– Sikrer vi hovedgatene, øker muligheten for at terroristene gjør feil

Terrorforsker på Politihøgskolen, Cato Hemmingsby, mener fysiske sperretiltak i hovedgater som Karl Johan kan spare menneskeliv. – Handlegater og paradegater er attraktive mål for terrorister på grunn av alle menneskene der, sier han.

Nedre Karl Johans gate

Fysiske sperretiltak som hindrer eller vanskeliggjør kjøretøyangrep kan være hensiktsmessig, sier terrorforsker Cato Hemmingsby om Karl Johans gate og andre viktige paradegater i Europa.

Foto: Su Thet Mon / NRK

– Men dersom man sikrer hovedgatene, kan de ikke bare angripe en annen plass?

– Jo, men hovedgater, i likhet med store turistattraksjoner og trafikknutepunkter, har en høy folketetthet andre gater og steder ikke har. Ergo kan man redusere tap av menneskeliv om målet forskyves, sier Hemmingsby.

– Økte sikkerhetstiltak og valg av andre mål vil tvinge frem flere trekk hos terroristene, noe som også øker muligheten for at de begår feil og detekteres.

Hemmingsby er forsker og doktorgradsstipendiat på Politihøgskolen i Oslo, der han for tiden forsker på terrorisme og målutvelgelse.

Foreslår hinder som reduserer fart

Terroren i Barcelona er bare et av flere angrep der terrorister har kjørt biler inn i store folkemengder med den hensikt å skade flest mulig sivile. Flere av angrepene i Europa har skjedd i viktige og symboltunge gater med mange turister.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sa til NRK fredag at det ikke er aktuelt med fysisk sikring av paradegater som Karl Johan for å hindre lignende angrep i Norge.

– Det vi står overfor nå er en trusselsituasjon som er av en karakter det er vanskelig å sikre seg mot, sa Sjøvold.

Cato Hemmingsby

Terrorforsker på Politihøgskolen, Cato Hemmingby, forsker på terrorisme og deres utvelgelse av mål.

Foto: Politihøgskolen

Hemmingsby mener fysiske sperrer bør vurderes, sett i lys av alle kjøretøyangrepene som har vært i Europa:

– Handlegater og paradegater er attraktive mål for terrorister på grunn av alle menneskene der, så fysiske sperretiltak som hindrer eller vanskeliggjør kjøretøyangrep kan være hensiktsmessig, sier han.

Han sier man nødvendigvis ikke trenger å sperre gatene helt av, men at man kan sette opp sperrer som reduserer fart, slik at terrorister ikke kan kjøre i stor fart gjennom gaten.

– Om dette er mulig og ønskelig avhenger av flere forhold, som trafikkflyt ellers i området, vareleveringsordninger og om trusselen anses som så stor at det er ønskelig, sier Hemmingsby.

– Tvinger frem enkle metoder

Hemmingsby har lang erfaring som sikkerhetsrådgiver i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hemmingby sier det har vært flere kjøretøyangrep i Europa siden 2013, men han sier også at dette ikke er en ny metodikk.

– Det er en enkel metode, men den er ikke ny. Det har vært flere slike angrep for eksempel i Israel i tidligere tiår. Liten tilgang til eksplosiver og automatvåpen tvinger frem disse enkle metodene.

NRK har spurt innbyggere i Kristiansand om de frykter terrorangrep

NRK har spurt innbyggere i Kristiansand om de frykter at et lignende terrorangrep vil skje også her.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger