Åpner for at politiet kan dele overgrepsbilder

I et nytt rundskriv åpner riksadvokat Tor-Aksel Busch for at politiet kan dele overgrepsbilder på internett i etterforskningen av spesielle saker.

Overgrepsbilder

I spesielle etterforskninger kan det være nødvendig for politiet å dele overgrepsmateriale, for å infiltrere lukkede overgrepsforum på det mørke nettet. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Bakgrunnen for rundskrivet er at enkelte etterforskninger har stoppet opp, fordi politiet ikke har kunnet dele overgrepsmateriale på internett.

I spesielle saker kan dette være nødvendig for at politiet skal kunne infiltrere overgrepsforum på det mørke nettet, og følge aktiviteten til mistenkte gjerningspersoner.

Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch offentliggjorde det nye rundskrivet om provokasjon, infiltrasjon og vederlag til politiets kilder tirsdag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Kan være avgjørende

Tidligere har det ikke vært mulig for politiet å bryte loven når de har drevet etterforskning ved å infiltrere ulike kriminelle miljøer.

I det nye rundskrivet åpner Riksadvokaten for at dette kan endres.

– Erfaring på området tilsier at deling av slikt materiale kan være en avgjørende forutsetning for at politiet skal kunne komme i posisjon til videre infiltrasjon og provokasjon, skriver Tor-Aksel Busch i et brev som ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet onsdag.

  • Les også:

Riksadvokaten understreker at en slik deling av overgrepsmateriale bare kan skje i helt spesielle situasjoner, og at spørsmålet om tillatelse skal forelegges en statsadvokat for godkjenning.

I januar 2017 avslørte VG at overgrepsforumet «Childs Play», som ligger på det mørke nettet, ble drevet at australsk politi. Politiet gikk undercover, chattet og delte overgrepsmateriale på forumet, med den hensikt å hindre folk i å gjøre det samme.

Den omstridte metoden ga resultater. I mars i år identifiserte australsk politi 100 overgripere og over 100 barn som har blitt utsatt for overgrep, gjennom det samme overgrepsforumet.

Viktig for Kripos

Kripos etterforsker selv overgrep på internett og driver opplæring av etterforskere i landets politidistrikter.

Leder Reinart Ottesen i retts- og påtaleenheten i Kripos sier åpningen som gis i rundskrivet er viktig, og at den tar høyde for samspillet mellom kriminalitet på internett og i den virkelige verden.

– Kripos har – i enkelte saker – erfart at spørsmål om å dele overgrepsmateriale har blitt satt på spissen. At rundskrivet nå åpner for at slik deling kan vurderes i helt spesielle situasjoner, er viktig og vil kunne være en styrke i særlig krevende etterforskninger, sier han i en uttalelse.

Hos Kripos er man ikke spesielt interessert i å kommentere på hvilken måte den nye muligheten vil endre etterforskningen av overgrepssaker på internett.

Riksadvokaten skriver at det vil bli nødvendig å supplere rundskrivet med en ikke-offentlig instruks som ennå ikke er ferdig, men at regelendringene likevel gjelder før denne er klar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger