– Krekar er en «PC-jihadist»

OSLO TINGRETT (NRK): FFI-forsker Brynjar Lia beskriver mulla Krekar som en karismatisk og innflytelsesrik leder, som har et enormt kontaktnett.

Mulla Krekar

Mulla Krekar hever han har utdannet en rekke studenter i sharialover på Internett.

Foto: Anders Brekke / NRK

FFI-forsker Brynjar Lia

FFI-forsker Brynjar Lia er sakkyndig vitne i saken mot mulla Krekar.

Foto: Anders Brekke / NRK

Lia har forsket på militante islamistiske grupper ved Forsvarets forskningsinstitutt, og er hentet inn som sakkyndig vitne.

Ifølge Lia kan man trekke et klart skille i 2002, da Krekar ble arrestert i Teheran og satt fengslet i Nederland.

Fra 70-tallet til 2002 fungerte Krekar som student, arabisklærer, geriljaleder, politiker, predikant og pengeinnsamler.

På 90-tallet skaffet han seg et enormt nettverk som politiker og predikant, da han var ansvarlig for det europeiske nettverket til den kurdiske bevegelsen i Irak (IMK). Krekar skal ha over 2000 navn i adresseboka.

– Krekar ble tidlig på 90-tallet en lederskikkelse i bevegelsen. Han var tidlig en dyktig og karismatisk taler, og skal ha fått store forsamlinger til å gråte, sier Lia.

I flere lydklipp gråter også Krekar selv mens han ber.

Les: – De som er årsaken til min død må betale prisen
Les: Krekar vil flytte til Somalia

Kjendis og hatobjekt

Krekar ble for alvor kjent i Europa etter 2002, og karakteriseres som en verdenskjendis og et hatobjekt.

Krekar har forklart at han fungerer som sharialærer og veileder på Internett, og Lia kaller ham en «PC-jihadist» og inspirator.

– Han har korrespondert og inspirert mennesker, og spørsmålet er om han også organiserer og tilrettelegger. Ut fra det han sier, virker det som om han også har ambisjoner om å organisere og tilrettelegge, sier Lia.

– Han er ikke den mest militante. Og med PC-jihadist mener jeg en bredere bevegelse enn Al Qaida, sier Lia.

Ifølge Lia er det vanskelig å anslå hvor mange tilhengere Krekar har, men han mener det er snakk om «minst noen titalls meget dedikerte tilhengere, og en langt større skare av sympatisører».

– Krekar nyter stor anerkjennelse blant militante islamister i inn- og utland. Det er militante jihadister som er mye farligere enn Krekar, men han har mange som hører på, og en rekkevidde som er betydelig, sier Lia.

Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad og terrordømte Shawan Sadek Saeed Bujak skal alle ha hatt kontakt med Krekar.

Les: Slik underviser Krekar på nett
Les: Avsa dødsdom mot forfatter

Global jihadistbevegelse

Tiltalen mot Krekar omfatter flere angivelige trusler som skal ha blitt fremsatt gjennom forelesninger på Internett, og Krekar har forklart at han kun fungerer som en veileder og forkynner av sharialover.

– I islam er det ikke dødsstraff for å brenne koranen. En fatwa er heller ingen dødsdom, det er en rettslig betenkning av en religiøs lærd person, og svar på spørsmål, sier Lia.

Lia la på forhånd vekt på å definere begrepet jihad, som har flere meninger.

– Jihad skal være en individuell plikt, og anses som en indre kamp mot det onde i ens egen sjel. I nyere tid er jihad vektlagt som en indre kamp, noe mange mener skal være positivt og ikke knyttes til ekstremisme, sier Lia.

– Global jihadisme blir sett på som Al Qaidas ideologi. Ansar al-Islam er en del av den globale jihadistbevegelsen, men ikke en del av Al Qaida, sier han.

– Ansar al-Islam var notoriske

Det er likevel påvist kontakt mellom Ansar al-Islam og Al Qaida, og Ansar al-Islam er stemplet som en terroristorganisasjon av FNs sikkerhetsråd.

– Ansar al-Islam har en sterk egenidentitet som den eldste jihadistgruppen i Irak, og ble ikke med da Al Qaida etablerte seg i landet, sier Lia.

Bevegelsen kjemper lokalt i Irak fremfor å delta i internasjonale aksjoner, men skal ha stått bak en rekke bilbomber, bortføringer og henrettelser.

– Ansar al-Islam var en av de mest notoriske til å publisere videoer av halshugginger i Irak. De hadde et enormt medieapparat, sier Lia.

Krekar skal fortsatt ha vært lederen for Ansar al-Islam i 2003.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger