Hopp til innhold

Norsk ekspert om bankkrisen: – En lærebok i bankkollaps

I USA og mange andre land er det nå frykt for at det skal avdekkes nye bankkollapser. Det sier en norsk ekspert til NRK. I USA forsøker myndighetene å si at banksystemet er sikkert.

Espen Henriksen

MANGE REDDE: Forsker Espen Henriksen ved BI sier at det som har skjedd med Silicon Valley Bank er en lærebok i bankkollaps.

Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Blant de større amerikanske bankene ledet First Republic Bank an i kursfallet i dag, med 76,6 prosent.

Westen Alliance Bancorp falt 82,5 prosent.

På Wall Street ble handelen med aksjer stanset flere ganger på grunn av de uvanlig store kursfallene.

First Republic Bank

LITEN TILLIT: First Republic Bank ledet an i kursfallet blant de større amerikanske bankene i dag.

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Aksjene til de største amerikanske bankene som JP Morgan Chase, Morgan Stanley og Bank of America falt mellom 0,8 prosent og 6 prosent.

Dette skjer etter at Silicon Valley Bank og Signature Bank ble stengt rett før helgen.

Innskyterne ble redde

– Det som har skjedd er en lærebok i bankkollaps, sier forsker ved BI, Espen Henriksen til NRK.

Han viser til at banken i Silicon Valley hadde lånt ut til langsiktige investeringer og finansiert disse med innskudd som kundene hadde tilgang til når de ønsket.

– Når innskyterne begynte å bli redde for at banken kunne kollapse, så begynte de å ta ut pengene og da kollapset banken faktisk, sier eksperten.

NRK forklarer

Hvorfor er det uro på børsene?

Hvorfor er det uro på børsene?

Hvorfor er børsene så nervøse nå?

I markedet er det frykt for at vi får en ny finanskrise slik vi hadde det i 2008. Da gikk den amerikanske storbanken Lehman Brothers overende og sendte verden ut i den største økonomiske nedturen siden 1930-tallet.

Hvorfor er det uro på børsene?

Hva utløste problemene?

Det startet i USA med kollapsen i Silicon Valley Bank, en mindre bank som gir lån til oppstarts-selskaper. Banken tapte penger på sine investeringer og kundene tok ut pengene sine, et såkalt bank-run.

Hvorfor er det uro på børsene?

Har problemene i USA kommet nærmere oss?

Onsdag spredte børsuroen seg til Europa og nest største bank i Sveits, Credit Suisse falt kraftig. Men myndighetene i Sveits ga et kriselån for å styrke tilliten til banken.

Hvorfor er det uro på børsene?

Hvorfor spredte frykten seg?

Investorene begynte å lete etter andre banker som luktet risiko, og fant Sveits nest største bank Credit Suisse. Banken har vært involvert i rekke internasjonale skandaler som hvitvasking av narko-penger i Bulgaria, en korrupsjonssak i Mozambique og en spionskandale der en tidligere ansatt hadde hovedrollen.

Hvorfor er det uro på børsene?

Er norske banker sikre?

Norske myndigheter overvåker situasjonen nøye, men sier bankene våre er sikre og i liten grad påvirket av problemene i amerikanske banker.

Hvorfor er det uro på børsene?

Blir det mindre renteøkninger her hjemme nå?

Markedsuroen gjør at sentralbankene trolig holder igjen med rentehevinger. Det betyr Norges Bank mest sannsynlig vil være mer forsiktig med å sette renta opp.

Henriksen sier det er fare for at sammenbrudd i et par amerikanske banker kanskje kan få store ringvirkninger i mange land

– I USA og andre land er det nå frykt for det skal avdekkes flere banker med slike svakheter, understreker Henriksen.

Men ifølge forskeren har virkningen av det som skjer i USA foreløpig vært svært begrenset her i landet.

Endringer må til

President Biden holdt i ettermiddag en kort tale til nasjonen fra Det hvite hus.

Biden

BEROLIGER: USAs president Joe Biden sier at det amerikanske banksystemet er sikkert selv om to banker har gått over ende.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Der forsøkte han å berolige amerikanerne etter at Silicon Valley Bank og Signature Bank ble stengt.

Ifølge presidenten kan amerikanerne ha tillit til landets banker.

– Banksystemet er sikkert. Deres innskudd vil være der når dere trenger dem, understreket Biden.

Men presidenten påpekte likevel at reglene for amerikanske banker bør skjerpes.

Han vil be Kongressen og organene som regulerer økonomien om å gjøre reglene strengere.

Men ifølge Reuters vil det bli vanskelig å få vedtatt nye banklover i Kongressen fordi forsamlingen er svært splittet.

Og de som leder banker som ikke klarer seg, bør ikke få fortsette i jobben.

– Lederne i disse bankene bør sparkes, så Biden som også understreket at myndighetene må hindre at noe liknende skjer igjen.

Men investorer som har satset penger i de kriserammede bankene kommer ikke til å bli sikret, slik er reglene i kapitalismen, påpekte presidenten.

Han lover samtidig at ingen skattepenger skal brukes til å dekke tapene.

Kundenes innskudd er beskyttet gjennom innskuddsgarantien, som bankene betaler inn til. Myndighetene har også garantert for innskudd utover den vanlige garantigrensen på 250.000 dollar.

Banking regulators close Silicon Valley Bank

Amerikanske Silicon Valley Bank mistet fotfestet i forrige uke da kundene tok ut pengene i ekspressfart, uten at banken klarte å finne en måte å dekke inn tapet.

Foto: NATHAN FRANDINO / Reuters

Likevel melder Reuters at aksjekursene i amerikanske banker i dag faller med mellom to og 7 prosent. På Wall Street har handelen med aksjer i flere banker blitt midlertidig stanset flere ganger.

Finanstilsynet: – Vurderer om det er behov for særlige tiltak

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen sier til NRK at tilsynet nå er årvåkne:

– Det er viktig å følge godt med på utviklingen nå. Vi vet at norske banker er nært integrert i det internasjonale markedet og utviklingen der. Det fikk vi også illustrert under den norske finanskrisen for 15 år siden, sier han.

Han sier at norske banker er solide og godt kapitalisert til å håndtere markedsuroen.

– Vi følger utviklingen tett, og vurderer behovet som måtte oppstå for særlige tiltak. Så langt har ikke vi sett behov for det, men det kan endre seg fremover, sier Baltzersen.

– Er norske innskuddsmidler og sparepenger trygge?

– Det finansielle systemet i Norge er trygt, fordi det er bygget opp særlige buffere og reserver som det kan tæres på under stress. Norske myndigheter vil gjøre det som er nødvendig for å sikre den finansielle stabiliteten, sier han.

Kurser faller

Over hele Europa starter handelsuken i rødt. Rett etter klokka 13.30 ser utviklingen slik ut:

  • Den tyske Frankfurt-indeksen DAX er ned 2,68 prosent.
  • London-børsen FTSE 100 er ned 2,21 prosent.
  • I Oslo er Hovedindeksen ned 2,97 prosent.

Nedgangen kommer etter en dramatisk helg i USA. Landets 16. største bank, Silicon Valley Bank, gikk tom for penger i ekspressfart i forrige uke.

Prisen på nordsjøolje faller kraftig. Siden midnatt har oljeprisen falt fra i overkant av 83 dollar fatet til i overkant av 79 dollar klokka 13.30. Det tilsvarer et prisfall på nær 5 prosent.

German share price index DAX graph is pictured in Frankfurt

BLÅMANDAG: Ingen har oversikt over konsekvensene av bankkollapsen i USA, og nervøse investorer sender blant annet den tyske Dax-indeksen rett ned.

Foto: STAFF / Reuters

Amerikanske myndigheter måtte gripe inn

Problemene startet onsdag da banken ba investorene om å spytte inn 18 milliarder kroner. Da ble kundene urolig for om det er trygt å ha pengene sine i banken, og svære beløp ble tatt ut og overført til andre banker.

Da fikk banken for lite penger tilgjengelig. Banken måtte selge eiendeler som i stor grad er obligasjoner med fast rente. Disse har falt mye i verdi det siste året fordi den amerikanske sentralbanken har satt opp styringsrenten.

Fredag 10. mars stengte amerikanske myndigheter banken fordi det ikke var nok penger til å drive bankvirksomhet lenger.

– Det er helt sikkert mange banker i verden som er i samme situasjon, at hvis de hadde måttet selge alle eiendelene sine, så hadde de i praksis vært insolvente og blitt satt under administrasjon, sier analysesjef Thomas Eitzen for kreditt i SEB.

Kan gi lavere rentetopp i Norge

Usikkerheten er så alvorlig at markedet tror den amerikanske sentralbanken må bremse opp rentehoppene framover.

For bare en uke siden spådde flere at den amerikanske sentralbanken måtte heve renten med 0,5 prosent i mars.

– Renteforventningene i USA har kommet betydelig ned, og man er nå usikker på om det i det hele tatt kommer en renteheving fra USA neste uke, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB.

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Mindre renteoppgang i USA vil også kunne gi lavere rentetopp i Norge.

– Det ventes fortsatt renteoppgang fra Norges Bank. Men det har gått fra en situasjon hvor markedet priset inn rente på 3,75 prosent i tredje kvartal til 3,25 prosent. Det skyldes utelukkende forholdene i finansmarkedet nå, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til NRK.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Uroen i finansmarkedene kan gjøre det vanskeligere å sette styringsrenten videre opp i USA, tror økonomer. Renten i verdens største økonomi er også retningsgivende for den norske styringsrenten.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Tok krisegrep

I helgen vokste uroen for at bankkollapsen kunne smitte over til flere banker med mye eiendeler i verdipapirer som har falt i verdi. New York-banken Signature Bank ble også stengt.

– De har hatt en eksponering som har gjort dem ekstremt sensitive for renteoppgang. Hvis de må selge unna verdipapirer for å dekke inn forpliktelsene, raser verdien. De har usikrede verdier, og markedet ser etter det samme hos andre banker, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Foto: Handelsbanken

Den amerikanske sentralbanken hadde krisemøter med USAs finansminister Janet Yellen søndag. De ville ikke redde Silicon Valley Bank, men gjorde sikringer tilgjengelig for å unngå stans i finanssystemet.

Eitzen sier til NRK at amerikanske myndigheter i praksis var nødt til å garantere for innskuddene i Silicon Valley Bank, for å hindre en smitteeffekt til andre banker.

– Det som skjedde var nødvendig, men konsekvensene er nå at alle innskudd i USA nå i praksis er garantert av den amerikanske staten. Det er veldig mye penger, og en potensielt skummel greie på sikt, sier Eitzen.

Markedet er nervøst i tilfelle flere problemer dukker opp som en følge av bankkollapsen.

– Vi får se om tiltakene er nok til å dempe den finansielle uroen, eller om dette vil spre seg videre. Det er uklart på en dag som dette, sier Hov.

Frykter ikke smitte til norske banker

Det er ingen grunn til å frykte at dette skal smitte til Norge, mener analytikeren, og det er uproblematisk for norske banker å skaffe seg finansiering.

– Europeiske banker er mye strengere regulert enn amerikanske banker. En liten norsk bygdebank er strengere regulert enn en av de største amerikanske, sier Eitzen.

Han viser til at selv om også norske sparebanker kan ha mye obligasjoner i sin balanse, er bankene svært likvide. I tillegg er verdiene av obligasjonene ført til markedsverdi hver eneste dag.

Og i motsetning til situasjonen for Silicon Valley Bank, har de norske sparebankene nesten utelukkende obligasjoner med flytende rente. Det betyr at verdien av verdipapirene ikke faller brått når styringsrenten går opp.

I en e-post skriver Norges Bank at de «følger som alltid nøye med på utviklingen i markedene og økonomien».

AKTUELT NÅ