Hopp til innhold

Bemanningskrise hos AMK i Oslo: Ledelsen vil beordre folk på jobb

Mange har sluttet og det er ikke alltid nok folk på jobb. Ledelsen for AMK i Oslo kaller nå inn til krisemøte.

En ambulanse kjører fort forbi kameraet. Den har på blålys og kjører mot høyre i bildet. Ambulansen er gul med grønn skrift. I bakgrnunen er hvite hus og trær som skiller feltene i veien fra hverandre.

NØDNUMMER: Ved AMK-sentralen besvares blant annet telefoner til nødnummeret 113. I en tilsynsrapport fra juli kom det frem at responsen ved sentralen ikke alltid er forsvarlig.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Søndag ettermiddag fikk alle ansatte ved AMK-sentralen i Oslo tilsendt en melding fra ledelsen.

«Til alle ansatte med melding om kritisk informasjon om driftssituasjonen i AMK» starter meldingen, som NRK har fått lese.

Videre står det at sentralen har hatt utfordringer med bemanningen «over lengre tid».

Det er nå satt krisestab.

«Som arbeidsgiver har vi ikke flere verktøy i kassen og beordring vil måtte iverksettes, står det i meldingen.»

Det betyr at arbeidsgiver kan tvinge de ansatte på jobb.

Kritisk situasjon

Oslo universitetssykehus bekrefter innholdet i meldingen.

Klinikkleder Stephen Sollid sier til NRK at det er en kompleks årsak til bemanningsutfordringene.

Vi har fått noen bevilgninger til å ansette folk, men vi får ikke nok folk til å ta jobb hos oss. Det gjør at vi sliter med å få dekt de vaktene som vi trenger for å bemanne spesielt 113.

– Det har spisset seg siste uken og nå i helgen, hvor vi har sittet med en bemanning som nærmer seg uforsvarlig.

Derfor vurderes tiltak om å beordre folk på jobb.

Hvis ikke det er godt nok må vi se på muligheten for å be andre AMK-sentraler i østlandsområdet om hjelp til å ta over deler av ansvarsområdet vårt.

Stephen Sollid, leder for Prehospital klinikk

Stephen Sollid er leder for prehospital klinikk ved OUS.

Foto: Hanne Høyland / NRK

12 timer uten pause

Ansatte ved AMK er innkalt til et informasjonsmøte på Ullevål mandag.

NRK har snakket med en av dem. Personen er anonymisert i denne saken, men NRK kjenner identiteten hens.

Det har pågått over lengre tid, at de ikke klarer å bemanne. Det er mye fravær og de sliter med å få rekruttert. Folk slutter med én gang.

Det er veldig stort gjennomtrekk. Det er få erfarne på jobb. Vi har prøvd si fra lenge, vi som jobber der, men vi blir ikke alltid hørt.

Personen forteller at hen hver eneste dag våkner til meldinger om vakter som ikke blir dekt. Hen kan ikke huske sist gang de var fullbemannet.

Nå er det så travle dager at en nesten ikke får pauser. Det går ofte en hel arbeidsdag uten pause.

Hos AMK gjelder dette for vakter som kan være opp til 12 timer lange.

Det er noe vi egentlig ikke ønsker fra arbeidsgivers side. Nettopp på grunn av den belastningen det er å jobbe i AMK, mener vi det er uhensiktsmessig, sier klinikkleder Sollid.

Han bekrefter at de har hatt flere oppsigelser den siste tiden. Flere enn de klarer å bemanne.

Ambulanse fotografert ovenfra. Ambulansen er signalgul og kjører til venstre i bildet. Veien skilles av brostein og små bed med trær.

I hovedstaden er det mangel på ansatte hos sentralen som skal håndtere henvendelser til 113.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rapport: Responsen er ikke alltid forsvarlig

I juli slapp Statsforvalteren en tilsynsrapport om AMK Oslo. Resultatene var nedslående.

Der kom det blant annet frem at responsen på telefoner til 113 ikke alltid er forsvarlig.

«Det fører blant annet til at innringere med alvorlig akutt medisinsk behov ikke alltid får rett helsehjelp til rett tid, slik at det kan oppstå varig skade og/eller tap av liv», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i rapporten.

Det er et krav om at 90 prosent av 113-telefoner skal besvares innen 10 sekunder. I lange perioder blir ikke dette kravet møtt.

Tillitsvalgt: Et av de tøffeste stedene å jobbe

– Vi er godt kjent med at det er et høyt sykefravær der på grunn av høyt arbeidspress. AMK-sentralen i Oslo er etter min mening et av de tøffeste stedene å jobbe, er jeg redd for. Det er alltid veldig stor pågang og man jobber konstant med folk i krise.

Det sier Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt ved OUS for Fagforbundet, til NRK søndag kveld. De har vært klar over bemanningsproblemet lenge.

– Vi har bedt om at det blir gjort noe med problemet i lang tid.

Han sier ledelsen har laget flere stillinger, men at stillingene ikke er besatte. Hva som er bakgrunnen for det, sier han at ledelsen må svare for selv.

Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i OUS deltar på aksjonen "redd rikshospitalet". Han står utendørs, med sort boblejakke og et rødt bånd rundt halsen. Han er en mann i 50-årene.

Bjørn Wølstad-Knudsen er foretakstillitsvalgt ved OUS for Fagforbundet.

Foto: Berit Roald / NTB

Også hovedtillitsvalgt ved prehospital klinikk for Delta, Eivind Engstad, sier dette er en kjent problemstilling som er blitt diskutert mange ganger med ledelsen, både på AMK og med klinikkledelsen.

– Det er for få på jobb. I forhold til hvor mange telefoner som kommer inn og i forhold til hvor mange oppdrag som skal fordeles. Og det har det vært over lang, lang tid.

Jobber langsiktig

Det er et problem som ikke lar seg løse over natten. Det handler om at de som sitter i AMK-sentralen er personell som er lite tilgjengelig. De trenger en spesialkompetanse. De må trenes opp, og det tar tid, sier klinikkleder Stephen Sollid.

Når man har en arbeidsplass som det har vært kjent over lang tid har store utfordringer så skaper det også utfordringer med å rekruttere folk.

Blir det bedre av å beordre folk på jobb?

Nei, det gjør det absolutt ikke. Det hjelper oss i den akutte situasjonen vi står i nå. Vi er helt nødt til å gjøre tiltak som sørger for at befolkningen får et trygt tilbud. Da er det dessverre sånn at vi er nødt til å ty til den beordringen for å få det til å gå rundt.

Samtidig jobbes det med å bedre situasjonen langsiktig. Sollid sier tilsynsrapporten fra Statsforvalteren pekte på utfordringer de visste fantes, men at det ga dem dokumentasjon for å kunne begynne å jobbe med dette på en god måte.

Det siste halvåret skal det ha blitt satt i gang flere tiltak, blant annet for å bedre arbeidsprosessene og de fysiske arbeidsforholdene.

AKTUELT NÅ