Hopp til innhold

Advarer mot mer skole for femåringer

Kunnskapsministeren vil ha mer læring og språknorm i barnehagen. Utdanningsforbundet er kritisk til å innføre ferdighetsmål for førskolebarna.

Torbjørg Røe Isaksen i barnehage

KVALITET: Torbjørn Røe Isaksen på besøk i Trolldalen barnehage i august under lanseringen av barnehagefakta.no

Foto: Odd Iversen / NRK

– Vi vil sørge for at barnehager jobber med språk og læring på en mer systematisk måte. Det er rom for mer læring i barnehagen, uten at barnehage skal bli skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han la fredag frem en ny stortingsmelding om kvalitet i barnehagene.

  • For å styrke barns språkferdigheter vil han blant annet innføre en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne.
  • Han vil også ha en ny rammeplan som tydeliggjør barnehagens ansvar for å sikre nettopp god språkutvikling.

– Mer skole i barnehagen

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er kritisk.

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er kritisk til barnehagemeldingen

Vi tolker det som om han vil innføre ferdighetsmål i barnehagen. Det advarer vi mot. Isaksen vil ha mer skole for femåringene, og mål om hva barna skal prestere. Det bryter med norsk barnehagetradisjon og vil gi mindre læring, ikke mer, sier han.

Trenger flere ansatte

Handal mener Isaksen går i helt feil retning, og at råd fra tidligere utvalg ikke er vektlagt.

– Det er flere barnehagelærere, flere ansatte og mer tid som må til for øke kvaliteten i norske barnehager, ikke en ny rammeplan.

Ikke tid til å avdekke språkproblemer

Utdanningsforbundet får støtte fra førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved HIOA, Henriette Jæger. Hun er skuffet over at meldingen ikke vektlegger betydningen av å ha nok folk på jobb, slik tidligere stortingsmeldinger har gjort.

Henriette Jæger, førstelektor, HIOA

Henriette Jæger, førstelektor ved barnehagelærerutdanningen, HIOA

– Meldingen referer mye forskning på tidlig innsats for at forsinkelser og vansker skal fanges opp, men hvordan skal dette oppdages når bemanningsnormen er som den er?

Hun sier treg språkutvikling avdekkes i samspillsituasjoner med voksne og andre barn, og at antallet voksne derfor er avgjørende.

– Det hjelper ikke hvor mye kompetanse barnehagelæreren har dersom hun/han ikke har tid eller kapasitet til å møte det enkelte barnet.

Avviser skole-anklager

Isaksen understreker at regjeringen har sagt den vil innføre en bemanningsnorm senest innen 2020, og at språknormen skal være veiledende, ikke noe som må følges.

– Vi sier det er et mål at alle barn skal kunne norsk når de begynner på skolen. Jeg kan ikke se at det er så farlig å da ha en veiledning om hva det er å kunne godt nok norsk.

Han avviser at barn skal måles eller testes i barnehagen, og at han forsøker å gjøre barnehagen til en slags skole.

– Både Utdanningsforbundet og vi er enige om at barna skal lære mer i barnehagen. Da synes vi det er naturlig å også beskrive hva barna skal få ut av å gå i barnehagen, ikke bare hva de ansatte der skal gjøre. Barn skal lære i barnehagen også – ikke som i skolen, men gjennom lek, nysgjerrighet og gode ansatte.

AKTUELT NÅ