– Angrepet mot regjeringskvartalet kunne vært hindret

22. juli-kommisjonens rapport slår fast at angrepet mot regjeringskvartalet kunne vært hindret, dersom allerede vedtatte tiltak hadde blitt iverksatt.

Alexandra Bech Gjørv legger fram 22. juli-kommisjonens rapport

Kommisjonsrapporten: Angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret.

22. juli-kommisjonen har under ledelse av Alexandra Bech Gjørv gjennomgått perioden før og under Utøya-skytingen og angrepet mot Regjeringskvartelet i fjor sommer.

12. august i fjor startet kommisjonen sitt arbeid med rapporten. I dag, ett år etter legges den frem for den norske offentligheten i Oslo sentrum. Like etter klokken 13.00 ble rapporten delt ut til de mange frammøtte på pressekonferansen.

Gjørv begynte sin presentasjon med å beskrive situasjonen i Oslo etter klokken 15.25, tidspunktet da bomben gikk av i Grubbegata.

Etter dette la Gjørv frem rapportens seks hovedfunn (se egen faktaboks). Det første omhandler sikringen rundt regjeringskvartalet.

I rapporten heter det blant annet at angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.

– Tok for lang tid å stenge Grubbegata

Kommisjonen er klare på at man mener at Regjeringskvartalet er et «skjermingsverdig objekt». Videre blir det vist til en gjennomgang av sikkerheten rundt regjeringskvartalet, satt i gang av Statsministerens kontor (SMK) allerede i 2003.

En av hovedkonklusjonene etter denne gjennomgangen, var at det ville være hensiktsmessig å stenge av Grubbegata. 22. juli-kommisjonjen slår fast at det tok for lang tid å iverksette tiltakene i rapporten tok lang tid.

22. juli 2011 var vinduene i regjeringskvartalet foliert, men Grubbegata var fortsatt ikke stengt.

Rapporten slår fast at det hadde vært mulig å gjøre dette raskere, og «unngå skjær i sjøen». Grunnen til problemet var blant annet dårlig kommunikasjon mellom SMK og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

– Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært svak, heter det i rapporten.

Videre heter det at evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten, samtidig som at evnen til å koordinere og samhandle har vært for lav.

På direkte spørsmål etter at rapporten ble lagt frem, understreker Gjørv at det er FAD som har det direkte ansvaret for gjennomføringen av sikkerhetstiltakene.

Rapporten pakkes ut

De første utgavene av rapporten fra 22. juli-kommisjonen pakkes ut før pressekonferansen på et SAS-hotell på Holbegs plass i Oslo mandag.

– Tusenvis av dokumenter

Gjørv foklarer at kommisjonen i liten grad har sett på ideologi og annen motivasjon for terrorisme. Kommisjonen har heller ikke forsøkt å kartlegge alle drapshandlingene.

Gjørv opplyser at kommisjonen har sett til tusenvis av dokumenter og rapporter i sitt arbeid. Ifølge Gjørv har man også fått tilsendt alle dokumenter man har spurt om.

I sitt arbeid har man mottatt 123 formelle forklaringer av tjenestemenn. Kommisjonslederen sier man har lagt stor vekt på å kartlegge hendelsesforløpet 22. juli, samt å slå fast hvor politiet var, til hvilken tid.

Etter det NRK erfarer er den sterkeste kritikken i rapporten rettet mot politioperasjonen og sikkerheten i Regjeringskvartalet.

I rapporten slår kommisjonen fast at det var tilgjengelige båter i Utvika ved politiets ankomst. I henhold til instruksen for «skyting pågår», skal politiet snarest mulig gå inn i en farlig situasjon.

Politiet i Nordre Buskerud har tidligere avvist at det var båt tilgjengelig. Etter det NRK kjenner til mener kommisjonen også at flere av politiets tidspunkter er feil, deriblant tidspunktet for utrykning fra Hønefoss politistasjon.

– Mye sviktet

Rapporten, som er rundt 500 sider, ble offisielt overrakt statsminister Jens Stoltenberg klokken 12.00 mandag. Kommisjonsleder Gjørv sa under overleveringen at mye sviktet 22. juli i fjor.

– Mye sviktet den dagen og kommisjonen peker på mange svakheter. Rapporten vi legger fram er omfattende og detaljrik. Den omhandler både samfunnets systemer og individets rolle og ikke minst samspillet dem imellom, sa Alexandra Bech Gjørv under overleveringen.

Gjørv fortalte også at rapporten kommer med 31 enstemmige anbefalninger, og seks hovedfunn.

– Vi mener det haster, sier Gjørv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Grubbegata

Anders Behring Breiviks bombebil utenfor Høyblokka 22. juli.

Foto: Presse / 22. juli-kommisjonen

Seks ulike temaer

Seks ulike temaer er tatt opp i rapporten (se faktaboks). En stor del av rapporten handler om regjeringens håndtering og politiets innsats.

Det var på forhånd ventet at det kom omfattende kritikk mot politiet. Dette blant annet på grunn av tiden det tok fra de første meldingene om skyting kom, til politiet var på Utøya. I tillegg kommer omfattende problemer knyttet til politiets båt, samt manglende politihelikopter.

Les rapporten på kommisjonens nettsider, 22julikommisjonen.no.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger