Hopp til innhold

– Skjult eierskap et alvorlig samfunnsproblem

Store deler av norsk næringsliv eies av ansiktsløse utenlandske investorer. Mens Danmark har vedtatt å opprette et register over virkelige eiere, finnes ikke noe slikt i Norge.

Stortinget

Hverken norske politikere eller offentligheten har innsikt i hvem som er de reelle eierne i store norske selskaper.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tall NRK har innhentet fra Verdipapirsentralen viser at utenlandske investorer eier mer enn en tredjedel av aksjene i norske bedrifter på Oslo Børs.

Halvparten er skjult bak forvalterkonti, og fremstår gjerne som utenlandske banker i aksjonærregistrene.

Av Statoils 20 største eiere, er kun to kjent for offentligheten. Det er Olje- og energidepartementet og Folketrygdfondet.

Offentligheten har liten mulighet til å finne ut hvem som er de reelle eierne. (Se faktaboks).

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

- Det er et demokratisk problem når det ikke er åpent og tilgjengelig for allmenheten hvem som kontrollerer vesentlige og viktige økonomiske interesser i vårt samfunn, sier professor Jan Fridthjof Bernt ved UIB.

Foto: NRK

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet er sterkt kritisk til det norske lovverket.

Våre politikere burde, uansett partitilknytning, se skjult eierskap som et alvorlig samfunnsproblem. Vi ser at påvirkning fra næringslivet og disposisjoner fra dette blir stadig viktigere. Da er det grunnleggende viktig at politikerne og allmenheten vet hvem som trekker i trådene i selskapene, sier Bernt.

– Trussel mot samfunnsmodellen

Professor Bernt mener at et register over egentlige eiere, som Danmark og Ukraina har vedtatt opprettet, kan være en riktig vei å gå.

– Det kan være at innsynet stanser ved at den reelle eieren er et AS i Luxembourg. Men at man ikke kan få et perfekt innsyn, er ikke noe argument mot at man ikke skal ha det innsynet man kan få, sier Bernt.

Hans Olav Syversen

- Skjult eierskap et problematisk, mener lederen av finanskomiteen på Stortinget, KrFs Hans Olav Syversen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han mener at informasjon om at den virkelige eieren er en postboks på Bermuda eller et AS i Luxembourg også er vesentlig informasjon.

Bernt karakteriserer utfordringene knyttet til skjult eierskap for en alvorlig trussel mot legitimiteten av den norske samfunnsmodellen.

Også professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo er sterkt kritisk til dagens regelverk.

KrF: – Vil ta opp skjult eierskap med regjeringen

Hans Olav Syversen (KrF) leder finanskomiteen på Stortinget. Syversen sier til NRK Nyhetsmorgen at det er en utfordring at store deler av norsk næringsliv eies i det skjulte.

Han mener at dagens system kan være problematisk med tanke på å avsløre innsidehandel og skattesnusk.

– Jeg synes vi skal ta opp dette spørsmålet igjen, og jeg vil ta opp dette med regjeringen, sier Syversen.

Han sier at regjeringen må se på hva som er mulig å få til innenfor norsk lovgivning for å sikre mest mulig åpenhet.

AKTUELT NÅ