Stoltenberg avviser at regelbrudd er normen i hans regjering

Stortinget ber om å se statsminister Jens Stoltenbergs regjering i kortene etter Lysbakkens avgang. Selv nekter han for å kjenne til systematiske lovbrudd.

Video Stoltenberg

Jens Stoltenberg sier lover og regler skal følges. Samtidig avviser han systematiske regelbrudd i den rødgrønne regjeringa.

Foto: Nyhetsspiller

I går fikk statsministeren ett konkret problem og én potensiell bombe i fanget.

Problemet er at SV-politiker Audun Lysbakken måtte trekke seg som statsråd i Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Den potensielle bomba er Lysbakkens påstand om at det har foregått systematiske regelbrudd i BLD i flere tiår.

Har tatt opp saken i regjering

Opplysningene førte til at Jens Stoltenberg så seg nødt til å gå en oppdrager-runde blant de rødgrønne statsrådene.

– Da jeg ble informert av Audun Lysbakken om at det kan ha foregått regelbrudd i flere saker og over flere år i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, tok jeg opp betydningen av gode rutiner og det å følge gjeldende lover og regelverk med samtlige statsråder, sier statsministeren til NRK.

– Mitt kontor tok samtidig dette opp med alle departementer på embetsnivå, sier han.

Nekter for systematiske regelbrudd

Som NRK.no meldte tidligere i dag er ikke Lysbakken alene om å lede et departement som ikke følger regelverket for tilskudd.

I 2010 avdekket Riksrevisjonen regelbrudd i pengetildelinger i ni av 13 kontrollerte departementer.

Deres rapport viser at rutinene svikter i forbindelse med budsjettering, fastsettelse av mål for ordningene, intern kontroll og rapportering.

Men Stoltenberg går ikke med på at regelbrudd er normen i hans regjering.

– Vi har ingen informasjon om at det har foregått lovbrudd i flere departementer, men Riksrevisjonen påpeker fra tid til annen regelbrudd gjennom sin årlige revisjon, sier Stoltenberg.

Lover å samarbeide

Tirsdag ettermiddag gikk en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité inn for å gjennomgå alle tildelinger i alle departementer i 2011.

Statsminister Stoltenberg lover å samarbeide.

– Det er Stortinget som avgjør hvordan Stortinget vil utføre sin kontrollfunksjon i forhold til regjeringens arbeid, sier Stoltenberg.

– Fra regjeringens side er vi hele tiden opptatt av å ha best mulig økonomiforvaltning og etterleve de lover og regler som gjelder. Samtlige statsråder vil selvsagt svare på alle spørsmål Stortinget ønsker svar på.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger