Ledigheten falt for åttende måned på rad

Antallet helt arbeidsledige falt med 400 personer i juli viser ferske tall fra NAV. Det er åttende måned på rad at den registrerte ledigheten faller.

Nav

MINDRE Å GJØRE: Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har falt med 8.400 på ett år, viser NAVs egne tall.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sigrun Vågeng

Sigrun Vågeng er arbeids- og velferdsdirektør i NAV.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle i juli. Så langt i år har antallet helt ledige falt med mer enn 7 000 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Den NAV-registrerte ledigheten er nå på 2,8 prosent. Også bruttoledigheten, som tar med personer som går på arbeidsmarkedstiltak, falt i juli med 1300 personer. Den er nå på 3,3 prosent.

I går viste for øvrig SSBs arbeidskraftundersøkelse samme tendens. Den såkalte AKU-ledigheten falt fra 4,5 til 4,3 prosent i mai. AKU-ledigheten fanger opp flere arbeidsledige enn dem som registrerer seg hos NAV, og er derfor normalt høyere enn NAV-ledigheten.

Rogaland på toppen

Ser vi på fylkene hver for seg, er det tydelig at effekten av oljeprisfallet fortsatt henger igjen i ledighetsstatistikken. «Oljefylket» Rogaland er med 4,0 prosent helt ledige på toppen av statistikken, ned fra 4,6 prosent for ett år siden. Agder-fylkene og Finmark følger deretter med 3,3 prosent hver.

Lavest ledighet finner vi i Oppland og Sogn og Fjordane med 1,6 prosent i begge fylkene.

Størst nedgang blant de unge

Ser man ett år tilbake er det blant unge den registrerte ledigheten har falt mest. Ved utgangen av juli var til sammen 20 500 personer under 30 år registrert som helt ledige hos NAV.

Det er 4 500 færre enn for ett år siden, noe som tilsvarer en nedgang på 18 prosent.

Tallene sier dog lite om hvorfor dette skjer. Mulige årsaker kan være at flere får seg jobb, at flere tar utdanning og at flere gir opp å finne arbeid. En del unge arbeidssøkende har for øvrig ikke rett på dagpenger, og vil derfor ikke registrere seg hos NAV. Dette er blant grunnene til at SSBs AKU-ledighet gjerne er høyere enn NAVs ledighetstall.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger