Hopp til innhold

Ap åpner for å slå sammen kommuner med tvang

Dagens 430 kommuner er for mange og for lite attraktive som arbeidsplasser, mener nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Nå åpner hun for å slå sammen kommuner med tvang.

Helga Pedersen

Ap-nestleder Helga Pedersen snur og åpner for å slå sammen kommuner med tvang.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Snur Arbeiderpartiet, vil det være flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner her til lands.

Spørsmålet skal i tiden fremover til diskusjon i Arbeiderpartiet, som debatterer fremtidens velferdssamfunn.

– Kommunene vil ha godt av mer robuste fagmiljø, et sterkere barnevern og et fagmiljø som kan styrke skolen og barnehagen, sier Pedersen.

Hun er opptatt av at kommunene skal være attraktive fagmiljøer å søke jobb i for høy kompetente ansatte. Både innen juss og barnevern er det mange av dagens 430 kommuner som står uten egen ekspertise.

– Nytt kart

Helga Pedersen sier til NRK at Norgeskartet må tegnes på nytt.

– Jeg mener vi må diskutere hvordan vi kan få til flere frivillige kommunesammenslåinger. Dersom vi ikke får til det, mener jeg vi ved ved neste korsvei også må åpne for å sette ned en kommisjon som kan tegne fremtidens norgeskart, sier Pedersen.

– Det vil si at vi i fremtiden kan komme i en situasjon hvor vi må tvangssammenslå kommuner?

– Jeg mener vi må ha en åpning for det. Nå har vi tid til å diskutere dette i ro og mak. Dette handler om de store linjene i den norske velferdspolitikken. Da må vi diskutere hvordan vi når frem til en bedre kommunestruktur enn det vi har i dag, svarer Pedersen.

Har selv vært motstander

Helga Pedersen har selv vært skeptisk til sammenslåing i mange år:

– Det jeg ser nå er at vi risikerer å havne i en situasjon hvor innbyggerne i de aller minste kommunene får et dårligere tilbud. For eksempel fordi kommunene ikke klarer å rekruttere folk som barnevern eller arealplanleggere eller andre nøkkelposisjoner, sier Pedersen.

Hun legger til at også i lokalpolitikken er det vanskelig å rekruttere folk til frivillige verv i småkommuner.

Men Helga Pedersen vil ikke tallfeste noe maks-antall for kommuner, eller en minimumsgrense for antall innbyggere. Hvor mange kommuner bør et land med færre enn fem millioner innbyggere ha?

– Det har jeg ikke noe svar på.

– En halvvering av dagens 430?

– Det kan jeg ikke svare på i dag, svarer Pedersen som innser at mye av dette må konkretiseres.

– Men vi må ha klart for oss at Norge er et veldig mangfoldig land. Det som er en riktig kommuneinndeling i Østerdalen med de enorme avstandene, er ikke nødvendigvis det samme som er riktig i Vestfold. Vi har høye fjell, dype daler og ikke minst øyer, eksemplifiserer Ap-nestlederen.

Kommisjon

I etterkrigsårene ledet fylkesmann Schei en komité som reduserte de 744 kommunene til 705 kommuner.

Da var kommunenes «økonomiske og administrative» sentralt i komiteens mandat.

Medlemmene skulle også «vurdere fremgangsmåten ved kommunereguleringer» og «legge frem konkret forslag til ny kommuneinndeling», tegne et kart, altså. De startet arbeidet i 1948, siste punktum ble skrevet i 1962.

Tidligst neste periode

Hun understreker at Soria Moria-erklæringen og Aps nåværende partiprogram står ved lag for denne stortingsperioden. Endringer må eventuelt komme i 2013.

I dagens Ap-program heter det at:

«Også i kommunestrukturen er det behov for forandring. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med endringer i dagens kommuneinndeling for å sikre funksjonelle og bærekraftige kommuner. Der hvor geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller sammenslåing av kommuner, må staten positivt stimulere til dette. Strukturendringer bør være frivillig for kommunene, men ikke på en slik måte at enkeltkommuner kan stanse enhver endring som er ønsket av nabokommuner og er hensiktsmessig ut fra nasjonale helhetshensyn.»

– Vi har jo sagt A, så må vi diskutere hvordan vi kommer til bokstaven B, sier Pedersen.

Motstand fra Senterpartiet

Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp).

Foto: Senterpartiet

Ap-diskusjonen kommer overraskende på regjeringskollegene i Senterpartiet. I følge nestleder Trygve Slagsvold Vedum viser innbyggerundersøkelser at innbyggere i de minste kommunene er bedre fornøyd med kommunale tjeneste.

– Det er veldig ofte i de teoretiske tabellene at alt blir bedre bare det blir større, sier Slagsvold Vedum. Det å sitte å tro at man kan sitte å tegne kartet så mye bedre i Oslo enn det folk lokalt kan gjøre, det er ikke god politikk etter Senterpartiets syn, sier nestlederen.

Senterpartiet står nemlig på sitt: Initiativet til sammenslåing må komme fra innbyggerne og kommunene og baseres på lokal lyst.

– For Senterpartiet er det ikke noe mål i seg selv å få færre kommuner, det må folk lokalt avgjøre.

I dag er det 430 kommuner her til lands, 235 av dem har færre enn 5000 innbyggere.

Forrige gjennomførte kommunesammenslåing var da Frei kommune etter folkeavstemning gikk inn i Kristiansund kommune fra 1. januar 2008.

Det er også den eneste kommunesammenslåingen som har vært gjort siden forrige kommunevalg i 2007.

Ap-ordfører: Nasjonalt forlik

Steinar Berthelsen

Ordfører i Rollag Steinar Berthelsen (Ap).

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Rollag-ordfører Steinar Berthelsen innser at småkommunene kommer til kort. Han beskriver sin egen kommune med 1400 innbyggere som liten, ikke for liten. Likevel er han positiv til at kommunestrukturen endres.

– Der et så stort spørsmål at det er egnet for et forlik i Stortinget, sier Berthelsen.

Selv har han satt ut barneverntjenestene i et interkommunalt samarbeid. Det ble for ensomt for den ene ansatte i kommunen som skulle være et fagmiljø i egen person. Nettopp det faglige er også hans sterkeste begrunnelse for å endre kommunegrensene.

Helga Pedersen tror flere i Ap vil gå med på å endre dagens programformulering:

– Jeg skal ikke underslå at dette er et kontroversielt spørmål i Arbeiderpartiet. Men jeg opplever i større og større grad at når jeg er rundt på partimøter, så hvisker folk meg i pausene, nærmest drar meg inn på bøttekottene, og sier at dette må dere gjøre noe med. Dette er en diskusjon vi må få frem på overflaten, sier Pedersen.

AKTUELT NÅ