement

I Trøndertaxi sier administrerende direktør Hege Elizabeth Dahle at de vil stille seg positive til en felles klagenemnd for alle sentralene.

Kø av drosjer i Oslo

De største drosjeselskapene i Norges tre største byer har egne avdelinger som håndterer drosjeklager. Det er blandede følelser om å samle alle klagene hos et felles organ.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vi ser ikke noe problem med det forutsatt at personvern ivaretas. Det som er viktig er at dette ikke stopper våre kunder fra å klage, sier hun.

I Norgestaxi vil de at forslaget skal vurderes nærmere.

– Det å inneha et godt elektronisk system og gode prosedyrer for behandling av kundeklager er et konkurranseelement mellom selskapene for heving av kvaliteten av de tjenester som leveres til kundene, sier kvalitets- og miljøsjef Leif Arnesen i Norgestaxi.

Arnesen sier at det erfaringsmessig er de store selskapene som prioriterer dette, og som setter seg klare mål for å forbedre kundetilfredsheten.

5500 klager fra 12 millioner turer

De fire selskapene, Oslo Taxi, Bergen Taxi, Trøndertaxi og Norgestaxi mottar til sammen om lag 5500 klager per år. På samme tid kjører de nærmere 12 millioner turer i landets største byer.

Drosjesjåførene NRK får kontakt med denne dagen er alle positive til å kunne samle alle disse klagene hos et felles organ.

De tror det er bra dersom alle klagere vil få lik behandling, og ingen av dem frykter for sitt eget omdømme dersom slike klager blir offentlig kjent.

Bjørn Sandbæk

Bjørn Sandbæk i Oslo Taxi mener det er bra med en felles klagenemnd, for da blir det lettere å sammenligne selskap, mener han.

Foto: Kristin Granbo / NRK

– Mange tør ikke og vet ikke hvordan de skal klage

– Det kan absolutt bli en bra ting, det betyr skjerpings, sier drosjesjåfør Terje Clausen.

Han har kjørt for Oslo Taxi siden midten av 80-tallet, og mener det vil være positivt med en synliggjøring av dem som ikke gjør en god nok jobb.

Han mener dessuten mange kvier seg for å klage slik systemene fungerer i dag, og at et felles system derfor ville vært bra.

– Mange tør ikke og vet ikke hvordan de skal klage. Da ender jo sjåførene med å komme unna med det. Det er jo eneste måte å få tilbakemelding på, sier Clausen.

Bjørn Sandbæk har kjørt drosje for Oslo Taxi i 48 år, og synes det er udelt positivt med et system som gjør det lettere å sammenligne de ulike selskapene.

– Det må jo også være lettere å ha alt på ett sted, sier han.

En annen sjåfør, som ønsker å være anonym, påpeker at for at et slikt system skal fungere, så må alle selskapene med.

– Jeg tror ikke det er alle som vil per i dag. Jeg tror mitt selskap har et godt omdømme nettopp fordi vi behandler alle klager seriøst, og at vi dermed tar passasjerene på alvor.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger