Hopp til innhold

Ber Isaksen glemme forslagene

Kristin Clemet har gått rett i strupen på Torbjørn Røe Isaksens forslag til endring av Høyres arbeidsmarkedspolitikk. Nå får hun støtte av flere sentrale partimedlemmer.

Thorbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen deltar på Høyres landsmøte i helgen.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Både under Høyres landsmøte og i Aftenposten har Isaksen foreslått flere tiltak som skal fornye partiets arbeidsmarkedspolitikk.

Blant forslagene som ble diskutert er å stramme inn reglene for midlertidig ansatte sammenlignet med forslagene til Bondevik II-regjeringen å opprettholde et høyt skattefradrag på fagforeningskontingenten.

Det har fått flere sentrale partifeller til å fryse på ryggen.

Mot, mot, mot og mot

Kristin Clemet

Kristin Clemet mener noe skurrer i Røe Isaksens forslag.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

På egen blogg advarer tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet (H) sterkt mot forslagene til Isaksen. Hun skriver blant annet:

«Jeg håper mange i Høyre får med seg at dette bare er forslag, og at det er god tid til å diskutere dem. For her er det noe som skurrer.»

Den skepsisen deler påtroppende leder i Unge Høyre Paul Joachim Sandøy.

– Jeg deler frysningen til Clemet. Dette er bare et forslag i en politisk debatt, men det jeg er redd for er at vi skal aksepterer en god del av de premissene som venstresiden legger i en veldig viktig debatt, sier Sandøy.

Og han er ikke alene. For forslagene får også stortingsrepresentant Michael Tetzschner, som er gift med Clemet, og avtroppende leder i Unge Høyre Henrik Asheim til å rynke på nesen.

– Jeg er også på mange måter enig med Clemet, og jeg sitter i programkomiteen som skal jobbe med forslagene. Det er spennende forslag, men jeg kommer til å argumentere klart for det jeg og Unge Høyre mener, sier Asheim.

Det er ikke i tråd med det Isaksen har lagt på bordet.

Forslag: Ikke kutte sykelønnsordning

Henrik Asheim

Henrik Asheim er avtroppende leder i Unge Høyre.

Foto: NRK

– Vi kan ikke gå med på å frede sykelønnsordningen. Vi har verdens høyeste sykefravær og verdens mest lukrative sykelønnsordning, og jeg tror ikke det er en tilfeldighet, sier Asheim.

Tetzchner understreker også at man til enhver tid må se på om ordningen tapper norsk arbeidsliv dersom ordningene er for gode.

– Vi må se på sykelønn fordi vi har et viktig prinsipp i Høyres program, og som vi bør gjennomføre i Norge, nemlig at det skal lønne seg å arbeide i Norge. Så lenge du har en sykelønn på 100 prosent lønner det seg ikke å jobbe. Dessuten vet vi at mye langtidsfravær begynner med korttidsfravær, sier Sandøy.

Forslag: Begrense midlertidig ansatte

Unge Høyre politiker Paul Joakim Sandøy fra Molde.

Påtroppende leder i Unge Høyre Paul Joachim Sandøy

Foto: Birkeland / Birkeland

– Å stramme inn reglene for midlertidig ansatte fratar små bedrifter muligheten til å satse på noen midlertidig ansatte for å se om de oppfyller kravene til å få fast ansettelse, sier Tetzchner.

Han sier en begrensning i bruk av midlertidige velter risikoen for å satse på nyansettelser over på bedriftene. Og han får støtte av både Asheim og Sandøy.

– Midlertidige ansettelser er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å få folk inn i arbeidslivet. Det er lett å være mot midlertidige ansatte når man er middelaldrende hvit mann med lang cv. Er man innvandrer, handikappet eller ungdom, så har man ikke den cv’en. Da er midlertidig ansettelse et viktig verktøy for å få vist seg frem og få en fot innenfor døren, sier Sandøy.

Forslag: Beholde fagforeningsfradrag

Dette forslaget har fått både Tetzchner, Sandøy og Asheim til å heve øyenbryn.

– Dagens fradrag må fjernes. Disse pengene bør spres utover som skattelette til de med lavest lønn i Norge. Jeg ser ingen grunn til at man skal skattesubsidiere medlemskap i noen organisasjoner, sier Asheim.

Sandøy går enda lenger.

– Det som har irritert meg mest med den rødgrønne regjeringen, er at de har snakket stygt om skattelette når det første de gjør i regjering er å gi et ganske stort skattefradrag for fagorganiserte. Ikke til de lavtlønte, men flatt til de som er organisert. Det er bra og lov å være fagorganisert, men vi skal ikke gi noen insentiver utover det, sier Sandøy før han avslutter.

– Jeg tror det er for lenge siden Torbjørn var leder i Unge Høyre. Skal vi inn i regjering skal vi ikke bare skifte Aps statsråder, men Aps politikk. Jeg sier takk for forslaget, men vi har andre forslag.

AKTUELT NÅ