Alvorlige feil i departementet

Det blir ikke reist sak mot Åslaug Haga, men det kan olje- og energidepartementet bli utsatt for.

Åslaug Haga
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Det blir ikke reist sak mot olje og energiminster Åslaug Haga i forbindelse med konsulentoppdraget til den avgåtte Enova-sjefen Eli Arnstad.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått svar på seks nye spørsmål fra Haga.

På spørsmålet om Haga hadde hatt kontakt med Arnstad før hun ble konsulent, svarte Haga at de hadde hatt kontakt en gang etter hun sa opp stillingen i Enova. Det var for å få en begrunnelse for oppsigelsen, sa Haga.

Den omstridte konsulentavtalen med Eli Arnstad førte til at Depkjøp nå har gått gjennom de løpende konsulentavtalene i departementet.

Denne gjennomgangen er nå klar.

Feil i flertallet

Det er funnet feil ved de fleste av de 40 konsulentavtalene i olje- og energidepartementet.

Depkjøp konkluderer med at for flertallet (14 av 22) av kontraktene under 500.000 kroner, er det ikke gjennomført konkurranse. Det er også mangelfulle begrunnelser for bruk av unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket i en del tilfeller.

Anskaffelsesprotokollene er også mangelfullt utfylt, og anskaffelsesprosessen er mangelfullt dokumentert.

Dessuten er verken kravene til skatteattester eller HMS-erklæringer oppfylt.

Når det gjelder de 18 anskaffelsene over kr 500.000 er det påpekt mindre mangler.

Eli Arnstad

Eli Arnstad.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Mangelfull begrunnelse

For kontrakten med Eli Arnstad konkluderer Depkjøp med at det ikke er gjennomført konkurranse og at begrunnelsen for valg av unntaksbestemmelse er mangelfull.

Les: Haga innrømmer lovbrudd

- Det er en meget alvorlig sak og det er min jobb å rydde opp,sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Depkjøp konkluderer likevel med at kontraktene er gyldige, selv om det har skjedd brudd på anskaffelsesregelverket.

Det vil nå bli foretatt en uavhengig juridisk gjennomgang av alle konsulentavtalene.

Men departementet skal umiddelbart innskjerpe sine interne rutiner.

  • Styrket kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen for å påse at kravene om konkurranse oppfylles.
  • Styrket kvalitetssikring av anskaffelsesprotokollene og fokus på nødvendig dokumentasjon knyttet til anskaffelser.
  • Styrke kapasiteten og kompetansen knyttet til anskaffelsesområdet.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger