Arnstad irriterer seg over bilistene

Samferdselsminister Marit Arnstad innrømmer at hun lar seg irritere over bilistene når hun sykler.

Marit Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad ankom Del veien-kampanjen på sykkel.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Marit Arnstad med sykkel

Samferdselsministeren Marit Arnstad ankommer Del veien-kampanjen på sykkel.

Foto: Paal Wergeland / NRK

– Ja, jeg blir irritert på bilister som kjører for nære, og bilister som ikke ser deg godt nok, sier samferdselsministeren Marit Arnstad til NRK.no.

Arnstad sykler vanligvis ikke i Oslo. Sykkelen hennes står hjemme i Trøndelag, men onsdag ankom hun Statens vegvesens Del veien-kampanje i hovedstaden på lånt sykkel.

Kampanjen har som mål å endre holdninger blant syklister og bilister, målet er å forebygge konflikter og ulykker. En fersk rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), viser et høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister.

70 prosent av syklistene har opplevd truende og aggressive bilister. Og det er de syklistene som er mest aggressive som opplever mest aggresjon fra bilistene.

– Jeg kan irritere meg over syklistene også. Det er irriterende med syklister som ikke gir tydelige tegn, sykler på rødt og sykler godt ut i veibanen, sier Arnstad.

(Se video under: Thor Hushovd fronter Del veien-kampanjen)

Én omkommer hver måned

Totalt skades om lag 700 syklister i året. Av disse blir 50 hardt skadd, og i gjennomsnitt omkommer én syklist hver måned i trafikken. De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi syklisten blir oversett.

Arnstad sier det er et mål at flere bruker sykkel som fremkomstmiddel i årene fremover. Da departementet hennes la frem Nasjonal transportplan, la de opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene.

Argumentene er at det er miljøvennlig og positivt for helsen å sykle. Samferdselsministeren håper kampanjen vil øke bedre holdningene og forståelsene mellom bilister og syklister.

Bør dere ikke heller satse på sykkelveier fremfor holdningskampanjer?

– Ja, vi skal også satse på sykkelveier. Nasjonal transportplan legger opp til en dobling i bevilgningen til sykkelveier, men det er ikke bare opp til staten hvordan det skal prioriteres. Det må være et samarbeid med kommunene, særlig i de store byene.

– Vi kommer til å prioritere sykkelveier rundt i og rundt de store byene for å få et mer sammenhengende sykkelnett, men det er ganske krevende, både økonomisk og arealmessig, sier Arnstad.

– Ble truffet av en bil

Marit Arnstad og Rune Gjøs

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs, har etterlyst denne kampanjen i en årrekke.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs, ønsker Del veien-kampanjen velkommen. Organisasjonen har som mål at flest mulig bruker sykkel, og har etterlyst en slik kampanje lenge.

– Det er nok mange bilister og syklister som ikke er oppmerksomme på de utfordringene det er å dele veien, sier Gjøs.

Selv kjører han oftere bil enn han sykler, men kjenner seg igjen i farene som møter syklistene.

– Som syklist har jeg har blitt utsatt for aggressive bilister flere ganger. Den mest alvorlig episoden skjedde da en bil kom borti meg med speilet. Det var veldig ubehagelig.

– Det spesielle med den episoden var at bilisten la seg helt flat. Han var ikke klar over hvor stor klaring han måtte ha. Det er faktisk noe av det denne kampanjen handler om - at det er overraskende mange bilister som ikke vet hvor god klaring man må ha for å passere en syklist, sier Gjøs.

Han er glad for at sykkelproff Thor Hushovd fronter kampanjen, og tror han kan nå ut til helt nye grupper.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger