Hopp til innhold

Ville ut av varetektsfengsel på grunn av strenge korona-tiltak

En mann siktet for nesten 30 vinnings- og narkotikaforbrytelser mener at koronatiltakene i fengselet i realiteten betyr besøksforbud.

Oslo tingrett fredag 9. februar

FORTSATT FENGSLET: Restriksjonene knyttet til korona gjelder også i varetekt, konkluderte Oslo tingrett tidligere denne uken.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Mannen ble varetektsfengslet uten brev- og besøksforbud i februar i år, men på grunn av koronaepidemien og de nye, strenge smittevernstiltakene som har blitt innført, får ikke mannen lenger lov til å få besøk i fengselet.

- Han har begjært seg løslatt på grunn av de omstendigheter tiltakene mot koronasmitten fører til, med fullstendig besøksnekt, som i realiteten betyr et besøksforbud, sier mannens forsvarer Erik Dammen Stoltz i advokatfirma Stoltz til NRK.

Begjæringen ble tidligere denne uken avvist av retten, som tok påtalemyndighetens begjæring til følge. Den siktede mannen må derfor bli sittende i varetekt.

– Det faktum at Oslo fengsel nå har stengt for all besøk inntil videre, er altså ikke et forhold som er mer tyngende enn hva enhver ordinært må påregne ut ifra dagens situasjon av restriksjoner som en kan bli utsatt for fra myndighetene, sier politiinspektør Emil Lorch-Falch i Oslo politidistrikt til NRK.

Besøksforbud er et så inngripende tiltak, at det krever en klar lovhjemmel. Forsvareren sier at verken retten eller påtalemyndigheten har vist til noen hjemmel for som kan danne grunnlag for lovlig besøksnekt.

Frykter det gjelder mange

Den siktede får verken besøk av familie eller andre, og er svært opprådd over situasjonen som har oppstått.

– Men har han forståelse for at det nå er litt unntakstilstand?

– Jo. Men skal man tolerere en eventuelt ulovlig frihetsberøvelse, eller skal man som andre borgere få mulighet til leve så normalt som mulig utenfor murene og ikke få tiden i varetekt og fengsel forlenget og forverret langt mer enn nødvendig?

Stoltz mener også at nødvendige etterforskningsskritt blir hindret på grunn av korona-situasjonen, og at det er en stor fare for at rettssaken blir forsinket. Dermed må klienten sitte enda lenger i varetekt.

Konsekvensene av de tiltakene som er iverksatt må også vurderes av retten, slik at man ivaretar enkeltindividets rettssikkerhet. Retten har en selvstendig plikt til å undersøke dette nærmere, sier forsvareren.

Han frykter at mange kan bli sittende flere måneder ekstra i varetekt, fordi domstoler stenger og etterforskning stopper opp.

– Situasjonen som har oppstått reiser en rekke spørsmål som må vurderes nå, ikke senere. Det er nå de innsatte opplever restriksjonene, og det gis ikke kompenserende tiltak, sier han.

I denne saken har ikke Påtalemyndigheten engang kontaktet fengselet for å avklare hvilken hjemmel de har brukt for å nekte besøk, ifølge forsvareren.

– Vi anker denne kjennelsen, all den tid retten ikke har vurdert om stengingen av fengselet med besøksnekt representerer et besøksforbud, og heller ikke om det foreligger hjemmel for beslutningen. Videre er vi ikke enig i tingrettens vurdering av forholdsmessigheten i videre varetekt slik situasjonen er nå, sier han.

Narkotika og vinning

Mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet i Oslo i februar i år og ble siktet for en rekke straffbare forhold. Politiet knytter mannen til en rekke vinningstyverier og for å ha oppbevart omkring 50 gram amfetamin på et hotellrom i hovedstaden.

Noen av de straffbare forholdene manne er siktet for strekker seg tilbake til 2016.

Mannen, som tidligere er straffedømt et titalls ganger for andre vinnings- og narkotikalovbrudd, har sittet i varetekt siden pågripelsen.

– Siktelsen mot vedkommende omfatter 28 vinnings- og narkotikarelaterte forhold og politiet er av den oppfatning at det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye straffbare forhold dersom han løslates, sier Lorch-Falch til NRK.

Det var tidligere denne uken at mannen begjærte seg løslatt. Årsaken var blant annet de nye korona-tiltakene i Oslo fengsel.

Den siktede og hans forsvarer argumentere for at den siktede har fått et uhjemlet besøksforbud når fengselet nå nekter ham besøk av familie og diverse sakkyndige på grunn av koronarestriksjonene.

I retten mente de også at mannen ikke har fått noen kompenserende tiltak som kontakt gjennom Skype-samtaler eller lignende, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Etter rettens syn kan anførslene ikke føre fram. Det antas å være adgang for fengselet – i denne svært så spesielle corona-smittesituasjon institusjonen nå befinner seg i – å begrense de ansattes omgang med personer utenfor fengselet, står det i kjennelsen.

AKTUELT NÅ