Hopp til innhold

– Ingen kritikk av Breivik-rapporten

Oslo tingrett har bestemt at to nye sakkyndige skal vurdere terrorsiktede Anders Behring Breivik. De to er psykiatarane Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, men retten ser det ikke som kritikk av rapporten som sa Breivik var utilregnelig.

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas

Terje Tørrissen og Agnar Aspaas skal nå vurdere Anders Behring Breivik på nytt for å komme med ytterligere én uavhengig vurdering av om han er tilregnelig.

Foto: Montasje / NRK

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen forteller i en pressekonferanse i Oslo tingrett at retten går inn for en ny vurdering av om Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Wenche Elizabeth Arntzen

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen kunngjorde fredag at nye sakkyndige psykiatere skal vurdere Breivik.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

– Oslo tingrett har i dag besluttet å oppnevne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen som nye sakkyndige i 22. juli-saken, sier Arntzen på pressekonferansen.

Hun understreker at beslutningen kan ankes, og at det er to ukers ankefrist.

Retten mener at spørsmålet om Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke vil være veldig viktig for rettssaken som er planlagt å starte i april. Selv om både forsvarerne og påtalemyndigheten ikke ønsket nye sakkyndige har retten valgt å oppnevne de to psykiaterne til å vurdere Breivik på nytt.

Blant annet med bakgrunn i Ila-psykiaternes vurderingen og den store offentlige debatten.

– Ansatte ved og rådgivende helsepersonell knyttet til Ila fengsel har ikke observert tegn på at siktede er psykotisk. Det er også i den offentlige debatt fra ulikt faglig hold reist kritikk mot den sakkyndige erklæringen, listet Arntzen opp under kunngjøringen.

Tingrettsdommeren forteller at retten ikke kan avgjøre om denne kritikken er riktig, og det er derfor de vil ha nye uavhengige rettspsykiatere til å komme med innspill. Oppnevningen av nye eksperter er ikke nødvendigvis en kritikk av Breivik-rapporten fra retten.

– Vår beslutning i dag innebærer ingen kritikk av de allerede rettsoppnevnte sakkyndige, sier Arntzen på spørsmål under pressekonferansen.

Har vært i hodet til mange drapsmenn

Terje Tørrisen

Psykiater Terje Tørrisen er tidligere overlege ved Sykehuset Innlandet på Sanderud i Hedmark.

Foto: SCANPIX/Morten Holm

Agnar Aspaas

Psykiatrispesialist Agnar Aspaas ber om arbeidsro når han nå har tatt på seg rollen som ny sakkyndig i Breivik-saken

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

De nye rettspsykiatrisk sakkyndige i Breivik-saken, har tidligere vurdert overgriperne i Alvdal-saken og skytedesperadoen i Sandefjord.

Les mer: Aktuelle kandidater for ny Breivik-vurdering

Det skal ha vært svært vanskelig å finne aktuelle psykiatere som ikke allerede har kommet med utsagn om Breivik i media, og som dermed har gjort seg inhabil. Retten har likevel nå funnet to nye sakkyndige.

Agnar Aspaas (56) bor i Sandefjord.

– Det viktige for oss nå er å få arbeidsro. For å gjøra en slik jobb er det viktig å trekke seg litt tilbake. Jeg kan derfor ikke kommentere dette og vil heller ikke gjøre det senere, sier Agnar Aspaas i dag til NRK.

Han har vært avdelingsoverlege på psykiatrisk avdeling ved Vestfold sentralsykehus. Han har ti års fartstid som overlege i akuttpsykiatri og lang erfaring som sakkyndig rettspsykiater.

Aspaas var blant annet sakkyndig i saken mot skytedesperadoen (64) som ble dømt til 17 års fengsel for drapsforsøk på fire personar i Badeparken i Sandefjord i januar 2011.

Aspaas og de andre sakkyndige erklærte gjerningsmannen i Sandefjord som ikke psykotisk og strafferettslig tilregnelig.

Les også: Alt om skytedramaet i Sandefjord

Terje Tørrissen (52) kommer fra Hamar.

Tørrisen uttaler at han tar sakkyndigrollen svært alvorlig, og at han er svært opptatt av taushetsplikten.

– Det blir et svært vanskelig oppdrag. Det er viktig at de som blir utnevnt får arbeidsro til å utføre oppgaven, sier han til NRK i dag.

Han er spesialist i psykiatri og tidligere overlege ved Sykehuset Innlandet på Sanderud i Hedmark.

Han er en erfaren rettspsykiater som har gjort langt over 150 observasjoner de siste ti årene. Tørrissen har blant annet jobbet med den mye omtalte overgrepssaken i Alvdal, der to hovedtiltalte fikk 15 års fengsel for årelange seksuelle overgrep mot egne og andres barn.

Les også: Alt om overgrepssaken i Alvdal

I en kronikk som stod på trykk i 2007, tok Tørrissen til orde for ei endring i loven om psykisk helsevern:

«Vi kan ikke opptre som politi og bruke psykisk helsevernloven for å beskytte samfunnet mot potensielle forbrytelser (...) Et annet prinsipp er å prøve å få til et «vendepunkt» for pasienten. Hjelp til på nytt å mestre livet er sentralt i behandlingsfilosofien», skrev Tørrissen.

Påtalemyndighetene og Breivik ville ikke ha nye sakkyndige

Partene i saken ble før jul bedt av Oslo tingrett om å melde sine synspunkter rundt å eventuelt oppnevne nye sakkyndige.

Statsadvokat Inga Bejer Engh

Statsadvokat Inga Bejer Engh

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hverken påtalemyndighetene ved statsadvokatene eller Breivik ved sine forsvarere ønsket nye sakkyndige.

– Vi har gått gjennom det som er gjort i saken og kan ikkj se at det er grunnlag for å gå dypere til verks. To erfarne rettspsykiere har laget ei grundig erklæring som er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen. Vi ser derfor ingen grunn til å så tvil om godkjenningsstempelet fra dem, sa statsadvokat Inga Bejer Engh til NRK.

Les mer: Statsadvokatene ber ikke om ny Breivik-rapport

Flere bistandsadvokater har derimot ønsket seg en grundigere undersøkelse fordi de mener det kan fjerne en sterk tvil som er etablert rundt konklusjonen for Anders Behring Breiviks mentale helse.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har frontet ønsket om nye sakkyndige sterkt i mediene.

– Et flertall av mine 20 klienter har sagt at de ønsker en ny vurdering. Det er mer enn en vanlig straffesak. Dette er en nasjonal tragedie og veldig mange har problemer med å slå seg til ro med dette korte svaret, sa Larsen til NRK da hun sendte inn sin begjæring om nye sakkyndige og en ny rapport til retten.

Les mer: Begjærer ny sakkyndigrapport

Breivik ønsker selv ikke å bli undersøkt av nye rettspsykiatere og har fortalt at han ikke har tiltro til prosessen.

– Han er tydelig på at han ikke ønsker en ny rettssykiatrisk undersøkelse. Han har ikke tillitt til at eventuelle nye sakkyndige forstår hans motiv for å utføre handlingene, har forsvarer Geir Lippestad sagt til NRK.

Omstridt rapport

Debatten har rast etter at Anders Behring Breivik ble erklært strafferettslig utilregnelig.

BAKGRUNN: 10 spørsmål og svar om Breiviks psyke-rapport

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim leverte en svært lang rettspsykiatrisk rapport som konkluderte med at terrorsiktede Breivik hadde diagnosen paranoid schizofren, var utilregnelig og dermed ikke kunne straffes som vanlig.

Les også: – Breivik er utilregnelig

Etter det har både fagfolk, parter i terrorsaken og mange andre ment mye om rapporten og konklusjonen.

rapport

Rapporten ble lagt fram for tingretten og på en pressekonferanse fortalte statsadvokatene litt om grunnlaget for konklusjonen.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Blant annet har fagfolk trukket fram at de mener rapporten fra Husby og Sørheim har mangler rundt Breiviks ekstremistiske politiske holdninger og det har vært pekt på hvordan andre regler i våre naboland uansett ville gitt ham straff.

Les også: Utilregnelig i Norge, tilregnelig i Sverige
Les også:
Terrorekspert ønsket ny vurdering av Breivik

Rapporten fra de to erfarne rettspsykiaterne er også blitt vurdert av Den rettsmedisinske kommisjon som i denne saken valgte å ha med så mange som mulig i gjennomgangen.

Kommisjonen uttalte til tingretten at de hadde «ingen vesentlige bemerkninger» til erklæringen som konkluderte med at Breivik var utilregnelig, og stilte seg dermed bak rettspsykiaternes arbeid.

NRK kunne derimot fortelle om en intern splid som ikke kom til uttrykk i uttalelsen til retten, og om advarsler til medlemmene av kommisjonen om at «dissens kunne skape kaos».

Les også: Disse uenighetene kom ikke med i kommisjonsuttalelsen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ