– Har ingen plan for å løse underskudd av helsepersonell

Regjeringen er for lite konkret på hvordan den vil møte fremtidens behov for helsepersonell, mener Norsk sykepleierforbund.

Helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen

Helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen innrømmer at det kommer til å bli et underskudd på helsepersonell i fremtiden.

Foto: Scanpix/Colourbox.com

Helse- og omsorgsministeren innrømmer underskudd, men sier lite om hvordan hun vil løse problemet.

Over et halvt år brukte hun på å svare på en henvendelse omkring fremtidens behov for helsepersonell.

I svarbrevet innrømmer Anne Grethe Strøm-Erichsen at det vil kunne bli et underskudd av sykepleiere etter 2020, men sier lite om hva hun vil gjøre med dette, mener sykepleierforbundet.

– Gir trygghetsfølelse

– Det er altfor lang tid. Vi har ventet veldig på det svaret, fordi det haster med å få konkretisert disse planene hvis vi skal klare å skaffe nok fagutdannede framover, sier leder i Norsk sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Beboer Turid Torp ved Cathinka Guldberg-senteret I Oslo er ikke i tvil om hvor viktig det er å ha nok helsepersonell på jobb

– Det er den trygghetsfølelsen det gir. Når man merker at noen mangler så blir man utrygg selv også, og det smitter, sier hun.

– Situasjonen er kritisk

I sitt svar skriver helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen at det i de nærmeste årene vil være en god tilgang på sykepleiere, men at det vil kunne bli et underskudd etter 2020. Normann betegner situasjonen som kritisk,allerede nå.

– Det er i store deler av helsetjenesten kritisk å få rekruttert nok folk med utdanning, og situasjonen er særlig sårbar ved sykehjem og i hjemmesykepleien, der er det for få, sier hun.

Strøm-Erichsen viser til flere tiltak, blant annet en oppjustering i antall studieplasser i fjor. Normann er ikke overbevist.

– Vi vet også at dette avhenger av at folk vil søke seg dit. Nå har vi en faktisk nedgang i antall søkere. Det andre er at man ikke bare kan øke plassene hvis man ikke samtidig gir god kvalitet på undervisningen i praksis.

– Det ville blitt kaos

Ingen i Helse- og omsorgsdepartementet hadde anledning til å kommentere denne saken overfor NRK.

Turid Torp ved Cathinka Guldberg-senteret ser for seg hvordan det ville blitt der hun bor, dersom ikke det var nok helsepersonell på jobb.

– Det ville lett blitt et kaos for de få som blir igjen, stakkar. Og 90- og 100-åringer er jo ikke sjeldent lenger. De trenger hjelp.

SISTE NYTT

Siste meldinger