Hopp til innhold

KrF provosert av forslag om å jobbe under permisjon

Kvinner må ta større ansvar for å ikke bli lønnstapere etter foreldre­permisjonen, mener organisasjonen Econa. Forslaget deres om at kvinner bør å vurdere gradert permisjon øker presset på kvinner, svarer KrF og NHO.

Gravid

SE FRAMOVER: Legg en plan for permisjonstiden før fødselen, er rådet fra Econa.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Når kvinner får barn, opplever de en bråstopp i karrieren, samtidig som den skyter fart for menn, sier Nina Riibe, administrerende direktør i økonomenes interesseorganisasjon Econa.

Hun viser til en kartlegging Econa har gjennomført blant deres medlemmer, som viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er minimale når de er mellom 25–30 år. Men mellom 30 og 40 sakker kvinnene akterut. Foreldrepermisjon er den største synderen, mener hun.

Senere klarer ikke kvinnene å tette lønnsgapet, noe Econa har beregnet koster deres kvinnelige medlemmer flere millioner kroner. De taper altså penger på å få barn, ifølge Econas beregninger.

– Ta ansvar

Riibe mener kvinner må ta større ansvar for egen karriere.

– Enhver arbeidstaker må jo ta ansvar seg selv, samtidig som arbeidsgiver også har et helt tydelig ansvar overfor sine ansatte, sier hun.

– Det kan være tungt å komme tilbake på jobb, men hvis man har planlagt, kan det være vinn-vinn for begge parter.

Nina Riibe

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa.

Foto: Annette Larsen / Annette Larsen

Anbefaler gradert permisjon

Econa mener arbeidsgivere er overbeskyttende overfor kvinner, slik at de mister oppgaver før permisjonen. Fedre, derimot, får spørsmål om å følge opp kunder mens de er i permisjon.

– Er det et gode, å bli bedt om å stille på jobb innimellom bleieskiftene?

– Vi mener at det å vurdere gradert permisjon kan være klokt, hvis du ønsker å maksimere din egen karriere, svarer Riibe.

– Provoserende

Oppfordringen om å vurdere gradert permisjon legger mer press på kvinner som allerede er i en krevende situasjon, mener Ida Lintveit Røse, som er gruppeleder for Viken KrF.

– Jeg synes det er ganske provoserende at de legger ansvaret for likelønn over på kvinnene, ved å oppfordre dem til å jobbe litt under permisjon.

– Kan det være positivt at Econa kommer med et slikt utspill, for å bevisstgjøre kvinner om muligheten til å jobbe gradert?

– Jo, men utspill som dette gir en helt klar retning på at flere kvinner bør gjøre dette, svarer hun.

Også NHO reagerer på Econas oppmuntring til å vurdere gradert permisjon. De mener kvinner skal kunne være hjemme på fulltid med god samvittighet under permisjonstiden.

– Hvis kvinner ønsker gradert permisjon, så må de selvfølgelig gjøre det. Men det er hvordan du forholder deg etter permisjonstiden som er avgjørende for karrieren, sier Nina Melson, som er direktør for arbeidsliv i NHO.

Med baby på styremøte

Mari Klokk Leite fikk to barn mens hun hadde en lederstilling i privat sektor. For henne var det naturlig å følge utviklingen i selskapet i permisjonstiden, om enn litt på avstand.

– Så jeg deltok på styremøter, både med og uten baby, og fikk på den måten jevnlig påfyll og oppdateringer, sier hun.

Mari Klokk Leite

Mari Klokk Leite, i dag klyngerådgiver i Innovasjon Norge.

Foto: ERIK BIRKELAND / Erik Birkeland / Romsdals Budsti

– I mange tilfeller tror jeg arbeidsgivere kan være redde for å ha forventninger. En prat om hvordan man skal forholde seg til permisjonstiden og hva man ønsker for tiden etterpå, tror jeg vil være en veldig god investering for alle parter.

God oppfølging

Staten dekker foreldrepenger opp til en årslønn opp til 6G, som er rett under 600.000 kroner.

Arbeidsgiver kan da velge om de vil dekke resten for dem som tjener mer enn dette. Tall fra Nav viser at 25 prosent av arbeidsplassene ikke dekker denne forskjellen for mødre, mens det gjelder 35 prosent for menn.

Leite fikk full lønn permisjonstiden, men mener god dialog med arbeidsgiver om hva som skjer både før, underveis og etter permisjonen er vel så viktig som lønn i denne perioden.

– Jeg fikk veldig god oppfølgning og tilpassing på min arbeidsplass, og jeg tror vi har kommet veldig langt på holdningene fra arbeidsgiver. Flere jeg vet om har fått forfremmelser og lederstillinger rett før og etter permisjonen, sier hun.

– Velg bort arbeidsgivere

Riibes råd til kvinner er imidlertid klart;

– Både kvinner og menn må velge bort de arbeidsgivere som ikke betaler full lønn, sier hun.

Det er små og mellomstore bedrifter som er dårligst i klassen når det gjelder å dekke full lønn, ifølge Econas tall.

Anbefalingen fra Econa er trist, mener SMB Norge, som representerer små og mellomstore bedrifter. De mener at det ikke handler om vilje, men om økonomi.

– I mange tilfeller er det ikke et reelt valg for arbeidsgiverne, sier kommunikasjonssjef i SMB Norge, Joachim Dagenborg.

Econa mener at bedrifter som ikke dekker full lønn tenker kortsiktig, fordi de risikerer å miste dyktige kvinnelige ansatte. Den risikoen anerkjenner Dagenborg.

– Men det er en vurdering hver enkelt arbeidsplass og arbeidsgiver må ta, avslutter han.

AKTUELT NÅ