Ber nordmenn ta polio-vaksine på nytt

Medisinprofessor mener norske helsemyndigheter er for passive i forebyggingen av polio. Han frykter at smitte fra syriske flyktninger kan føre til et nytt utbrudd i Norge.

Polio-vaksinering av syrere i libanesisk flyktningleir

Syriske barn får vaksine mot polio i en flyktningleir i Libanon. Borgerkrigen i Syria har fått den smitsomme sykdommen til å blusse opp igjen. Nå fryktes en spredning til Europa.

Foto: - / Afp

Det er over 60 år siden det siste store polioutbruddet i Norge. Mandag gikk det ut en påminnelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) til norske kommuner om vaksinering mot viruset. Anbefalingene gjelder for flyktninger og asylsøkere i mottak samt ansatte som arbeider der.

– Vi vet at det har vært poliosmitte i Syria og noen av dem kan ha smitte med seg. Derfor gjør vi en del tiltak rundt flyktningene for å hindre at smitten skal spre seg, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet.

For passivt, mener professor i medisin ved Rikshospitalet, Stig Frøland. Han er en av Norges fremste eksperter på infeksjonssykdommer og syns helsemyndighetene bør gå ut med et generelt vaksinasjonsråd til hele den norske befolkningen, ikke bare til flyktninger og helsepersonell.

– En ganske betydelig del av den voksne befolkningen i Norge er ikke tilstrekkelig beskyttet mot polio fordi det har gått over 10-15 år siden de tok vaksinen. I verste fall kommer polioviruset inn i den norske befolkningen, sprer seg og gir sykdom hos de som nå ikke er beskyttet ved vaksinasjon.

Medisinprofessor Stig Frøland mener norske helsemyndigheter er for passive i forebyggingen av polio. Han frykter at smitte fra syriske flyktninger kan føre til et nytt utbrudd i Norge.

Polio er på frammarsj i Syria. - I verste fall kommer polioviruset inn i den norske befolkningen, sprer seg og gir sykdom hos de som nå ikke er beskyttet ved vaksinasjon, sier medisinprofessor Stig Frøland.

– Svært alvorlig

Verdens helseorganisasjon (WHO) meddelte i oktober i fjor at det var påvist polio i Syria. I løpet av de siste månedene har situasjonen forverret seg. Vaksineprogrammet har nesten stanset helt opp på grunn av den blodige borgerkrigen som herjer landet. Svært mange barn under to år ikke har fått vaksinen.

Den europeiske smittevernsmyndigheten ECDC har tidligere uttrykt bekymring for at poliosmitten kan spre seg til Europa, som ble erklært poliofritt i 2002.

Hanne Nøkleby

Divisjonsdirektøren i Folkehelseinstituttet Hanne Nøkleby avviser at det er behov for å gå ut med en generell anbefaling til voksne nordmenn om å revaksinere seg mot polioviruset.

Foto: Folkehelseinstituttet, Lene Solbakken

Samtidig har Norge forpliktet seg til å motta totalt 1620 overføringsflyktninger i løpet av 2014, hovedsakelig gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR).

– Polioutbruddet i Syria er svært alvorlig. Det sprer seg utover Syrias grenser fordi syrere er på flukt. Det er ingen krisesituasjon i Norge, men det hadde ikke skadet å minne befolkningen om at det er lurt å revaksinere seg. Ingen har vondt av litt påfyll av poliovaksine, poengterer medisinprofessor Frøland.

Han påpeker at risikoen for å få den alvorligste lammelsen ved polio er større hos voksne enn hos barn.

Folkehelseinstituttet mener på sin side at det ikke er grunn til å aktivt anbefale det norske folk å vaksinere seg på nytt.

– Vi holder det for svært usannsynlig at mottak av flyktninger fra Syria vil føre til spredning av polio i Norge, og ser derfor ikke grunn til noen generell vaksinasjonsanbefaling, sier Nøkleby i FHI.

(Saken fortsetter under bildet)

Polio-vaksine 1956

I Norge startet vaksinasjonen mot polio i 1956. Den siste polioepidemien som herjet her til lands var på 1950-tallet, da flere tusen ble rammet.

Foto: Aage Storløkken / Scanpix

Tror svineinfluensa-kritikk gir passivitet

Professor Stig Frøland ved Rikshospitalet

Professor Frøland mistenker at heslemyndighetene har blitt «skyggeredde» etter all svineinfluensa-kritikken de fikk etter massevaksinasjonen høsten og vinteren 2009-2010.

Foto: RUNE PETTER NESS / Scanpix

De siste omfattende polioutbruddene i Norge fant sted tidlig i 1950-årene.

På nettsidene sine skriver FHO at de antar at en stor andel av de syriske flyktningene vil bli vaksinert i flyktningeleirer før avreise til Norge, og komme til landet med en dokumentasjon på dette. Derfor er risikoen for import av poliovirus til Norge mindre enn først antatt, mender instituttet.

– Det er mulig at det kommer en eller noen få personer med polio til Europa og Norge, men sannsynligheten for at sykdommen vil spre seg hos oss er meget liten, sier Nøkleby.

Professor Frøland mistenker at heslemyndighetene har blitt «skyggeredde» etter all svineinfluensa-kritikken de fikk etter massevaksinasjonen høsten og vinteren 2009-2010.

– Den gangen ble de filleristet for å ha skrudd opp panikken. Men informasjon om nytten ved revaksinasjon mot polio burde ikke skape noe hysteri i seg selv. Det er bedre å forebygge enn å behandle, det er et godt prinsipp i infeksjonsmedisinen, argumenterer legen.

(Saken fortsetter under videoen)

Folkehelseinstituttet vurderer det som svært usannsynlig at mottak av flyktninger fra Syria vil føre til spredning av polio i Norge.

Folkehelseinstituttet vurderer det som svært usannsynlig at mottak av flyktninger fra Syria vil føre til spredning av polio i Norge.

Spredt seg til Irak

Polioutbruddet i Syria har allerede spredt seg til nabolandet Irak, skriver New York Times. En seks måneder gammel irakisk guttebaby er rammet av det samme viruset som lammet 27 barn i østlige Syria i oktober. Det skjer 14 år etter at forrige tilfelle av polio ble registrert i landet, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vaksinasjonsdekningen mot polio i Syria var frem til borgerkrigen god og tilstrekkelig til å forhindre utbrudd, ifølge WHO. Det antas derfor at flertallet av større barn, ungdom og voksne fra Syria er adekvat vaksinert mot polio.

Etter at borgerkrigen startet har imidlertid vaksinasjonsdekningen mot polio falt til 68 prosent fra 91 prosent i 2010 - for lavt til å hindre utbrudd av blant annet polio og meslinger.

Det samme gjelder for andre sykdommer som det vaksineres mot hos barn: meslinger, røde hunder og kusma (MMR-vaksinen).

I slutten av oktober startet en omfattende massevaksinasjonskampanje der målet var å få vaksinere 1,6 millioner syriske barn mot polio, meslinger, røde hunder og kusma.

Ifølge WHO har kampanjen pågått både i regime- og opprørskontrollerte områder. UNICEF har også planer om å levere ytterligere 10 millioner doser med poliovaksine til Syria.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger