Hopp til innhold

Advarer mot nye regler for tvang i psykiatrien

Flere fagfolk i psykiatrien advarer mot å innføre nye regler som hever terskelen for tvang i psykiatrien. Feilslått kritikk, mener lederen for utvalget som har foreslått reglene.

Skyting bislett

En mann underlagt tvungent psykisk helsevern ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo denne uka. Lederen for Norsk psykiatrisk forening mener Norge risikerer flere farlige pasienter i gatene hvis nye regler blir innført nå.

Foto: Runar Henriksen Jørstad

Det er i høringen om oppfølging av Tvangslovutvalgets forslag til nytt regelverk bekymringen fra fagfolkene kommer til syne.

Psykiater Lars Lien er leder for Norsk psykiatrisk forening, en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening.

Han tror at vi med innføring av de nye reglene risikerer flere farlige pasienter i gatene - som på Kongsberg og på Bislet i Oslo nylig.

– Det er jeg absolutt redd for, sier han til NRK.

Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse.

ADVARER: Leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.

Foto: Frøy Lode Wiig

– Disse tingene henger sammen. Både dette at vi har for få senger, for lite ressurser, og at tvangslovutvalget kommer med forslag om å redusere bruken tvang. Det vil til sammen medvirke til at vi kan få økt risiko for mere vold og utagering, også i samfunnet, sier han.

Legeforeningen er i sin høringsuttalelse særlig bekymret over forslaget om at man skal kunne reservere seg mot antipsykotisk medisinering, og forbud mot bruk av såkalte mekaniske tvangsmidler som belter og senger.

Da trengs det mye mer personell og sikrere bygninger, mener Lien.

– Jeg tror det vil ta lang tid å bygge opp, sier han.

Advarer om risiko

Også Helse Bergen advarer. De skriver til Helse- og omsorgsdepartementet at en slik høyere terskel for bruk av tvang også vil øke risikoen for tragiske hendelser, i form av skader på liv og helse. For pasienter selv, pårørende og utenforstående.

«Dette kan skje òg med pasientar som ikkje tidlegare er klassifiserte som farlege. Dette underbygger ytterlegare at lovverket bør vere tydeleg og at helsepersonell som skal vurdere bruk av tvang blir støtta i vurderingane om rett bruk av tvang, og ikkje om null-visjonar», skriver Helse Bergen HF i sitt høringssvar.

– Ofte er det viktig og riktig å bruke tvang, sier psykiater og overlege Erik Rønneberg Hauge fra Helse Bergen.

– Når personer ikke har evne til å gjøre sine egne gode valg på grunn av sykdom eller de er til fare for andre, så er det riktig å behandle med tvang. Det må også lovverket avspeile, sier han.

Ulik praksis

Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal mener at reservasjonsretten mot medisinering kan føre til at flere pasienter med psykoselidelser kan utføre alvorlig vold.

De mener dessuten at forslaget omfatter nye begreper uten psykiatrifaglig eller juridisk innhold, sånn at risikoen for ulik praksis blir stor.

Oppgitt

Jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen var leder for Tvangslovutvalget som la fram sitt forslag til nytt regelverk i 2019.

Han understreker at det i dag finnes regler for tvang mot de farligste, og at alle er enige om at de skal ligge fast.

Professor Bjørn Henning Østenstad ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

MÅLET ER BEDRE TJENESTER TIL PSYKISK SYKE: Professor Bjørn Henning Østenstad ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Leder for tvangslovutvalget.

Foto: UiB

– Jeg er litt oppgitt over at disse tragiske sakene i Kongsberg og på Bislett på en måte blir forsøkt blandet sammen med den mer generelle diskusjonen om tvang mot personer som ikke er farlige. Det er det ikke noe saklig grunnlag for, sier Østenstad.

– Hovedinnholdet i lovforslaget er at en skal få mulighet til å gi bedre tjenester til alle som er psykisk syke. Både de som er farlige og de som ikke er det, sier han.

Forslaget samler flere lover i en, og går inn for at det opprettes en egen nemnd for tvangssaker. Det er også et mål å få ulike instanser innen helsevesenet til å samarbeide bedre.

– Det skal ikke være mulig for kommuner og spesialisthelsetjenesten å skylde på hverandre, sier han.

Helseministeren vil lytte

Høringsfristen for oppfølging av forslaget til nytt regelverk gikk nettopp ut. Det er nå opp til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) å ta saken videre, og eventuelt legge fram en lovforslag for Stortinget. Hun skriver i en e-post til NRK at de nå jobber med å gå igjennom høringsuttalelsene.

Helseminister Ingvild Kjerkol

LOVER GRUNDIG PROSESS: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tvangslovsutvalget har foreslått store endringer i bruken av tvang. Det er viktig for oss at vi har en god og grundig prosess på dette arbeidet. Vi vil lytte til alle aktører som er berørt av lovendringene, både pasienter, pårørende og fagfolk, skriver Kjerkol.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ