Frykter sykefravær går utover kvalitet i barnehagen: – Bemanningen er allerede for lav

Høyt sykefravær setter ytterligere press på barnehagene, som allerede er presset på bemanning. Fagfolk advarer om at dette kan gå utover det pedagogiske tilbudet.

barnehage

SÅRBARE FOR SYKEFRAVÆR: Ifølge Fagforbundet er bemanningen i mange norske barnehager allerede for lav.

Foto: NRK

Fagforbundet organiserer de fleste barnehageansatte. Leder av seksjon for kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, viser til at mange barnehager er sårbare dersom det oppstår sykdom blant de ansatte.

Mette Henriksen Aas byline

Leder av seksjon for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas

– Bemanningen er for lav allerede og det skal veldig lite til før belastningen på de ansatte blir for stor. Det ventes nesten alltid med å ta inn vikarer, enten av økonomiske grunner eller fordi det ikke er vikarer tilgjengelig. Når det blir færre på jobb, risikerer flere å bli syke, sier Henriksen.

– Ofte redusert bemanning

Magritt Lundestad er førstelektor ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun tror begrensede økonomiske ressurser ofte fører til redusert bemanning ved sykefravær.

– Når det ikke er midler til vikarer, fører det til økt belastning på personalet som er igjen. Det kan også føre til at aktivitetsnivået senkes og at en ikke får til den kvaliteten en ønsker i det pedagogiske arbeidet. Over tid kan høyt sykefravær føre til frafall fra barnehagelæreryrket, påpeker Lundestad.

– Mange ansatte i fertil alder

Seksjonssjef for barnehageseksjonen i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Hege Sevatdal, sier bydelene følger opp sykefraværet gjennom IA-avtaler i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

– Vi vet at barnehagen er et sted der smittsomme sykdommer kan spre seg fort, selv med god hygiene. I tillegg er mange ansatte i fertil alder. Da forekommer det naturligvis fravær knyttet til svangerskap og fødselspermisjon, sier Sevatdal.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) jobber for tiden med en søknad til Forskningsrådet om et prosjekt som skal se nærmere på sykefravær i barnehagene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger