- Positiv til kommunesammenslåing

41 prosent av av de spurte i en meningsmåling er positive til kommunesammenslåinger. Spesielt er  Høyre-velgerne positive.

41 prosent av de spurte i en meningsmåling som Infact har utført for NRK i Nord-Norge, er positive til kommunesammenslåinger.

En tredel av de spurte har ikke tatt noe stanpunkt, mens 26 prosent er negativ til sammenslåing.
 

Det er særlig Høyre-velgere som svarer at de er positive, sier prosessor Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø