Hopp til innhold

Enormt skjult eierskap i Norge: – Kan gjøre korrupsjon vanskeligere å avsløre

Utlendinger eier mer enn en tredel av bedriftene på Oslo Børs. Hvem de virkelige eierne er, er det svært ofte ikke mulig å finne ut av for offentligheten.

Oslo Børs

Halvparten av aksjene som utlendinger eier i Norge, er registrert på andre enn den relle eieren.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Tall NRK har innhentet fra Verdipapirsentralen (VPS), viser at omfanget av skjult eierskap i Norge er enormt.

Halvparten av aksjene som utenlandske investorer eier, er registrert på såkalte forvalterkonti hos banker og meglerhus.

Hvem som i realiteten står bak eierskapet, er det ikke mulig for offentligheten å få innsyn i. (se faktaboks).

– Vanskelig å finne ut hvem som står bak

– Dette er problematisk, fordi det gjør det veldig vanskelig å finne ut hvem som står bak selskaper, blant annet med sikte på å avsløre korrupsjon. For å sikre habilitet og uavhengighet i ulike sammenhenger, er det viktig å kunne vite hvem som er aksjonærer i selskaper. Det er svært uheldig at man har dette systemet, sier professor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo til NRK.

En oversikt over de 20 største eierne i Statoil, viser at kun to er offentlig kjent. Det er Olje- og energidepartementet og Folketrygdfondet.

Resten vet man ikke hvem er.

Ved utgangen av 2014 var det registrert ulike former for verdipapirer i VPS for til sammen 4581 milliarder kroner.

1419 milliarder kroner, eller om lag en tredel, er registrert på utenlandske aktører.

– Av den totale markedsverdi tilhørende utlendinger er om lag 40 prosent registrert på forvalterkontoer hvor eierskapet er skjult, sier Aleksander Nervik i VPS til NRK.

For aksjer er andelen 50 prosent.

Børsen har ikke innsynsrett

– Vi som markedsplass har ikke innsynsrett i hvem som står bak en forvalterkonto, sier Thomas Borchgrevink, som er direktør for markedsovervåkning på Oslo Børs.

Han sier at de strenge reglene for flagging av eierskap sikrer at det blir offentlig kjent dersom noen kjøper seg opp i et selskap til en eierposisjon over visse terskelnivåer, eksempelvis fem prosent.

– Meglerhusene som handler hos oss har opplysningsplikt overfor oss som markedsplass til å opplyse om hvem som er deres kunder. Men det er tilfeller hvor dette går gjennom flere lag, og det kan være utfordrende også for oss å finne ut hvem som er de virkelige eierne, sier Borchgrevink.

Ved mistanke om innsidehandel sender børsen rapport til Finanstilsynet, som har innsynsrett (Se faktaboks).

I Norge finnes det ikke registre over hvem som er de egentlige eierne bak selskaper.

Danmark og Ukraina har vedtatt å opprette slike registre, ifølge Taxjustice Network.

AKTUELT NÅ