Hopp til innhold

Beskylder Sanner for skjult tvangssammenslåing

Seks av ti ordførere har skrevet under et opprop mot det de mener er en de facto plan for tvangssammenslåing av kommuner fra regjeringens side.

Jan Tore Sanner

Ordførere i det ganske land beskylder kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for snikvangssammenslåing av kommuner.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Elin Weggesrud i blå skjorte.

Ordfører Elin Gran Weggesrud i Sande kommune frykter at kommunen blir tvunget til sammenslåing mot innbyggernes vilje.

Foto: Sande kommune

– Jeg skulle ønske at regjeringen hadde vært tydelig på at kommunereformen ikke er en frivillig reform.

Ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) trodde Sande kommunen gjorde alt riktig da de skulle ta stilling til sammenslåing med naboene.

Det ble utredet, holdt innbyggerundersøkelse, og kommunen gjennomførte en folkeavstemming for å lodde stemningen.

– Jan Tore Sanner sier kommunesammenslåing er frivillig. Det opplever jeg som ryggesløst av regjeringen.

Folket sier nei, lommeboken skriker ja

For folket i Sande sa nei. Likevel tror Weggesrud kommunen kommer til å bli tvunget sammen med naboene.

Årsaken er forslaget til nytt inntektssystem som er ute på høring.

Hvis det blir gjennomført har kommunenes organisasjon KS beregnet at Sande mister syv millioner kroner på et allerede presset budsjett.

Hvert år.

Det kommer også til å gjelde mange andre, og det kommer til å tvinge kommuner i hele landet sammen enten de vil det eller ikke.

260 av landets 428 ordførere har skrevet under et opprop mot forslaget til nytt inntektssystem.

Mer til de store

I dag får hver kommune et basistilskudd på litt mer enn 13,2 millioner kroner. Regjeringen foreslår å droppe fullt tilskudd til alle, og heller beregne et basistilskudd ut fra befolkningstetthet i området kommunen ligger i.

Man skal også skille mellom såkalt frivillige og ufrivillige «smådriftsulemper». Det vil si at staten ser på om kommunale utgifter på drift av kommunen kunne vært redusert ved en sammenslåing, eller om kommunen ligger slik til at det ikke er noe å hente på en sammenslåing.

De kommunene som har såkalt frivillige smådriftsulemper får trekk i basistilskuddet, og pengene blir fordelt på andre kommuner etter befolkningstetthet.

Det premierer store kommuner som Sanners hjemkommune Bærum. I følge beregninger fra kommunenes organisasjon KS, kan Bærum og Oslo få økt sine tilskudd med henholdsvis 51 og 334 millioner kroner per år.

Regningen blir sendt til kommuner som Sande.

Bygger på frivillighet

Kommunalminister Jan Tore Sanner har gjentatte ganger understreket at kommunereformen er bygget på frivillighet. At regjeringen vil endre inntektssystemet handler om å ønske å belønne de som slår seg sammen, understreker han.

– Nesten 200 kommuner er i gang med intensjonsavtaler og forhandlinger for å bygge sterke velferdskommuner. Det viser jo at lokalpolitikerne ser at det er behov for kommunereform, sier han.

– Men hvorfor skal noen få mindre penger, selv om de ikke slår seg sammen?

– Problemet med dagens inntektssystem er at det straffer kommuner som ønsker å slå seg sammen. Og når det er bred enighet på Stortinget om at vi trenger sterkere velferdskommuner for fremtiden, så må også inntektssystemet gjøre det mer lønnsomt å gå sammen.

AKTUELT NÅ