NRK Meny
Normal

Regjeringen ber politiet granske Utøya-aksjonen på nytt

Regjeringen har i en ny stortingsmelding bedt politiet om å granske deler av politiets Utøya-aksjon på nytt.

Politidirektør Øystein Mæland (t.v.) og Anstein Gjengedal

Politidirektør Øystein Mæland (t.v.) og Anstein Gjengedal, da Sønderland-utvalgets rapport ble lagt fram i mars.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Regjeringen la fredag frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet. I denne kommer det frem at Regjeringen ønsker at Politidirektoratet skal gjennomgå deler av politiets aksjon 22. juli på nytt, bare tre måneder etter at Sønderland-utvalget la fem sin rapport.

Sønderland-utvalgets evalueringsrapport, som ble lagt fremi mars, frikjente i stor grad politiets innsats, og konkluderte med at denne var i tråd med gjeldende plikter og retningslinjer.

Nå ber Regjeringen altså Politidirektoratet foreta en ny gjennomgang av deler av polietets aksjon, blant annet når det gjelder hvordan våpeninstruksen ble fulgt.

– Politidirektoratet må se på alle spørsmålene rundt båttransporten en gang til, også sett i lys av det 22. juli-kommisjonen kommer med i sin rapport. Vi vil forsikre oss om at alle elementer er vurdert, og at det var riktige vurderinger som ble gjort av politiet. Det er avgjørende viktig å få frem alle fakta for å vurdere hva vi kan lære, sier statssekretær Pål K. Lønseth til bt.no.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo ber politiet foreta en ny gjennomgang av innsatsen 22. juli.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Ber om at det gås gjennom på nytt

I stortingsmeldingen heter det under punktet «Skyting pågår» at frivillige gjorde en avgjørende innsats i den situasjonen som oppstod på Utøya.

«Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at det er en del dilemmaer i vurderingen av innsatsen fra henholdsvis frivillige og de profesjonelle aktørene. Det er viktig at politiets innsatspersonell raskt skal kunne håndtere skarpe situasjoner. Det må også legges vekt på at en slik innsats må utføres innenfor profesjonelle rammer.»

Deretter kommer det klart frem Justisdepartemenet mener det er nødvendig med en ny gjennomgang:

«Justis- og beredskapsdepartementet vil på bakgrunn av de vurderinger som ble gjort om politiaksjonen på Utøya av evalueringsutvalget, be POD gjennomgå deler av aksjonen på nytt med tanke på ytterligere læringspunkter knyttet til dette.

Knut Arild Hareide

Leder av 22. juli-komiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, tolker stortingsmeldingen som kritikk av politiet.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Tolker dette som kritikk

Knut Arild Hareide er KrF-leder og leder av Stortingets 22. juli-komité. Han mener det er vanskelig å ikke tolke Justisdepartementets tilbakemelding som kritikk av politiets evaluering.

– Dette er en indirekte kritikk, og det kommer klart frem at det er enkelte ting man mener ikke er godt nok besvart, sier Hareide til NRK.

Han mener det er særlig interessant at det bes om en ny gjennomgang av «Skyting pågår».

– Når det gjelder båtsituasjonen er det vanskelig å være konkret, for der vet ikke jeg hva som skjedde. Samtidig er det viktig at det bes om en redegjørelse for hvilket materiell politiet har tilgjengelig, blant annet når det gjelder båter, sier Hareide.

Han roser Regjeringen og justisministeren for at man ber presser politiet på vanskelige og omdiskuterte problemstillinger.

– Jeg vil si at dette er en klok beslutning av Regjeringen, fordi man benytter seg av anledningen til å få svar på alle spørsmål.

Krever mer testing

Enkelte steder i den nye stortingsmeldingen understrekes også behovet for at problemene som kom frem i politiets egen rapport blir fulgt opp. Dette gjelder eksempelvis politiets varsling og alarmmelding.

«Evalueringsutvalgets vurdering er at systemet for alarmmelding ved varsling sviktet 22. juli 2011. Dagens varslingssystem vurderes verken å være brukervennlig, effektivt eller robust.»

Videre slås det fast at den testingen som hittil har blitt gjort av politiet ikke er tilstrekkelig.

«Etter angrepene 22. juli 2011 har politiet gjennomført en rekke tester av systemet. Det er likevel behov for å gjennomgå og forbedre systemet for alarmmelding ved varsling. Evalueringsutvalget viser blant annet til at det er behov for avklaring av ansvarsforhold knyttet til system, drift, opplæring og testing.

Forventninger til ny våpenlov

I den nye stortingsmeldingen kommer det også frem at det er knyttet forventninger til Våpenlovutvalgets forslag til ny våpenlov, som inneholder en rekke tiltak som gjør våpenkontrollen strengere. Forslaget innebærer imidlertid ikke et forbud mot halvautomatiske våpen, slik politiet ønsket.

«Et viktig forebyggende tiltak er kontroll med våpen.(...) Lovforslaget legger stor vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, og bygger blant annet på prinsippet om at det ikke skal være flere skytevåpen i samfunnet enn det er et legitimt behov for.»

I stortingsmeldingen påpekes også den gjennomgangen som nå gjøres i EU med å begrense tilgangen til kjemikalier som kan brukes til hjemmelaget sprengstoff.

«I Norge har bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli 2011 understreket betydningen av det pågående reguleringsarbeidet.», heter det i meldingen, og det vises til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i gang med å utrede om det også i Norge er grunn til å skjerpe inn tilgangen til blant annet ammoniumnitrat.

Videre er den nye stortingsmeldingen i store trekk en oppramsing av allerede foreslåtte tiltak som er iverksatt etter 22. juli. På flere punkter viser justisminister Grete Faremo til 22. juli-kommisjonens rapport, som etter planen vil offentliggjøres i august.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger