Hopp til innhold

Arbeiderpartiet åpner for hen

I passet skal du ikke trenge å definere deg selv som verken mann eller kvinne – i fremtida skal du kunne være hen. Ap foreslår å innføre et tredje kjønn.

Norsk pass, bildesiden vises

HEN I PASSET: Arbeiderpartiet vil åpne for at de som verken føler seg som mann eller kvinne skal få lov å definere seg som et tredje kjønn. For eksempel i passet skal du kunne defineres som hen.

Foto: Politiet / NTB scanpix

I utkast til nytt partiprogram for 2017–2021 skriver Arbeiderpartiet at «vi skal vurdere å innføre en tredje kjønnskategori».

– De menneskene som verken definerer seg som mann eller kvinne vil nå få en juridisk mulighet til å få et tredje kjønn, sier AUF-leder Mani Hussaini til NRK.

– Hva innebærer det å få en juridisk mulighet til et tredje kjønn?

– Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt.

Mani Hussaini

VIL HA HEN: AUF-leder og medlem i Aps programkomité Mani Hussaini er glad for at Arbeiderpartiet nå åpner for en tredje kjønnskategori.

Foto: Kristoffer Klunk / AUF

Etter svensk modell

– I Sverige har man innført en kjønnskategori som en kaller hen – er det noe slikt dere ser for dere i Norge?

– Jeg tenker at for eksempel i passet står det verken at man er mann eller kvinne, men at man tilhører en tredje kjønnskategori, altså et hen, svarer Hussaini.

– Dere skriver i programutkastet at dere vurderer å innføre dette. Er det enighet i partiet om å innføre dette eller stor uenighet?

– Jeg opplever at det er bred stemning for å innføre en tredje kjønnskategori, men jeg tror det er mange spørsmål rundt hvordan dette skal gjøre. Blant annet dem du stiller. Men jeg er helt overbevist om at dette er mulig å gjennomføre.

Sp vil ikke ha hen

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, er ikke klar for et tredje kjønn.

– Vi stemte imot en tredje kjønnskategori da saken var oppe i Stortinget. Slik jeg oppfatter Sp kommer vi ikke til å støtte en lovendring i denne saken. Det har ikke vært en sak vi har prioritert inn i vårt program.

Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 – var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget.

Da sa Venstres Kjetil Kjenseth til NTB:

– Det var som ventet, men jeg er trygg på at det bare er et spørsmål om tid før det blir innført en tredje kjønnskategori også i Norge. Støtten er stor blant yngre representanter fra flere partier.

«Vurderer å innføre»

Toppe i Senterpartiet stiller også spørsmål ved formuleringen i Aps program «vurderer å innføre».

Kjersti Toppe

MOT HEN: Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe sier partiet ikke er klar for en lovendring som åpner for et tredje kjønn.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når de skriver «vurderer» – da er det ikke en eksplisitt programformulering. Jeg har absolutt respekt for problemstillingen og debatten. Det er en reell problemstilling, men det å endre loven for å innføre en tredje kjønnskategori vil angå oss alle. Det er langt fram før Sp vil vurdere et slikt forslag.

Når vi spør AUF-lederen om hvordan støtten er fra andre partier, svarer han:

– Jeg opplever at det er en bevegelse. Når landets største parti åpner for dette så regner jeg med at alle de andre følger etter.

Forslaget om å innføre en tredje kjønnskategori kommer opprinnelig fra AUF, men har nå blitt et punkt i Arbeiderpartiets utkast til program for neste stortingsperiode.

AKTUELT NÅ