Hopp til innhold

Ap overraskande fram på ny måling

Arbeidarpartiet er på ingen måte feia av banen av ein «blå blå vind», viser NRK sitt kommunebarometer i august. Meiningsmålingane sprikar når det no er under ein månad til kommunevalet.

Jonas Gahr Støre på Norway Cup 2015

Det er ingen grunn til plassera Jonas Gahr Støre og Arbeidarpartiet på tilskodarplass i innspurten til kommunevalet, viser NRK sitt kommunebarometer for august 2015.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Laurdag førre veke konkluderte Klassekampen med at det bles ein «blå, blå vind over Noreg». Få dagar etterpå slo TV2 fast at Arbeidarpartiet og Jonas Gahr Støre er dei store taparane i sommar. Begge sakene var basert på august-målingar som viste tilbakegang for Ap og framgang for Høgre.

NRK sitt kommunebarometer for august gir eit heilt anna bilete og indikerer at det er for tidleg å avskriva Ap i forkant av kommunevalet den 14. september.

I motsetnad til dei andre meiningsmålingane viser NRK-målinga ein oppsving for Ap, medan Høgre er på retur. Ap går opp 1,7 prosentpoeng frå målinga i juni, medan Høgre krympar med 2,6 prosentpoeng.

Kommunebarometer august 2015

Parti

Kommuneval 2011, %

juni 2015

august 2015

Endring juni-august

Ap

31,7

34,3

36,1

+1,7

Frp

11,4

9

9,8

+0,7

H

28

27,9

25,3

-2,6

KrF

5,6

4,5

4,6

+0,1

Raudt

1,5

1,7

1,7

+0

Sp

6,7

7

6,1

-0,9

SV

4,1

2,9

3,4

+0,4

V

6,3

4,7

5,5

+0,8

MDG

0,9

4,6

3,7

-0,8

Andre

3,8

3,4

3,8

+0,4

Støre: – Oppmuntrande

– Det er oppmuntrande. Meiningsmålingane varierer, men det er hyggeleg når Ap går fram, seier partileiar Jonas Gahr Støre til NRK.

– No er me i gang med valkampen og eg er oppteken av å få fram Ap sin politikk. Det handlar om å møta tøffare økonomiske tider, tiltak mot arbeidsløysa og sørgja for at det kommuneval handlar om – nemleg god skule, tryggleik for eldre og møta klimautfordringane, legg Støre til.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam forklarar variasjonane mellom de ullike målingane med høge feilmarginar.

– Målingane som er gjort etter ferien viser at me i media må disiplinera oss og ikkje overtolka enkeltmålingar og kåra vinnarar og taparar.

Ifølgje Takvam er det ikkje berre prosent oppslutnad som blir ein spenningsfaktor i tida fram mot valet.

– Det mest spanande framover er kva endringar som kjem framover – framgang eller tilbakegang. Då må me har fleire målingar før me kan seia noko sikkert, seier Takvam.

Politisk kommentator Magnus Takvam om de nyeste meningsmålingene

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam forklarar kvifor meiningsmålingane før kommunevalet sprikar.

Fløypartia i skuggen

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup er parlamentarisk nestleiar i Høgre si Stortingsgruppe og leiar i Oslo Høgre. Han tek nedgangen på NRK si måling med fatning.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Parlamentarisk nestleiar i Høgre si Stortingsgruppe, Nikolai Astrup, veit ikkje kva som kan vera årsaka til at pila peikar nedover for partiet hans i NRK-målinga.

– Målingar går opp og ned. Me har hatt nokre gode målingar i det siste, så har me denne som går tilbake. Den einaste målinga som verkeleg betyr noko er den på valdagen, der veljarane får seia sitt, seier Astrup, som likevel synest partiet viser lovande takter.

– Hovudtrenden er at me ser ut til å ha fått ein god start på valkampen.

Målinga, som er gjort av Norstat for NRK, viser samstundes at fløypartia SV og Frp slit med låg oppslutnad og kjem i skuggen av dei store partia Ap og Høgre.

Frp går noko opp, men landar på 9,8 prosent – like under partiet si interne smertegrense på 10 prosentpoeng. SV aukar også litt, men endar under sperregrensa med 3,4 prosent oppslutnad.

Politisk kommentator Magnus Takvam om fløypartiene før valget

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam om resultata for fløypartia NRK sitt kommunebarometer.

Norstat har også spurt respondentane kva parti dei ville ha røysta på dersom det var stortingsval i dag:

Partibarometer, stortingsvalet 2013 versus no

Parti

Val 2013, %

August 2015, %

Endring

Ap

30,8

37,4

+6,6

FrP

16,3

12,4

-3,9

H

26,8

24,7

-2,1

KrF

5,6

4,7

-0,9

Raudt

1,1

1,8

+0,7

Sp

5,5

6,1

+0,6

SV

4,1

3,6

-0,5

V

5,2

3,6

-1,6

MDG

2,8

4,4

+1,6

Andre

1,8

1,4

-0,4

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger