– Nedverdigende å få penger uten å gjøre noe

Trygdereformen skulle «få folk opp om morran» og ut i arbeid. Likevel pøser Nav ut arbeidsavklaringspenger til brukere som bare går hjemme.

åse olsen front

Åse Olsen føler at Nav har gitt henne opp. Hun er en av om lag 70.000 AAP-mottagere som ikke får den oppfølgingen de har krav på.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg ønsker faktisk å bli stilt krav til, jeg. Få lov til å gjøre noe, sier nakkeskadde Åse Olsen.

Foran henne på hagebordet ligger en tjukk bunke med dokumenter og brev fra Nav.

Men ingen aktivitetsplan.

Nær 40 prosent uten plan

Stikk i strid med reformens hensikt, stiller Nav ingen krav til hva Olsen skal gjøre for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Målet mitt har alltid vært å komme tilbake i jobb, sier den tidligere regnskapsføreren fra Nannestad i Akershus.

Men Nav har ikke gitt henne noen plan for hvordan det skal skje.

Åse Olsen er en av nær 65.000 nordmenn som fortsatt venter på aktivitetsplaner fra Nav.

Det betyr at 38 prosent av brukerne mottar penger uten at Nav har kontroll over hva de gjør for å komme seg tilbake i jobb.

Ordningen, som ble innført i mars 2010, skulle sørge for at folk holdt seg i aktivitet selv om de var rammet av sykdom eller skade.

En skreddersydd plan skulle geleide brukerne tilbake i arbeidslivet i stedet for over på uføretrygd.

Slik er det ikke i dag.

– Det eneste jeg trenger å gjøre er å krysse av «ja» eller «nei» på fem spørsmål på et meldekort hver fjortende dag, sier Olsen.

– Ingen aktivitet, ingen penger

Men i utgangspunktet er loven knallhard.

For å motta arbeidsavklaringspenger må brukeren jobbe aktivt for å komme seg ut i arbeidslivet.

Dersom aktivitetsplanen ikke følges, skal brukeren miste retten til pengene.

Men på grunn av sommel i Nav mottar alle penger – selv uten aktivitetsplan.

– Det er på ingen måte ønskelig at det er så mange som ikke har en plan, sier fungerende fylkesdirektør i Nav Akershus, Oddvar Paulsen, til NRK.

Åse Olsen høyde

Selv det å henge opp klær er et slit for nakkeskadde Åse Olsen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Det er gått ett og et halvt år siden kravet om aktivitetsplan ble innført.

Likevel venter 39 prosent av AAP-mottakerne i Akershus fortsatt på svar.

– Det har tatt tid fordi det er viktig for oss at de planene som er på plass har et godt innhold og er utarbeidet sammen med brukerne våre, sier Paulsen.

Målet er at 75 prosent av de som går på AAP i Akershus skal ha en aktivitetsplan innen utgangen av året.

– Det å legge kvalitet i dette arbeidet er viktig for oss, og da tar det dessverre noe tid, sier han.

Men Åse Olsen føler hun har ventet lenge nok.

Påkjørt bakfra

Hun har slitt med smerter, konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt siden den 13. desember 2001.

På vei hjem fra jobb i Oslo ble hun overrasket av flere elger i veibanen. Olsen klarte å stoppe. Det gjorde ikke bilen bak henne.

Etter påkjørselen var hun sykemeldt i ett år. Hun prøvde flere ganger å komme tilbake i jobb, men måtte gi opp hver gang.

Hun vært innom rehabiliteringspenger, attføring og midlertidig uføretrygd før hun endte opp på AAP da ordningen ble innført.

– De har funnet en ny pott å putte meg inn i, men de har ikke laget noen plan for hvordan jeg skal komme ut i arbeid, sier hun.

Olsen, som sitter i styret til Landsforeningen for nakkeskadde både sentralt og lokalt, føler fortsatt hun har mye å gi. Men det må skje på hennes premisser.

– Ja, jeg har en restarbeidsevne, men den må jeg styre selv, sier hun.

– Drømmen er å få lov til å jobbe den tida man er frisk, men sånn er ikke samfunnet.

Hun føler Nav har gitt opp å hjelpe henne ut i arbeidslivet igjen.

– Jeg føler at jeg er det papiret på den kontorpulten. Og det papiret flyttes på hele tiden. Jeg kommer alltid nederst i den haugen, sier Olsen.

Åse Olsen med hund

Åse Olsen elsker hunden sin Tinka. - Uten henne og min egen stahet hadde jeg aldri klart meg.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Mister motet

På grunn av taushetsplikten kan ikke ledelsen i Nav Akershus kommentere hennes sak direkte.

Men Paulsen medgir at de i første rekke prioriterer unge brukere som har en kort vei tilbake til arbeid.

– Det er fordi det er de brukerne som har lettest for å komme seg i jobb, sier han.

Men Åse Olsen er lei av å vente til det blir hennes tur.

Hun er lei av å sende inn meldekort, lei av å gå hjemme uten og vite hva som kreves av henne, lei av å ikke vite hva som skjer.

– Så nå ønsker jeg å komme over på varig uførestønad, selv om det aldri var målet før, sier hun.

Hun synes det er nedverdigende å motta arbeidsavklaringspenger uten å bli stilt krav til.

– Nav har satt meg i alle båser som finnes, sier hun.
– Nå vil jeg bli varig ufør slik at jeg kan få faste rammer og vite hva som skjer.

Olsen har nå søkt om uførepensjon, og søknaden er under behandling.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger