Politimesteren i Oslo: Umulig å sikre seg helt mot bilangrep

Politimester Hans Sverre Sjøvold mener det nye beredskapssenteret på Taraldrud vil gjøre norske beredskapsstyrker bedre forberedt på å håndtere terrorangrep som det i Barcelona.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier at det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune vil gi en utrykning ved et eventuelt terrorangrep.

Foto: KAI RUNE KVITSTEIN

Terroren i Barcelona er bare et av flere angrep der terrorister har kjørt biler inn i store folkemengder med den hensikt å skade flest mulig sivile.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier det ikke er vurdert videre sikring av paradegater for å hindre lignende angrep i Norge.

– Det vi står overfor nå er en trusselsituasjon som er av en karakter det er vanskelig å sikre seg mot. Men vi er avhengige av å kunne respondere raskt og vi trenger ressurser på god etterretning.

Sjøvold mener angrepet i Barcelona belyser behovet for det nye beredskapssenteret på Taraldrud.

– Erfaringene viser at minutter som går tapt er menneskeliv tapt. Senteret vil gi borgerne bedre trygghet og sikkerhet gjennom raskere utrykning.

Beredskapsøvelse Taraldrud

NRK var med på en øvelse på det nye beredskapssenteret på Taraldrud. Torgrim Solberg, leder for beredskapstroppen, mener angrepet i Barcelona viser behovet for å være tilgjengelig på kort tid.

Foto: Kai Rune Kvitstein

Mer observant enn tidligere

NRK har snakket med folk på gata i Karl Johan og Kristiansand sentrum om hvordan de opplever sikkerheten når ferdes i byens gater.

Birgit Tingvold Andersen sier at hun er mer oppmerksom enn tidligere.

– Etter terrorangrepene der biler har kjørt inn i folk har jeg blitt mer observant på lyder og hvor de kommer fra. Man kan ikke bare gå rundt i sin egen verden lenger.

Birgit Tingvold Andersen

Birgit Tingvold Andersen synes ikke det er nødvendig at biler skal kunne kjøre midt i Karl Johan. Hun skulle ønske trafikken kunne legges til sidegatene for å forhindre eventuelle bilangrep som det i Barcelona.

Foto: Tobias Prosch Simonsen

Burde det vært flere sperringer i gater som Karl Johan?

– Det hadde ikke vært så dumt å gjøre gaten mer ufremkommelig. Man kunne for eksempel begrenset trafikken til øvre og nedre gate, i og med at vi har store bygg som Stortinget og Slottet.

Lilian og Sigge Paul er på besøk i fra Sverige denne helgen. De sier at de føler seg trygge når de går i gata.

– Man kan ikke gå rundt og tenke på det hele tiden. Slike angrep skjer overalt. Man må bare være litt forsiktig, sier Sigge.

Lilian og Sigge Paul

Lilian og Sigge Paul fra Sverige føler seg ikke utrygge når de går i Karl Johan, men sier at de har begynt å se seg litt ekstra over skulderen etter bilangrepet i Stockholm i april.

Foto: Tobias Prosch Simonsen

Hvordan skal man være forsiktig?

– Se seg rundt og snu seg av og til, generelt være observant, sier Lilian.

NRK har spurt innbyggere i Kristiansand om de frykter terrorangrep

NRK har spurt innbyggere i Kristiansand om de frykter at et lignende terrorangrep vil skje også her.

Ønsker bevæpnet politi

Under 17. mai i år satte politiet inn flere sikkerhetstiltak i hovedstaden. Blant annet plasserte de busser i enkelte sidegater for å forhindre terrorangrep med kjøretøy som våpen.

Sperrer av med busser for å hindre terror

Busser ble satt opp for å sperre enkelte av gatene i Oslo under årets 17. mai feiring.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er enig med politimesteren i at styrket beredskap er nødvendig for å forebygge terrorangrep i Norge. Han mener politiet burde vært konstant bevæpnet, slik de var under sikringen av 17. mai.

Per-Willy Amundsen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier at det nye senteret på Taraldrud vil gjøre norsk politi mer rustet til å håndtere terrorangrep på norsk jord.

Foto: KAI RUNE KVITSTEIN

– Det at politiet er bevæpnet vil være avgjørende for at de kan reagere raskt i en skarp situasjon.

Er det mulig å sikre seg mot denne typen terror (som i Barcelona)?

– Vi kan aldri sikre oss 100 prosent, og jeg tror heller ikke vi vil leve i et slikt samfunn, for det ville ikke vært særlig hyggelig å bo i.

Sperringer med truck i Bergen

Under Robbie Williams-konserten i Bergen 4. august ble trucker brukt til å gjøre området utilgjengelig for eventuelle bilangrep.

Foto: Simon Solheim

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger