Hopp til innhold

Kongen åpnet Stortinget for 156. gang

Kong Harald åpnet det 156. storting med å snakke om terroren på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli.

Video Kongen åpner Stortinget

VIDEO: Kong Harald leser trontalen.

– Angrepene 22. juli var rettet mot Utøya og Regjeringskvartalet, men rammet hele Norge. Det norske folk svarte med å slå ring om demokratiet. Ut av det vonde vokste en sterk folkelig vilje til samhold, åpenhet og deltakelse.

Slik åpnet kong Harald talen som åpnet det 156. storting. Så fortalte han at regjeringen skal arbeide med å bedre beredskapen etter det som skjedde.

Han sa at vi må fortsette å mobilisere fellesskapet og bidra til å lege sår og gjenskape trygghet etter tragedien.

– En hel verden har vist medfølelse med dem som ble rammet. Folk over hele verden har uttrykt sin beundring for den verdigheten det norske folk møtte terrorhandlingene med.

Les hele trontalen

Kongens trontale, 3. oktober 2011

Disse ordene brukte kong Harald oftest.

Foto: Ordsky: Wordle.net

Skal gå gjennom beredskapen

Kong Harald sa i trontalen at regjeringen nå skal gå nøye gjennom beredskapen i forkant av 22. juli, og håndteringen etter angrepene.

Regjeringen skal også vurdere behovet for økte ressurser og eventuelle lovendringer i forhold til terroren.

I Trontalen sa kong Harald at regjeringen kommer til å legge frem forslag til ekstrabevilgninger som følge av terroren utover forslagene som allerede har kommet.

– Arbeid til alle

– Regjeringen har også som ambisjon å ha den laveste arbeidsledigheten i Europa. Regjeringen skal også forsvare og fornye et av verdens beste velferdssytemer, sa kong Harald under trontalen.

Han sa regjeringen ville sette arbeid til alle som ett av hovedmålene i sitt arbeid.

– Regjeringen vil videreføre innsatsen for et godt og anstendig arbeidsliv. Regjeringen vil legge fram en jobbstrategi der hovedmålgruppen er unge med nedsatt funksjonsevne på vei inn i arbeidslivet, sa kong Harald.

Han sa også at regjeringen vil implementere samhandlingsreformen fra 1. januar 2012, at de vil bidra til videre utbygging av omsorgstjenestene for å følge opp Omsorgsplan 2015, og han sa at regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om ruspolitikk i kommende periode.

Næringsutvikling

Kong Harald sa også at regjeringen skulle jobbe for en aktiv næringspolitikk med nye strategier for reiselivs- og mineralnæringen. Regjeringen skal også utvikle sjømatnæringens rolle langs kysten.

– Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og legge til rette for at oljeindustrien får tilgang til interessante letearealer. Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende felt, sa kong Harald.

Regjeringen skal, ifølge trontalen, føre en aktiv næringspolitikk over hele landet og satse på områder der vi har særlige forutsetninger for å skape verdier.

– Regjeringen legger opp til en balansert og kontrollert innvandring og hvordan man enda bedre kan lykkes med integreringen, sa kongen.

Kongens trontale, 3. oktober 2011

Disse ordene brukte kong Harald oftest.

Foto: Ordsky: Wordle.net

Lyspunkt

AKTUELT NÅ